(11.40 hodin)
(pokračuje Grospič)

V druhé souvislosti bych se chtěl zeptat, jaký měl vlastně v Kyjevě mandát, on jako ministr zahraničí jedné z členských zemí Evropské unie, když se teď přiznal, že radil opozičním silám na Ukrajině, jak svrhnout nebo jak přemoci legitimní vládu, protože to je docela velice podstatný moment, který předem určuje pozici české diplomacie a české vlády bez ohledu na tomu, k čemu dospěje tato Sněmovna v tomto bodu svého jednání. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych hned na to, co zaznělo, zareagoval, protože to možná nebylo úplně správně pochopeno. Já jsem tady řekl, že jsem jednal s představiteli opozice, ale já jsem tím myslel Stranu regionů. Já jsem myslel opozici, která v této chvíli zůstala v opozici s panem Jefremovem, protože jsem byl přesvědčen, že je dobré, aby tato opozice byla součástí vlády. V rámci požadavku inkluzivity mi vadilo, protože původně stanovisko Evropské unie bylo dokonce takové, že by součástí vlády měl být i pan Janukovyč, a naše role byla, že jsme chtěli vytvořit vládu pokud možno bez extrémů, ale s tím, aby tam bylo co nejširší zastoupení včetně Strany regionů. Takže ten rozhovor s panem Jefremovem jako představitelem opozice byl na téma, proč vlastně do toho nešli, a chtěl jsem zjistit, jestli mu to někdo nedovolil. On mi řekl, že ne, že jim to bylo opakovaně nabízeno. A uváděl mi důvody, proč Strana regionů do vlády nešla. A já jsem mu říkal, že si myslím, že to je špatně. On mi popisoval poměry ve straně a to, že situace byla taková, že pro ně na sebe toto vzít mělo v sobě obrovská rizika. Strana bude muset udělat sjezd, možná bude mít změny ve vedení a tak a tak dále.

Takže abychom si rozuměli, mluvil jsem s těmito představitele opozice, protože mi dokonce vadilo, že jsou v opozici. Nemyslím si, že bych na to měl nějaký zvláštní mandát, říkat jim, jak mají sestavovat vládu. To byl normální rozhovor s lidmi, kteří byli ochotni se s námi bavit a kteří byli připraveni nám to vysvětlit. Já jsem to nikdy nechápal tak, že jezdíme na Ukrajinu Ukrajincům říkat, co mají dělat. Ale vzhledem k tomu, co se tam dělo, i oni myslím chápali, že náš zájem je legitimní.

A pokud se týká speciálně ministrů V4 a speciálně České republiky, tak bych vás chtěl ujistit, že postavení České republiky a její pověst v Kyjevě na Ukrajině je taková, že každý v celém spektru včetně představitelů Strany regionů se s námi ochotně bavil. Mohl bych vám, přátelé, jmenovat ministry Evropské unie, se kterými se nesetkali. To bych nechtěl, bylo by to nefér. Jenom tím říkám, že jsem se nikomu nenutil! Nikomu jsem tam nic neradil! (Předsedající upozorňuje na čas.) Snad je to jasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále zde mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Mackovíka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem si dovolil vystoupit k této problematice s jednou zásadní věcí. Jestliže má být česká zahraniční politika politikou suverénního státu, nemůže to být kopie tiskové zprávy Bílého domu. To za prvé.

Za druhé. Jestliže posíláme naše vojáky bojovat proti terorismu, tak je potřeba si uvědomit, že na Majdanu nejradikálnější síly, které používaly opravdu silové prostředky, jsou teroristé, kteří jsou teď najednou demokraty. To chcete říct, že lidé, kteří vraždili, zabíjeli, tak na ně najednou máme jiné hledisko, jiný pohled?

Další věc, která tady zaznívá, velmi málo, jsou tam fašisté, kteří patřili také k těm nejradikálnějším. Opět. Budeme přijímat taková stanoviska a budeme případně tolerovat to, že budou do nové ukrajinské vlády zvoleni fašisté? Budeme to tolerovat? To se posouváme kam? Na úroveň 70. let, kdy určité takzvaně demokratické síly tolerovaly to, že v Chile byl fašistický diktátor a likvidoval svůj národ. Je potřeba diferencovat a diferencovaně přistupovat k jednotlivostem, a ne plošně tvrdit, že revoluce na Ukrajině je čistě demokratická.

Prosím, aby zahraniční politika České republiky nekopírovala účelovou politiku jiných států. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Chci říct, že od 12 hodin se z jednání z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Pražák.

Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Grospič a poté pan poslanec Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poděkovat panu ministru zahraničních věcí a vyjádřit osobní přesvědčení, ale myslím si, že přesvědčení, které asi bude sdílet velká část z vás, vážení kolegové, že by napříště nemělo podstatu české diplomacie určovat osobní přání ministra zahraničí, ale v podstatě vláda a Parlament České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem vzhledem k posledním připomínkám událostí na Majdanu a různým názorům, kdo že to tam vlastně byl, chtěl připomenout, že náš bod je o něčem jiném - o pozici české vlády v rámci Evropské unie k tomu, že je zabírán Krym. Jeden uchvatitel prostě zabírá část suverénního území jiného státu a my se tady snažíme tuto pozici diskutovat. Chci za TOP 09 říct, že v dosavadních krocích vlády, kdy se vyjádřila k takzvanému referendu a legitimitě připojení Krymu k Rusku, má česká vláda naši důvěru, má česká vláda naši podporu a věříme, že jsme schopni dojít jednotného stanoviska napříč politickým spektrem. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě jedna faktická poznámka. Pan ministr zahraničí.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Jenom bych rád všechny ujistil, že v žádném případě dneska Evropská unie ani Česká republika své stanovisko neopisuje od vyjádření amerického prezidenta nebo americké administrativy. Já jsem možná na tohle téma podrobněji mluvil na evropském výboru. Jenom upozorňuji, že je to tak velké téma, že bych o tom mohl mluvit déle. Na evropském výboru jsem mluvil spíš úplně opačně, že otázka je, aby se povážlivě nerozcházela naše stanoviska. Rozhodně se neopisuje, protože zájem Spojených států, když se ho dneska budeme snažit definovat, není totožný zájem Evropy, a tím pádem nedochází k nějakému apriornímu slaďování nebo opisování. Americký seznam vzniká zvlášť, protože americký právní řád je jiný než evropský. Mohl bych tady vysvětlovat, proč jsou tam jiná jména. Prostě s tím nesouhlasím.

A pak ještě, co se týče toho, kdo je nebo není ve vládě. Rád bych apeloval - šetřeme trošku se slovem fašista. V této době jsme se dostali do stavu, kdy se za fašisty označují obě strany, jak jste si jistě všimli. Připadá mi, že bychom měli v tomto být trochu opatrnější. Jsem připraven přijít na výbor a bavit se o složení současné ukrajinské vlády. Já sám tam mám výhrady, ale nepoužíval bych těchto slov. A pokud někdo něco takového tvrdí, tak by to měl doložit. Problémy jsou asi na delší debatu. A opakuji: Na výboru jsem připraven se o těchto věcech detailně bavit!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde další dvě přihlášky s faktickou poznámkou. První z nich je pan poslanec Benešík, druhý pan poslanec Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím si, že není možné omlouvat v jednom případě porušení mezinárodního práva porušením v druhém případě mezinárodního práva. KDU-ČSL má ten luxus, že může říct, že v Kosovu došlo zřejmě k porušení mezinárodního práva, a ten luxus říct, že na Krymu taky došlo k porušení mezinárodního práva. Velmi zajímavé je, že Vladimír Putin v jednom jediném projevu říká: "V Kosovu došlo k porušení mezinárodního práva. My jsme použili úplně stejný postup na Krymu, ale na Krymu k porušení mezinárodního práva nedošlo. Všechno je v souladu." Já si myslím, že to si může dovolit Vladimír Putin v Rusku, ale ne my v demokratické zemi, která se jmenuje Česká republika. Takže prosím, nečtěme jenom informace z jedné strany, ale čtěme informace i z druhé strany. Buďme nestranní. V našem zájmu rozhodně není anexe Krymu Ruskem. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Do diskuse mám dvě přihlášky s přednostním právem. Omlouvám se, ještě je tady jedna faktická poznámka. Pan poslanec Polčák z TOP 09 a Starostové. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Pane místopředsedo, chci pouze poukázat, že ve věci Kosova rozhodoval Mezinárodní soud v Haagu a žaloba, kterou podávalo Srbsko, byla v této věci zamítnuta. To znamená, že neznám, že by nějaká mezinárodní autorita řekla, že v této věci došlo k porušení mezinárodního práva. Tudíž bych byl rád, aby případně bylo i řečeno, že pokud byla posuzována žaloba ve věci žaloby Srbska proti právě vzniku Kosovské republiky, tak tato věc byla zamítnuta mezinárodním soudem v Haagu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde další faktickou poznámku. Pan poslanec Foldyna. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP