Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. března 2014 v 10.30 hodin
Přítomno: 164 poslanců

 

(Místopředseda PSP Petr Gazdík v 9.59 hodin oznámil, že klub ODS požádal o pauzu 30 minut, a proto bude jednání zahájeno v 10.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám.

Prosím, přihlaste se všichni identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo požádal o vydání náhradní karty. Zatím má náhradní kartu č. 2 pan poslanec Michal Hašek, náhradní karta č. 1 - pan poslanec Miroslav Kalousek.

Ještě než přečtu omluvy z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, pan poslanec Korte chce jednu technickou, nebudu ho reprodukovat. Prosím, pane poslanče, řekněte, co potřebujete.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím, já jsem zde včera buď tady u řečniště, nebo u stolku zpravodajů zanechal takovou plnící černou propisovačku se dvěma tlačítky. Poněvadž německé přísloví říká: auf wiedersehen macht Freude - šťastný nálezce, poctivý nálezce, který mi ji vrátí, bude odměněn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byla technická poznámka pana poslance Korteho.

Dovolte mi, abych přednesl omluvy, které jsou na dnešní den. O omluvení požádali do 12 hodin z pracovních důvodů pan předseda Jan Hamáček, z pracovních důvodů od 12 hodin pan poslanec Vojtěch Adam, na celý den z pracovních důvodů pan Andrle Sylor Augustin Karel, ze zdravotních důvodů Petr Bendl, z pracovních důvodů Jan Farský, také Pavel Havíř z pracovních důvodů, od 10 hodin z pracovních důvodů také Jaroslav Holík, z osobních důvodů Igor Jakubčík, ze zdravotních důvodů David Kádner, do 11 hodin ze zdravotních důvodů Martin Komárek, z osobních důvodů Jan Klán na celé dnešní dopoledne, zdravotní důvody má paní poslankyně Pavlína Nytrová, z pracovních důvodů se také omlouvá pan poslanec Ivan Pilný, ze zdravotních důvodů paní poslankyně Anna Putnová, z rodinných důvodů Karel Rais, ze zdravotních důvodů Adam Rykala, z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Karel Schwarzenberg, ze zdravotních důvodů pan poslanec Jiří Štětina, z pracovních důvodů František Vácha, z rodinných důvodů Rostislav Vyzula, ze zdravotních důvodů Markéta Wernerová, z pracovních důvodů Jiří Zemánek a z důvodu zahraniční cesty Jiří Zlatuška.

Ze členů vlády se omlouvá z dnešního jednacího dne z důvodu zahraniční cesty předseda vlády Bohuslav Sobotka, ze zdravotních důvodů pan ministr Milan Chovanec, paní ministryně Věra Jourová se omlouvá od 10 do 12 hodin a od 14.30 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Michaela Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Antonín Prachař z pracovních důvodů a pan ministr Stropnický - toho jsem tady viděl, takže jeho omluva zatím neplatí.

To jsou všechny omluvy, které byly doručeny pro dnešní den předsedovi Poslanecké sněmovny. Můžeme tedy pokračovat.

Než přistoupíme k programu dnešního jednání - ano, pan poslanec Radim Fiala má náhradní kartu č. 9 -, chtěl bych vám oznámit, že na předsedu Poslanecké sněmovny se dnes obrátil pan ministr zemědělství Marian Jurečka se žádostí o pevné zařazení bodu č. 49 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 64, a to na úterý 25. března v 17 hodin. Tím jsem v podstatě zahájil návrhy na změnu jednotlivých bodů programu.

Vidím přihlášeného pana předsedu poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka. Pane předsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já si dovolím navrhnout, abychom dnešní jednání začali přerušeným bodem Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky. Navrhuji tedy jeho pevné zařazení na dnes jako první bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Paní poslankyně Konečná a poté pan poslanec - ta má písemnou přihlášku, nijak nechci diskriminovat kolegu, ale paní poslankyně dala písemnou přihlášku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi vás požádat o zařazení nového bodu, a to druhého čtení novely zákona o ovzduší. Je to sněmovní tisk 77, který včera projednal výbor pro životní prostředí, abychom ho dnes mohli projednávat. Nepřijal k němu žádné usnesení a dovolte mi ho zařadit hned po skončení bodu 55. Ujišťuji vás, že debata bude velmi, velmi krátká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a prosím pana poslance.

 

Poslanec Václav Votava: Pane místopředsedo, dobré dopoledne dámy a pánové. Také já bych chtěl požádat o zařazení nového pevného bodu, a to třetího čtení tisku 78, což je státní dluhopisový program, třetí čtení - zařazení jako pevný bod na středu jako první bod dopoledne. Je to samozřejmě po dohodě s panem ministrem financí. Činím tak jako zpravodaj tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi rozpočtového výboru Václavu Votavovi - je to na středu, první bod dopoledne. Ale tam jsou pevně zařazeny body, pane poslanče. Můžeme tedy za již pevně zařazené body jako třetí bod? Ano. Čili za pevně zařazené body. Dobře. Děkuji.

Ještě někdo se hlásí ke změně pořadu schůze? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích, které byly podány ke změně pořadu schůze.

 

Tím prvním rozhodnutím bude rozhodnutí hlasováním pořadové číslo 64, že budeme dnes začínat bodem Aktuální situace na Ukrajině a pozice vlády České republiky.

Zahájil jsme hlasování pořadové číslo 64 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 64, z přítomných 160 pro 121, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pane ministra zemědělství Mariana Jurečky, abychom bod 49, tisk 64, zařadili v úterý 25. března v 17 hodin.

Ptám se, kdo je pro, v hlasování pořadové číslo 65. Kdo je proti? Děkuji vám

Hlasování pořadové číslo 65, z přítomných 163 pro 145, proti 1. I tento návrh byl přijat. Byl pevně zařazen bod č. 49.

 

 

Nyní návrh na zařazení druhého čtení zákona o ochraně ovzduší, tisk 77 na dnes jako druhý bod.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro projednání druhého čtení. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66, z přítomných 164 pro 150. I tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP