(12.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Otázka je jiná - čemu se vlastně divíte, když místopředseda českého parlamentu před pár týdny řekl, že na okupaci a zvací dopis jsou různé pohledy v dnešní době. Fakt se tomu divíte, těm jejich názorům? Já se jim prostě nedivím. Jenom považuji za ztrátu času, ale klidně můžeme debatovat dlouho, a není v tom žádný problém, k tomu, že se snažíte ne vést debatu k tomu, jestli podporujeme, nebo nepodporujeme kroky vlády - a my jsme už v té první části debaty jako opozice jasně řekli, že podporujeme kroky vlády, a podle toho budeme i hlasovat, až se dostaneme k hlasování. Ale chtít dostat na stejnou názorovou hladinu komunisty je prostě zbytečná práce. To se nám fakt podařit nemůže.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a s další faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jenom prosím o upřesnění pana předsedu poslaneckého klubu ODS. Myslíte, pane předsedo, komunisty v klubu KSČM, nebo komunisty v dalších klubech Poslanecké sněmovny? (Mírné pobavení v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S další faktickou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych vaším prostřednictvím odpověděl panu předsedovi Kalouskovi. Myslím všechny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že již nemám žádné faktické poznámky, prosím k mikrofonu s přednostním právem pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Skoro bych byl rád, kdyby to mohlo být závěrečné slovo. Já tedy mám tu ambici, která vypadá teď trošku jakoby šílená nebo naivní, že se skutečně pokouším dostat všechny na jednu loď a nevylučuji nikoho z toho korábu a z té paluby, a dokonce teď bych vás rád upozornil na to, že si myslím, že to není ani tak obtížné.

Já jsem poslouchal bedlivě pana poslance Filipa a teď jde o to, co se tady vlastně věcně sděluje. Jestliže jsem mu dobře rozuměl, tak pan poslanec Filip řekl, že on vidí jistotu, pokud by na Ukrajině proběhly volby, pokud by na Ukrajině proběhly volby prezidentské a dokonce parlamentní. Takže nezlobte se, ale to zas pro mě není tak těžké tady budovat nějakou dohodu, protože když odmyslíme to, jak se navzájem vidíme, že každý má jiné hodnocení historických událostí, od čehož bych já nyní rád odhlédl, protože to je debata, která nekončí, tak já bych se rád soustředil na to, kdo co říká. A já vám mohu říci, že - a neříkám to proto, abych tady říkal, co já, já, já, já jsem říkal - ale protože vy zřejmě můžeme mít zájem slyšet o tom, co řekl český ministr zahraničí, a proto sděluji, že jsem opakovaně na celé řadě schůzek ministrů evropských zemí zvedal, dokonce za přítomnosti ukrajinského ministra, otázku, kdy budou volby. Garantujete nám prezidentskou volbu 25. května? Můžeme se spolehnout, že vláda bude usilovat o parlamentní volby na podzim? Ptal jsem se na to premiéra, ptal jsem se na to ministra zahraničí za přítomnosti dalších ministrů. A v usnesení, které přijala Rada zahraničních ministrů, stojí přesně, a to mohu přečíst, že se ukládá - ne ukládá, ale že stanovisko Evropské unie je vyvinout úsilí k tomu, aby se zajistily svobodné férové volby, aby se připravila ústavní reforma, aby bylo - a to by vás tady taky mohlo zajímat - všechno porušení lidských práv, akty násilí, řádně vyšetřeny a byla přijata opatření, která nepřipustí to, že by někdo zůstal nepotrestán. To je přímo součástí usnesení. To znamená tyto požadavky, které tady zaznívají - dokonce kvůli tomu má být zřízen mezinárodní panel. Tady se mluví o tom, že ukrajinská vláda má zajistit plnou ochranu práv osob náležejících k národním menšinám. Tady se dokonce vyzývá ke spolupráci Rada Evropy apod. Tohle je součástí stanoviska Evropské unie.

Já vás neviním z toho, že jste si to nečetli, protože to po vás nemohu chtít, ale uvědomte si, toto jsou požadavky - nejenom že některé věci, jako se týká voleb, jsem všude opakoval, ale je to v usnesení Rady ministrů. A to znamená, když se ptá třeba, jakou máme garanci, že ta vláda to splní, jakou máme jistotu, no, tu absolutní jistotu samozřejmě nemáme, ale já naprosto souhlasím s tím hodnocením, že jestliže děláme nějakou pomoc, jestliže nabízíme pomoc v oblasti finanční apod., tak máme taky právo mluvit o těchto podmínkách, za kterých ji budeme uvolňovat. A dokonce tady je to také napsáno. Když budeme mluvit o ekonomice, tak tady je napsáno: v oblasti boje proti korupci, opatření, která se týkají transparentnosti zacházení s veřejnými penězi, všechno je to součástí usnesení. Ale stejně tak v té obecně politické oblasti je přímo řečeno, že my jsme přesvědčeni, že nejlepší cesta ke konsolidaci Ukrajiny jsou férové svobodné volby v co nejkratším termínu.

Takže já tady zase nemám takový důvod se přít s panem Filipem, protože já to dokonce hluboce sdílím. Domnívám se, že jestli nebudou prezidentské volby, protože jsem bohužel ze strany paní Tymošenkové a dalších zaregistroval takové názory, které potenciálně skutečně pro mě zpochybňují tu možnost, protože jsem už viděl argumenty, které by mohly zahájit úvahy o tom, že ty prezidentské volby by se mohly odsunout, ale proto jsem o tom také na všech těch fórech mluvil, že chceme garanci, že skutečně ty volby 25. května budou, a dokonce souhlasím i s tím dalším názorem, že si myslím, že parlamentní volby na podzim by také byly velmi žádoucí na Ukrajině. A nemám tedy takový problém říct, že tohle je věc, o které se tady nemusíme zbytečně přít, protože argumenty pro to jsou a zřejmě jsme schopni si je říci. Takže já tedy skutečně necítím potřebu se tady za každou cenu hádat, a je jedno, jestli je to zprava, nebo zleva, protože možná ten společný jmenovatel není zdaleka zas tak nemožný, jak by se zdálo. A já tyhle argumenty pro volby pokládám za velmi vážné.

Otázka samozřejmě je, a to se mě můžete ptát, jakou máme jistotu, že to všechno takto skutečně půjde. A já vám mohu garantovat, že téma, že chceme road map, že chceme harmonogram, že chceme time-table, to neustále zaznívá v těch rozhovorech, že chceme mít představu, co se bude dále dít, jak dlouho tam ta vláda bude - anebo tam hodlá být celé tři roky až do pravidelných voleb? A nemáme na to úplně jasnou odpověď a cítím, že to není jednoznačné. To znamená ty pochyby a to, že my, když něco děláme, tak chceme slyšet, že je tu určitá garance postupu z druhé strany, to je to, oč usilujeme. Já vám mohu říci, že spor o to je tady v této chvíli zbytečný, protože tohle cítím podobně.

A co se týče těch dalších témat, to je ta ekonomická připravenost, připravenost v případě NATO, kdyby se skutečně věci začaly odehrávat tím horším, možná ještě horším způsobem, tak to je něco, čím se zabývá česká vláda permanentně. Chci vás ujistit, že urgentně v této chvíli České republice nehrozí žádné ohrožení bezpečnostní nebo ohrožení z důvodu nedostatku energie, přívodu energie v oblasti plynu, protože zásoby jsou tak masivní, že v této chvíli - taky řekněme i díky mírné zimě - jsme zásobeni poměrně spolehlivě. Také je faktem, že Česká republika od roku 2009 významně pokročila v diverzifikaci, co se týče přívodu plynu do České republiky. Učinili jsme, a snad je dobré říct tady něco pozitivního, učinili jsme to, co dokonce řada našich sousedů neučinila, takže v tomto smyslu Česká republika je skutečně chráněna relativně dokonce i lépe než někteří její sousedi. Takže já si nemyslím, že tady je důvod k tomu, abychom urgentně se o tom bavili jako o něčem, co nám bezprostředně hrozí.

Na druhou stranu už jsem tady dneska jednou řekl, že bude zasedat Bezpečnostní rada státu v pondělí, na které ministři podají právě inventuru toho, jak jsou připraveni v těch třech jiných oblastech reagovat v případě, že by se uskutečnily ty nepříznivé scénáře. A ten nápad, který tady zazněl před chvilkou, že o konkrétních věcech v jednotlivých oblastech by bylo záhodno se bavit spíš ve výborech než tady, s tím bych tedy si dovolil souhlasit.

Takže i tohle téma pokládám za legitimní pro českou Sněmovnu a myslím si, že ministři - nejen tedy já - jsme připraveni ve výborech o těchto výhledech a o těchto dnes už vlastně analýzách, které máme k dispozici, a o připravenosti české vlády a české republiky reagovat na tyto scénáře, o tom jsme připraveni ve výborech se bavit detailně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, už jsem si myslel, že s řádnou přihláškou tady člověk nemá vůbec šanci.

Já bych právě rád přikročil k těm konkrétnějším návrhům nebo úvahám o tom, jak reagovat na vzniklou situaci. Považuji podpis politické části asociace dneska v 11 hodin za výrazný krok dopředu, ale nezdá se mi, že se z té krize dostaneme ven. Myslím si, že je jasné, že je třeba vnímat, že jsme vkročili do období snížení mezinárodní bezpečnosti zejména tím, že došlo vojenskou silou k anexi cizího území, narušení hranic, při zablokování Rady bezpečnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP