(22.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Stanislav Berkovec: Pro návrh.

Pan poslanec Zdeněk Bezecný: Proti návrhu.

Pan poslanec Adolf Beznoska: Proti návrhu.

Pan poslanec Jan Birke: Pro návrh.

Pan poslanec Pavel Blažek: Proti návrhu.

Pan poslanec Robin Böhnisch: Pro návrh.

Pan poslanec Jaroslav Borka: Zdržuje se.

Pan poslanec Richard Brabec: Pro návrh.

Pan poslanec Milan Brázdil: Pro návrh.

Pan poslanec Marek Černoch: Nepřítomen.

Paní poslankyně Jana Černochová: Proti návrhu.

Pan poslanec Alexander Černý: Zdržuje se.

Pan poslanec Karel Černý: Pro návrh.

Pan poslanec Pavel Čihák: Pro návrh.

Pan poslanec René Číp: Zdržuje se.

Paní poslankyně Ivana Dobešová: Pro návrh.

Pan poslanec Jiří Dolejš: Zdržuje se.

Pan poslanec Richard Dolejš: Pro návrh.

Pan poslanec Jaroslav Faltýnek: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Farský: Proti návrhu.

Pan poslanec Petr Fiala: Proti návrhu.

Pan poslanec Radim Fiala: Nepřítomen.

Pan poslanec Karel Fiedler: Nepřítomen.

Pan poslanec Matěj Fichtner: Pro návrh.

Pan poslanec Vojtěch Filip: Zdržuje se.

Paní poslankyně Jana Fischerová: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Foldyna: Pro návrh.

Pan poslanec Ivan Gabal: Nepřítomen.

Pan poslanec Petr Gazdík: Proti návrhu.

Pan poslanec Miroslav Grebeníček: Zdržuje se.

Pan poslanec Stanislav Grospič: Zdržuje se.

Pan poslanec Josef Hájek: Pro návrh.

Paní poslankyně Milada Halíková: Zdržuje se.

 

Tím hlasování dle mých informací a poznámek skončilo. Táži se, zda všichni poslanci byli čteni, popřípadě zda nejsou nějaké pochybnosti o průběhu hlasování. Není tomu tak. Prosím pány ověřovatele, aby mi sdělili, jaký čas potřebují ke zjištění výsledků hlasování. (Ověřovatelé navrhují 15 minut.) Patnáct minut. (Smích v sále.) Ještě jsem schůzi nepřerušil, tak se táži pánů ověřovatelů, jestli opravdu trvají na 15 minutách. Skutečně. Tak v tom případě to bude do 22.50. Do 22.50 hodin přerušuji jednání Poslanecké sněmovny a ve 22.50 se vrátíme k vyhlášení výsledků hlasování.

 

(Jednání přerušeno ve 22.34 hodin do 22.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP