(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo Kováčiku, sdělte nám svůj názor. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já si přesto dovolím trvat na tom, že je to pozměňovací návrh a nejrychleji se s ním Sněmovna vypořádá hlasováním. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Tak mým zájmem je také tady nevést nějaký procedurální spor, přestože to tedy za pozměňovací návrh nechápu, ale navrhnu tedy Poslanecké sněmovně tento postup při hlasování: dostali jsme písemně rozdány všechny návrhy, které byly přečteny v rámci podrobné rozpravy v pátek, dnes jsme dostali na stůl návrh, který tedy pozměňuje návrh můj. Proto navrhuji hlasovat v tomto pořadí - nejprve - takto, ještě to uvedu takto: měla jsem navrženo pořadí - nejprve hlasovat o mém pozměňovacím návrhu, poté o návrhu pana poslance Ženíška, dále o návrhu pana předsedy Poslanecké sněmovny Hamáčka, poté o návrhu pana poslance Fialy, šestým hlasováním by bylo hlasování o návrhu pana poslance Kalouska, sedmým hlasováním oddělené hlasování v případě návrhu pana poslance Ivana Gabala nejprve o bodu číslo 1, poté o bodu číslo 2. Takto jsem s ním se domlouvala, zda by s tímto návrhem souhlasil.

Vzhledem k tomu předloženému návrhu ze strany KSČM tedy modifikuji tento návrh s tím, že nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu k mému předloženému textu, pak by zůstalo tedy pořadí, že neprojde-li tento návrh, budeme hlasovat o návrhu mém, tedy o všech bodech - 1, 2, 3 - zároveň a budeme dále pokračovat v pořadí, které jsem Sněmovně navrhla.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, aby to bylo úplně v pořádku, já tento postup nechám odhlasovat, zeptám se - zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom postupovali takto, jak navrhla paní poslankyně Němcová, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 78, přihlášeno 182, pro 160, proti 1, tento návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat tak, jak bylo odsouhlaseno.

 

Prosím paní navrhovatelku, aby nám jednotlivé návrhy usnesení vždy uvedla, a pak požádám jak ji, tak pana ministra o stanovisko. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nejprve je tady tedy návrhu k usnesení, které bylo rozdáno písemně na stoly dnes, je předložen klubem KSČM a je pozměňovacím návrhem k mému návrhu. Nebudu jej tady celý číst, před chvílí jej přečetl pan předseda poslaneckého klubu a máte jej písemně k dispozici. Stanovisko je negativní. (Ministr: Negativní).

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 79, přihlášeno 182, pro 34, proti 112. Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Budeme hlasovat tedy o mém návrhu - o bodech 1, 2, 3, také je máte písemně předloženy, nebudu je tedy číst, jako o celku. Stanovisko doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Ministr: Doporučuji.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 80, přihlášeno je 179, pro 121, proti 17. Tento návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ženíška, který má poté, pokud by nebyl tento návrh přijat, má zde ještě alternativní návrh. Nejprve ale hlasujeme o bodu číslo 1 z usnesení, z návrhu usnesení pana poslance Marka Ženíška. Stanovisko je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr?

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Pan poslanec Ženíšek? Nesouhlasím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 81, přihlášeno 182, pro 38, proti 103. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní tedy alternativa, protože nebyl přijat tento první bod u návrhu pana poslance Ženíška, navrhuje bod číslo 2, máte jej před sebou v písemné verzi. Tedy budeme hlasovat o tomto návrhu - alternativní - mé stanovisko je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, ale je zde nějaká nejasnost, tak prosím pana předsedu Kalouska, aby nám sdělil, co se stalo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Čistě procedurálně, když bych se chtěl přít, máme za to, že ten alternativní návrh, který přednesl pan poslanec Ženíšek, je v podstatě totožný s vaším návrhem číslo 3, který byl přednesen až potom, proto vám to dávám jako... takže myslíme, že v podstatě už byl schválen v rámci...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ano, to znamená, že pokládáte ten návrh za nehlasovatelný?

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Za nehlasovatelný. Já jsem vnímala, že tam jsou drobné odlišnosti. Děkuji za toto upřesnění. Pokud Sněmovna nebude mít námitku, můžeme tedy považovat tento návrh za již nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Námitka zde nezazněla, to znamená, pokládáme ho za nehlasovatelný a můžeme pokračovat dále.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Můžeme přikročit k dalšímu hlasování, o dalším návrhu, tímto návrhem je návrh předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. Stanovisko je doporučující. (Ministr: Také doporučuji.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 82, přihlášeno 183, pro 146, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dalším hlasováním je, dalším hlasováním tedy rozhodneme o návrhu pana poslance Radima Fialy. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Také negativní.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 83, přihlášeno je 183, pro 11, proti 105. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dále se vypořádáme s návrhem, který přednesl pan kolega Miroslav Kalousek. Stanovisko zpravodaje doporučující.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já tady k tomu mám neutrální stanovisko.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 84, přihlášeno 180, pro 48, proti 81. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dalším návrhem je návrh pana poslance Ivana Gabala, má dvě části, nejprve budeme hlasovat o bodu číslo 1. Stanovisko zpravodaje doporučující. (Ministr: nesouhlasné).

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ministr nesouhlasí, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

 

Hlasování má číslo 85, přihlášeno je 183, pro 48, proti 85, tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: A posledním hlasováním je tedy návrh pana poslance Ivana Gabala, který je uveden pod bodem číslo 2. Stanovisko zpravodaje doporučující. (Ministr: Nesouhlasím.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 86, přihlášeno 184, pro 38, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

To jsou všechna usnesení. Zeptám se paní navrhovatelky, zda pokládá za nutné hlasovat o usnesení jako celku, nebo zda tak, jak byla usnesení přijímání, tak to je dostatečné.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já se domnívám, že to není nutné, pokud nebude námitka ze strany Poslanecké sněmovny. Byly odhlasovány návrhy, které jsem přednesla já, a návrh, který přednesl pan předseda Sněmovny Hamáček, ostatní návrhy schváleny nebyly. Zda s tímto konstatováním tedy Poslanecká sněmovna souhlasí jako s dostatečným, tak nemusíme hlasovat o závěrečném usnesení, bude-li námitka, určitě to jedno usnesení ještě stihneme a zvládneme ho.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kováčik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP