(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. Prosím o předání paní zpravodajce. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kováčik. Prosím pana předsedu poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, my jsme sice obdrželi jakési návrhy na usnesení tuším ve dvou podobách, dnes ráno jsem je viděl -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já se omlouvám, já vás přeruším a prosím, abyste nepokračoval do doby, než se sněmovna uklidní zcela.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tak to se už ke slovu nedostanu nikdy. (Smích a potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předsedo, já jsem optimista. Věřte, že dostanete. (Sál se zklidňuje.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Ty návrhy jsme si přečetli, byly nám poměrně jasné. Nicméně teď v podrobné rozpravě tady byla načtena řada dalších návrhů a i ty, které jsme dostali písemně, byly načteny v jiném znění se změnami, které tam zaznamenány nebyly. Jsem tady poměrně zkušeným poslancem, ledacos dokážu sledovat, dokonce si dokážu i poznamenávat. Ale v té rychlosti nebylo možné si věci poznamenat tak, abychom s čistým svědomím věděli, o čem hlasujeme. Já žádám, aby ty návrhy byly poslancům a poslankyním předloženy písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S další řádnou přihláškou s přednostním právem se přihlásil pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jsem teď tuto věc konzultoval a pravdou je, že zde padla celá řada návrhů na usnesení. Je také pravdou, že v takto závažné věci by bylo dobré přesně vědět, jaké jsou přesné formulace, o čem budeme hlasovat a jaké budou dopady těchto usnesení. Takže já bych, pokud s tím bude souhlas, navrhl následující postup. Abychom dokončili podrobnou rozpravu, po ukončení podrobné rozpravy abychom tento bod přerušili a přerušili ho do úterý do 14 hodin tak, aby první bod v úterý mohlo být hlasování o tomto bodu. Do té doby aby poslanci měli k dispozici písemné texty těchto navržených usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi za jeho návrh. S faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Opálka, po něm pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Pane předsedající, já mám procedurální návrh, aby jednání nebylo ukončeno po podrobné rozpravě, ale v podrobné rozpravě, aby mohly být ještě využity případné pozměňující návrhy k návrhům, které budou písemně předloženy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To je procedurální návrh, pane poslanče, prosím, o kterém chcete hlasovat teď?

 

Poslanec Miroslav Opálka: Abychom přerušili jednání v podrobné rozpravě, ne po podrobné rozpravě. A nechám už na vaší vůli, jak se zařídíte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže není to procedurální návrh, necháte to na mé vůli. Děkuji. Já nepovažuji vhodné to přerušovat v podrobné rozpravě. Velmi rád podrobnou rozpravu dokončím, a proto se ptám, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Měli jsme tu být do dvou, pak na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, když budu velkorysý, jsme řekli ve 13. Nic proti žádosti komunistů, nicméně těch návrhů zas nebylo tolik. Šlo jenom o to porozumět textu v českém jazyce. Já chápu, že pro některé, kteří jsou dobří ve čtení, já o něco horší, v porozumění textů to může být problém. Ale je to prostě schválnost, nic jiného to není. Klidně to můžeme přerušit, ty dva návrhy, které zazněly nad rámec toho, co už se řeklo v obecné rozpravě, a nejenom dneska, ale i předchozí dny, klidně to může být. Ten spor, jestli je, nebo není rozprava přerušena, je skoro jedno. Stačí, když vystoupí kterýkoli z ministrů příští týden a rozprava bude otevřena znovu. Tak o to se myslím přít nemusíme. Jenom jsem chtěl říct, že jsme schopni dneska hlasovat, jsme schopni porozumět textu, aspoň mnozí z nás. Ale chápu, že někdo o tom hlasovat prostě nechce, tak to chce odložit. Já myslím, že to jsme připraveni i respektovat. Zas těch návrhů tolik nezaznělo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi -

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A omlouvám se, ještě poslední věc. Jestli někdo říká - myslím že pan předseda Poslanecké sněmovny, myslím, že to spíš řekl v rámci své pověstné vstřícnosti ke všem členům Poslanecké sněmovny -, že chceme vyhodnotit dopady přijetí usnesení, no to tedy nejsme schopni vyhodnotit dopady usnesení, protože nevíme, jak na ta usnesení bude někdo reagovat. Ale chápu to tak, že někteří chtějí ještě promyslet, zda budou pro, nebo proti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi teď už opravdu. S dalším přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, poslanecký klub TOP 09 je také samozřejmě připraven, když se tak rozhodnete, hlasovat ihned. Nicméně tady přece jenom prosím svého vzácného kolegu Zbyňka Stanjuru o pochopení. Když budeme předpokládat dobrou vůli, a já bych ji předpokládat chtěl, najít co nejširší většinové stanovisko Poslanecké sněmovny, která svým způsobem dá mandát vládě České republiky, tak máme přece, pane kolego, dostatek zkušeností i z mezinárodních jednání, jak dlouho a obtížně se hledá společná pozice, třeba jenom na jednom jediném slůvku. Budeme-li hlasovat teď nebo za dvacet minut, budeme hlasovat o těch formulacích tak, jak byly předneseny, způsobem ber neber. A já bych chtěl věřit, byť jsem možná naivní, že si někdo přes víkend rozmyslí pozměňovací návrh k tomu návrhu, kde opravdu jedno nebo dvě slova, která budou pozměněna a budou přijatelná pro nás pro všechny, umožní, aby ta pozice byla co nejširší. Protože to takhle probíhá. Protože tyhle zkušenosti přece máme při formulování pozic.

Tak možná překvapivě doporučuji nejenom návrh pana předsedy Hamáčka, ale i pozměňující návrh pana poslance... (Poslanci napovídají: Opálky.) Opálky. Promiňte, pane kolego, známe se jenom dvacet let. (S úsměvem.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S dalším přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jenom dvě poznámky. Já bych se ohradil proti podezření, že se tady někomu nechce hlasovat. Já tady klidně na záznam otevřeně řeknu, že jsem připraven podpořit návrh usnesení tak, jak jej navrhla paní poslankyně Němcová. Kde nemám jistotu a kde je potřeba to vyhodnotit, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, jsou návrhy, které mají dopad do rozpočtu České republiky. A pokud někdo navrhuje změny rozpočtu na obranu, tak si myslím, že nejsme v situaci, abychom teď zavázali vládu nebo doporučili vládě hýbat s naším obranným rozpočtem. A pokud jste chtěl příklad, prostřednictvím předsedajícího, co je potřeba vyhodnotit, tak toto je potřeba vyhodnotit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže takový návrh není, tak tady zazněl procedurální návrh pana předsedy Jana Hamáčka, abych v tomto bodě ukončil podrobnou rozpravu, přerušili jsme jednání a pokračovali v úterý. (Nesouhlas v plénu.) Bod přerušit po ukončení podrobné rozpravy, přesně tak. (Nesouhlas zejména z řad KSČM.) Dobře, budu vstřícný a přerušuji na základě žádosti pana Opálky a pana předsedy poslaneckého klubu teď, aniž bych ukončil podrobnou rozpravu. Přerušuji tento bod do úterý, kdy v něm budeme pokračovat.

Prosím s faktickou poznámkou - nebo jako zpravodajka vystoupí paní poslankyně Němcová. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: On už je bod přerušen, takže trošku mimo. Ale v tom případě je potřeba, pane místopředsedo, abyste zařídil, aby návrhy usnesení tak, jak byly přečteny v podrobné rozpravě, aparát Poslanecké sněmovny namnožil, dodal co nejrychleji poslaneckým klubům. Je pátek jedna hodina, pravděpodobně velká část poslanců odjede během pátečního odpoledne, takže v pondělí by kluby měly příležitost si na to sednout, pokud si chtějí ta stanoviska nějak sladit. A je potřeba, aby co nejdřív aparát Sněmovny doručil tyto návrhy usnesení na jednotlivé poslanecké kluby.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Jménem vedení Poslanecké sněmovny slibuji paní zpravodajce, že to zařídíme.

S faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Borka? Ne, takže odmazávám.

Dle tedy všeobecné diskuse přerušuji tento bod do úterý do 14 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP