(14.20 hodin)
(pokračuje Válková)

Možná, že mě můžete vinit z toho, že nejsem ještě tak rafinovaná a zkušená a nedovedu využívat všech důmyslností, které vy tak rádi využíváte, vy opozice, která jste tady byla tak dlouhá léta a jejíž dědictví jsme teď tedy dostali, a já se snažím s ním vypořádat. To, že si mapuji určité mantinely, které tady tak vtipně pan bývalý ministr Blažek nazval zásahy, neoprávněnými zásahy do chodu nezávislé justice, to je naprosto logické, protože to jsou většinou pozůstatky toho, co jste nám nechali. Čili podezření z korupce, dlouhé trestní kauzy nebo případy, kdy sám soudce městského soudu, který odsuzuje v trestní věci Opencard viníky, řekne, že skuteční potenciální pachatelé zde bohužel nestojí, nebo nestojí - abyste mě zase nechytli za slovo.

Čili abych to shrnula ve vztahu k protektorátu, já jsem se včera omluvila - odkazuji na tiskové prohlášení - za zřejmě nešikovný výrok nebo výrok, který vytržen z kontextu souvislostí, které teď uvádím na správnou míru, mohl vyvolat v některých lidech, a zřejmě vyvolal, pochybnosti, jak to myslím. Čili myslím to tak, jak to říkám. Je mi úplně jedno, jestli jde o smrt Čecha, Němce, Vietnamce, Číňana nebo Američana. V každém případě je to vždycky smrt, vždycky je to zavrženíhodné. A dvojnásob zavrženíhodné, pokud se tak stalo za válečného konfliktu. Čili omlouvám se obětem a pozůstalým, pokud můj výrok byl takto pochopen. Nikdy už nepustím nic, co nebudu předem autorizovat, protože je jasné, že bych doplnila i to, co jsem neřekla třeba v průběhu toho rozhovoru tak, aby z toho bylo naprosto zřejmé, že se jednalo o území protektorátu a že šlo - a myslela jsem tím porovnání s územím jiných států, které opravdu utrpěly více než Česká republika válečnými operacemi, které se tam konaly, ale nemyslela jsem tím v žádném případě oběti. To k prvnímu bodu.

K druhému bodu, pokud jde o justici a o korupci. Víte, předpokládám, že když hovořím s takovým serverem, jako je Echo24, tak že si můžu dovolit být trošku lidovější, a když ještě vím, kdo ten server financuje, z jakých zdrojů, jakým způsobem a jak ten rozhovor, který mi byl prezentován a který jsem skoro měsíc odmítala, ale pak jsem si řekla, že ho přesto poskytnu jako rozhovor, který se bude věnovat odborným věcem a prioritám resortu spravedlnosti, a pak v průběhu toho rozhovoru, který trval hodinu dvacet minut, po celodenním dni v parlamentu, hlavní těžiště spočívalo v otázkách na pana Babiše, jeho morální integritu, to, co dělal v 90. letech, konkrétní kauzy, o kterých jsem vůbec neměla ponětí, a potom na moji rodinu, na můj názor na odsun - takže i toto bylo velice nekorektní. A já jsem v rámci tohoto rozhovoru řekla obecně: korupce v justici, já dostávám různá anonymní oznámení, všeobecně víme, jak vypadá důvěra ve spravedlnost a nestrannost naší justice, že v tomto smyslu využiji všech svých zákonných nástrojů, abych to, co nám opozice předala a na co teď ukazuje a upozorňuje, abych to v co nejkratší době nejspravedlivějším a legálním způsobem odstranila.

Máme štěstí, že je nás v koalici více než vás, kteří jste zkazili, co jste mohli. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak teď tady mám jeden, dva, tři, čtyři, pět přednostních práv. Takže já je asi uplatním tak, jak ty přihlášky byly vzneseny. Takže pan poslanec Faltýnek. Pane předsedo, máte slovo, protože jste se přihlásil s přednostním právem jako první. Po vás vystoupí pan předseda Fiala, pak pan předseda klubu Stanjura, pak pan předseda Kalousek a pan ministr Herman. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové, já se nezúčastním této diskuse, předpokládám, že asi místopředseda našeho klubu kolega Vondráček se k tomu vyjádří.

Já jsem se přihlásil k prosbě o změnu programu jednání naší schůze, a sice konkrétně tak, že bych si dovolil požádat po dohodě s ministrem obrany o pevné zařazení těchto bodů našeho programu. Konkrétně bod číslo 38, třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170 o válečných veteránech, sněmovní tisk 32, potom bod číslo 50, Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014, tisk 89, a bod 51, Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery, tisk číslo 95, a to konkrétně na středu 26. března dopoledne po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak, pane předsedo, ze závěrů grémia vyplývá to, že už je navrženo zařadit body 50 a 51 právě do toho časového období, kam to navrhujete vy, takže já bych z vašeho návrhu učinil takovou drobnou modifikaci toho a navrhl bych, že bod 38 bychom zařadili jako bod číslo 7 po těch dvou již navržených bodech. Dobrá.

Pan předseda Fiala, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se musím vrátit k výrokům paní ministryně Válkové a k tomu jejímu zdůvodnění, které zde přednesla. Já opravdu nechápu, ale nechápu, jak mohl někdo po jejím vystoupení zatleskat.

Paní ministryně, já jsem vaše vysvětlení vůbec nepochopil, celé to srovnání, jaký je rozdíl mezi územím protektorátu a protektorátem, to, že se tu nic nedělo, nebo méně dělo ve srovnání s jinými zeměmi, všechno to, co jste tady vykládala, jsou opravdu ahistorické nesmysly. Já vám nabízím, že vám jako historik vysvětlím, co se na území protektorátu opravdu dělo, a pak byste se styděla, že takové věci tady vůbec říkáte a opakujete je.

A to, co považuji - omlouvám se za to slovo - to, co považuji za opravdu velmi neslušné, je to, že místo abyste vysvětlila svoje výroky, popř. se za ně omluvila, tak napadáte opozici způsobem, který je pro mě nepřijatelný. Já vám za sebe říkám, já jsem tady žádná dlouhá léta nebyl, já jsem šel do politiky v podstatě ve stejné chvíli jako vy. Nemáte právo házet špínu na jiné, když sama děláte obrovské politické chyby.

Já vás vyzývám, abyste na základě výroku o protektorátu a dalších výroků, které vám moji kolegové řekli, zvážila svoje setrvání ve funkci ministryně spravedlnosti. (Potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura, potom pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem si přečetl včera až po těch mediálních odezvách ten rozhovor, přečetl jsem si tiskovou zprávu paní ministryně ze včerejšího dne, které ona říká omluva, a pečlivě jsem poslouchal její dnešní vystoupení. A fakt vám, kolegyně a kolegové, nerozumím, že jste tomu mohli tleskat.

Začněme u toho teritoria. Srovnejte teritorium Československé republiky a teritorium protektorátu Čech a Moravy a hned si odpovězte, jestli se něco stalo, nebo nestalo. To za prvé.

A za druhé, v té včerejší tiskové zprávě, které paní ministryně Válková říká omluva, stejně jako dneska říká, že toho bylo málo na území bývalé Československé republiky, na území protektorátu Čech a Moravy. Málo válečných událostí a málo obětí. Ona to relativizuje tím, že ve srovnání s jinými, ale to není omluva. To prostě není omluva.***
Přihlásit/registrovat se do ISP