(14.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já nemohu nereagovat na vystoupení pana ministra Hermana. Ano, mediální zkratka, máme s tím všichni nějaké zkušenosti, to opravdu může někam posunout. Proto jsme se nedomnívali, že se tím máme na dnešní schůzi zabývat. Ale mediální zkratka nemohla posunout vystoupení, které tu učinila paní ministryně. A pokud se za něj stavíte, pane ministře, pak se s ním ztotožňujete, a pokud se s tím ztotožňujete, je mi vás hluboce líto.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Fiala.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, poznámka pana místopředsedy sněmovny Filipa mě pobavila, tak jen abych mu upřesnil, co se vlastně dělo. Já jsem se v roce 1991, ani nevím, jestli to bylo v roce 1991, v Brně setkal s poslancem Evropského parlamentu za CSU Otto Habsburkem, jemuž tehdy dělal asistenta nějaký Bernd Poselt. To je všechno a to je celé pozadí té historky, kterou jste tu připomněl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem ještě paní ministryně Jourová.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, cítím povinnost se zastat své kolegyně Heleny Válkové nejenom za klub hnutí ANO, ale i za vládu, které jsem členkou.

Mediální zkratka je něco, co může člověka zničit, něco, co nelze předvídat, něco, čemu možná nejde zabránit. Já znám Helenu Válkovou poměrně dlouho a ani na vteřinu, ani když jsem si četla výroky, které, předpokládám, byly zkráceny, bych nečekala a nepředpokládala, že zrovna ona se bude nějakým způsobem vyjadřovat s despektem k obětem jakékoli války. Takže věřím, že vy, kteří chápete, že je tu způsobena jistá hysterie v rámci politického boje, se nenecháte tímto zmást a budete k té věci přistupovat z hlediska nějakých lidských aspektů a že zvláště vy, kteří znáte Helenu Válkovou, věřím, budete stát na její straně. Já aspoň ano. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já chci mít jistotu, že si rozumíme, proto si dovoluji vystoupit ještě jednou. To, proč podporujeme návrh paní poslankyně Němcové, není skutečnost, že zazněl nešťastný výrok v médiích, za který padlo snad něco jako omluva. My sice ten výrok pokládáme za skandální, ale pokládali jsme tu věc za uzavřenou.

To, proč podporujeme návrh paní poslankyně Němcové, je vystoupení paní ministryně Válkové zde, kde, jak říkala, uvedla tu záležitost na pravou míru - a uvedla ji na pravou míru bez jakéhokoli mediálního tlaku, bez jakéhokoli nepřátelského rozhovoru a zcela jistě nic nebylo vytrženo z kontextu. Zaznělo to, co zaznělo, zaznělo, že z hlediska teritoriality se tady nic tak moc nedělo v protektorátu. Prosím, teď může být řečeno, že jsem to vytrhl z kontextu, ale to, co bylo řečeno, bylo řečeno na zvukovém záznamu a všichni jsme viděli ministryni vlády České republiky, jak o své svobodné vůli tady pronáší slova, která by podle mého názoru žádný ústavní činitel České republiky prostě veřejně pronést neměl, protože v opačném případě je to skandál. A domnívám se, že prostě o tom máme vést parlamentní debatu.

A znovu opakuji, že k tomu se má vyjádřit předseda vlády, předseda vlády jako člověk odpovědný za celou vládu, abychom věděli, zda se s těmito výroky, které tady dnes zazněly, vláda ztotožňuje, či nikoliv. Abychom věděli, zda se vláda ztotožňuje s tím, že je otevřeně vyhrožováno každému, kdo není dostatečně servilní, že na něj pošlu berňák, jsem-li ministr financí a mám-li ty berňáky podřízené. I na to by měl předseda vlády umět odpovědět a Poslanecká sněmovna by měla umět na to říct svůj názor. Máte samozřejmě, kolegové, plné právo hlasovat proti zařazení tohoto bodu, ale pokud ten bod nezařadíte, je jedno jediné vysvětlení: S těmi výroky a s tím postojem se ztotožňujete a je to politika vlády České republiky a bude nezbytné s touto politikou počítat. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně Válková má slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedo, já jsem se nenechala teď vyprovokovat, ale jen mi, myslím, minulý týden řekl pan poslanec Kalousek vaším prostřednictvím, že mně nerozumí, když jsem hovořila o novelizaci v souvislosti s náklady ve věcech bagatelních sporů na vymáhání pohledávek do 10 tisíc korun, tak teď já zase nerozumím vůbec jemu, ale absolutně mu nerozumím, protože já jsem se tu naopak snažila vysvětlit, že zlovolně byl můj výrok interpretován a že se to netýkalo obětí, a to srovnání jsem tady uvedla, takže opravdu buď jsem také tak naivní, jak on tenkrát říkal, že je naivní nebo hloupý, tak buď jsem tak hloupá a naivní, že mu nerozumím, ale poprosila bych ho, aby nám to vysvětlil, co ho tak na mém vystoupení pobouřilo, protože tady on potom vyvolává atmosféru, která se do Poslanecké sněmovny vůbec nehodí. Není totiž konstruktivní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. To se stává, paní ministryně, že si lidé nerozumějí. Já si vzpomínám, že jsem vás skutečně minulý týden požádal o nějaké resumé a vy jste, za to vám ještě jednou děkuji, vystoupila a ve dvou větách a naprosto precizně řekla, o co ve vašem vystoupení šlo. A já jsem tomu porozuměl. O nic jiného nežádá paní ministryně Němcová ve svém návrhu a já ve své podpoře. Pojďme si to tedy vysvětlit. Pokud si to vysvětlit nechceme a nechceme o tom debatovat, tak to není konstruktivní. Konstruktivní je slušná žádost o to, aby Poslanecká sněmovna o tom diskutovala, aby nebylo nejmenších pochyb, že jsem si nerozuměli. Ale to musí být bod zařazen a otevřen. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední přihláška s přednostním právem. Nyní se vrátím k písemným přihláškám k pořadu schůze. Paní poslankyně Havlová má slovo. Připraví se pan poslanec Votava.

 

Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, vážená vláda, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych navrhla zařazení nového bodu na pořad zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny, a to jako bod první s názvem Informace vlády o přistoupení k fiskálnímu paktu.

Vláda na svém včerejším jednání rozhodla o přístupu ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodaření a měnové unii, zkráceně o přistoupení k fiskálnímu paktu.

Dnes budeme projednávat jako první bod postoj Poslanecké sněmovny k dění na Ukrajině. Nechci toto téma vůbec nějak zpochybňovat, ale téma fiskálního paktu, chci podotknout, že je pro nás i pro všechny občany České republiky velice důležité.

Zhruba před měsícem jsem podala písemnou interpelaci na pana předsedu vlády, na pana ministra zahraničí i na pana ministra financí, abych získala podrobné informace o této smlouvě, a do dnešního dne jsem nedostala žádnou odpověď. Podmínky totiž nejsou vůbec jednoduché a v mnohém velmi nejasné. Dohoda obsahuje rovněž velmi závažná ustanovení, která nejsou podle mého veřejnosti vůbec známa. Smlouva např. stanovuje, že veřejné finance všech signatářských zemí jsou vyrovnané nebo v přebytku. Velmi by mě zajímalo, které země toto primární pravidlo plní. Ve smlouvě mě překvapují velmi nejasné formulace, např. jde o to, že země se sice mohou odchýlit od vyrovnaných rozpočtů, ale jen za výjimečných okolností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP