(14.50 hodin)
(pokračuje Havlová)

Není však jasné, co takové výjimečné okolnosti přesně znamenají a kdo bude rozhodovat, že nastaly. Bude to Brusel, nebo to budeme my? Státy mají zpravidla smlouvy implementovat do svého právního řádu. Proto by mě také zajímalo, kolik států to skutečně udělalo a které se na to, lidově, vybodly a jaký postih proti nim Evropská unie schválila.

Ráda bych také připomněla, že na dodržování paktu má dohlížet Rada Evropské unie a Evropská komise. Jak tedy taková kontrola bude probíhat? To na Ministerstvo financí budou jezdit bruselští komisaři, úředníci a koukat našemu ministrovi pod prsty? Nebo co si můžu pod takovým usnesením představit?

Důležité také je, že Evropský soudní dvůr může udělit pokutu, pokud některý stát dohodu nedodržuje. Stál už některý stát před tímto soudem? Byly už nějaké pokuty uděleny a v jaké výši? Nebo jsou opravdu všichni tak vzorní? Jedná se o smlouvu formální, anebo je to opravdu důležitá smlouva?

Nastínila jsem zde několik málo otázek, které jsou s přijetím fiskálního paktu spojené. Já chápu, že pro některé z vás trochu předbíhám, ale myslím, že je to tak důležité téma, že by vláda nám i české veřejnosti měla říci, co to je ten fiskální pakt za smlouvu, o čem tu vlastně budeme příště hlasovat. Informace, které by v tomto bodu měly padnout, by měly zahájit veřejnou debatu, zda tento pakt skutečně přijmeme, nebo odmítneme. Informovanost nás poslanců i veřejnosti musí být tedy naprosto maximální. Chtěla bych, aby vláda vysvětlila své eurohujerské heslo co nejrychleji nám i občanům. K přijetí paktu totiž nejsme ničím nuceni.

Ptám se: Proč a proč právě teď? Proč se schvalují tak důležité smlouvy jako dodatek jednání vlády? Dělá to na mě dojem, že se tím nesledují ekonomické zájmy České republiky, ale spíše se odehrávají body pro předvolební kampaň.

Žádám: Vysvětlete nám, co za tím vším stojí. Já rozhodně nezpochybňuji, že bychom měli být fiskálně odpovědní, ale proč nám to má zase diktovat Evropská unie? Proč se zase máme dostávat do područí, proč odevzdáme svoji svrchovanosti do Bruselu? Nechápu, proč bychom měli tuto smlouvu přijímat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Velebný.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo, kolegyně, kolegové, vládo. Dovolil bych si navrhnout vyřazení bodu 32, což je tisk 123, z pořadu této schůze. Jedná se o smlouvu o zabránění dvojího zdanění mezi Českou republikou a Kosovem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Velebný.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji změnu programu na zítřek dopoledne, aby bod 41, sněmovní tisk 99, energetický zákon, byl zařazen jako čtvrtý bod dopoledne. V případě, že to nebude akceptováno, tak vás prosím, aby bylo hlasováním rozhodnuto, že o tomto návrhu zákona budeme moci hlasovat i po 14. hodině zítra. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: No, my tam máme navržených již sedm bodů, takže by to mohl být bod 8, pokud to akceptujete. (Poslanec Velebný kývá na souhlas.) Dobrá. A pokud by bylo potřeba, tak bychom samozřejmě ve vhodnou dobu hlasovali o případném hlasování o třetích čteních i odpoledne. Takže budeme hlasovat jako bod 8.

Posledním přihlášeným je pan poslanec Kolovratník. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, poslankyně a poslanci, já jsem tu za volební komisi. Připomenu, že jsme se minulý týden začali věnovat ustavení vyšetřovací komise ke kauze Opencard. A pokud chceme tuto komisi stihnout ustavit včetně předsedy na této schůzi, tedy dnes a zítra, musíme provést její ustanovení a zvolit její členy.

Komise dnes ve 13 hodin projednala návrhy na členy komise. Má svoje usnesení číslo 47. Já bych vás rád v tuto chvíli požádal, aby hlasování o složení, tedy o návrhu na volbu členů vyšetřovací komise Opencard, bylo zařazeno na dnešní odpoledne jako druhý bod po bodu Ukrajina, tedy po bodu číslo 55. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A to byla poslední přihláška k pořadu schůze. Já jenom rychle přečtu omluvy. Za prvé, pan poslanec Štětina ruší svoji omluvu a je přítomen, pan poslanec Adámek se omlouvá od 15.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Tejc se omlouvá od 15 do 16.30 z pracovních důvodů. To jsou ještě omluvy.

A pokud nejsou další přihlášky k pořadu schůze, tak se hlasováním vypořádáme s jednotlivými návrhy.

 

V prvním hlasování bychom hlasovali o tom, co navrhlo vedení Sněmovny, tzn. začít bodem 55 a pevně zařadit body 37, 50 a 51.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 68, přihlášeno je 185, pro 168, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se tedy budeme věnovat jednotlivým návrhům tak, jak byly předneseny.

 

Paní poslankyně Němcová chce zařadit nový bod, což je Stanovisko předsedy vlády k výrokům ministryně spravedlnosti o situaci v Československu v době protektorátu. Žádá jako druhý bod, tedy po bodu Ukrajina.

Zahajuji hlasování a ptám se... (Námitka z pléna.) Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. (Děje se.)

 

Zahájím hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Němcové. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 70, přihlášeno je 174, pro 72, proti 53. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan ministr Stropnický... Indikuje, že nemohl hlasovat. Já se zeptám, zda chcete vystoupit pro stenozáznam a oznámit to, nebo zda chcete zpochybnit hlasování, pane ministře... Ptám se, zda chcete vystoupit pro stenozáznam, nebo zda si přejete, abychom hlasovali znovu. (Ministr Stropnický odpovídá mimo mikrofon přímo předsedovi Hamáčkovi.) Takže pouze pro stenozáznam: pan ministr Stropnický, ačkoliv chtěl hlasovat, tak nemohl, protože mu nefungovalo hlasovací zařízení, a nezpochybňuje hlasování. (K hlasovacímu zařízení ministra Stropnického přichází technik.)

Vzhledem k tomu, že to stále asi je problém, tak já vás ještě jednou odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Už to panu ministrovi funguje? Vypadá to, že je to v pořádku.

Pan předseda Kováčik chce vystoupit. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, pamatuji si dobu, kdy právě to, když někdo i třeba jenom špatně na mikrofon formuloval ono zpochybnění hlasování nebo oznámení pro stenozáznam, tak z toho tady - nechci se napravo teď úplně moc dívat - byl dělán problém. Já bych poprosil, aby bylo drženo to, že jestli někdo má problém s hlasováním, tak ať to sám jde oznámit a sám řekne Sněmovně, co vlastně myslí. Neinterpretujme jeden druhého vzájemně ani v této souvislosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nikdo se nehlásí, budeme pokračovat dalším hlasováním, což je návrh pana poslance Blažka, který chce zařadit nový bod Stanovisko předsedy vlády k pokusům ministryně spravedlnosti zpolitizovat soustavu státního zastupitelství a justice. Kam to chcete zařadit, pane poslanče? (Poslanec Blažek mimo mikrofon: Jako druhý bod.) Jako druhý bod dnes, ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Blažka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 71, přihlášeno 180, pro 63, proti 67. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP