(22.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Čili tolik jen dvě konkrétní poznámky. Jsem připraven písemně reagovat na konkrétní dotazy, které zazněly v rámci této rozpravy. Chtěl bych za rozpravu poděkovat. Nepokládám ji za přehnaně dlouhou. Dostal jsem teď od jedné novinářky dotaz, jestli jsem očekával, že bude rozprava takto dlouhá nebo bouřlivá. Myslím, že je přece normální, že se v demokratickém parlamentu diskuse vede. Hlasování o důvěře vládě je vážná věc, předpokládám, že v tomto volebním období to také může být jediné hlasování tohoto typu. Vláda má ambici přinést do země stabilitu, a jestliže je to vážná věc, tak k ní také patří dostatečně podrobná a rozsáhlá rozprava. Já za ni děkuji, děkuji za všechny připomínky, děkuji za všechny dotazy a dovolte mi, abych ještě jednou velmi vážně a seriózně požádal Poslaneckou sněmovnu o to, aby odstartovala plnou legitimitu nové vlády tím, že jí dá při následujícím hlasování důvěru. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, děkuji panu premiérovi za závěrečné slovo a nyní přistoupíme k hlasování. Připomínám, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení důvěry vládě hlasuje po jménech. K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Žádám určené ověřovatele této schůze, kterými jsou pan poslanec Pavel Čihák a pan poslanec Jiří Mihola, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

Nejdříve přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Byl jsem informován, že kontrola lístků se jmény poslanců byla provedena.

Vylosován byl poslanec číslo 54, kterým je Jan Hamáček. (Smích a potlesk v sále.)

Mám zde minimálně 200 svědků, že jsem se nedíval. Dobrá.

Připomínám, že podle § 74 odst. 4 jednacího řádu se vyvolaný poslanec vysloví "pro návrh", nebo "proti návrhu". Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování.

Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych je v souladu s jednacím řádem mohl opakovat.

Přikročíme tedy k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě důvěru."

Nyní vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se.

 

Zahajuji hlasování.

Pan poslanec Jan Hamáček: Pro návrh. Pro návrh.

Pan poslanec Michal Hašek: Pro návrh.

Pan poslanec Pavel Havíř: Pro návrh.

Paní poslankyně Olga Havlová: Nepřítomna.

Pan poslanec Leoš Heger: Proti návrhu.

Pan poslanec Daniel Herman: Pro návrh.

Paní poslankyně Jana Hnyková: Nepřítomna.

Pan poslanec Jiří Holeček: Pro návrh.

Pan poslanec Radim Holeček: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Holík: Nepřítomen.

Pan poslanec Pavel Holík: Pro návrh.

Pan poslanec Václav Horáček: Proti návrhu.

Pan poslanec Ludvík Hovorka: Pro návrh.

Paní poslankyně Gabriela Hubáčková: Zdržuje se.

Pan poslanec Stanislav Huml: Pro návrh.

Paní poslankyně Jitka Chalánková: Proti návrhu.

Pan poslanec Bohuslav Chalupa: Pro návrh.

Pan poslanec Milan Chovanec: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Chvojka: Pro návrh.

Pan poslanec Igor Jakubčík: Pro návrh.

Pan poslanec Vítězslav Jandák: Pro návrh.

Pan poslanec Miloslav Janulík: Pro návrh.

Paní poslankyně Jaroslava Jermanová: Pro návrh.

Paní poslankyně Věra Jourová: Pro návrh.

Pan poslanec Jiří Junek: Pro návrh.

Pan poslanec Marian Jurečka: Pro návrh.

Pan poslanec David Kádner: Nepřítomen.

Paní poslankyně Zuzana Kailová: Pro návrh.

Pan poslanec Miroslav Kalousek: Proti návrhu.

Pan poslanec Vít Kaňkovský: Pro návrh.

Pan poslanec Simeon Karamazov: Proti návrhu.

Pan poslanec David Kasal: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Klán: Zdržuje se.

Pan poslanec Jaroslav Klaška: Pro návrh.

Pan poslanec Václav Klučka: Pro návrh.

Pan poslanec Martin Kolovratník: Pro návrh.

Pan poslanec Martin Komárek: Pro návrh.

Paní poslankyně Kateřina Konečná: Zdržuje se.

Pan poslanec Vladimír Koníček: Zdržuje se.

Pan poslanec Daniel Korte: Proti návrhu.

Pan poslanec Petr Kořenek: Pro návrh.

Pan poslanec Jiří Koskuba: Pro návrh.

Pan poslanec Rom Kostřica: Nepřítomen.

Pan poslanec Josef Kott: Pro návrh.

Pan poslanec Jiří Koubek: Proti návrhu.

Pan poslanec Pavel Kováčik: Zdržuje se.

Paní poslankyně Věra Kovářová: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Krákora: Pro návrh.

Pan poslanec Roman Kubíček: Pro návrh.

Pan poslanec Michal Kučera: Nepřítomen.

Pan poslanec Petr Kudela: Pro návrh.

Paní poslankyně Helena Langšádlová: Proti návrhu.

Pan poslanec Martin Lank: Nepřítomen.

Pan poslanec František Laudát: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Lobkowicz: Nepřítomen.

Paní poslankyně Jana Lorencová: Pro návrh.

Pan poslanec Stanislav Mackovík. Zdržuje se.

Paní poslankyně Soňa Marková: Zdržuje se.

Paní poslankyně Květa Matušovská: Zdržuje se.

Paní poslankyně Radka Maxová: Pro návrh.

Pan poslanec Jiří Mihola: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Mládek: Pro návrh.

Pan poslanec Josef Nekl: Zdržuje se.

Paní poslankyně Miroslava Němcová: Proti návrhu.

Paní poslankyně Alena Nohavová: Zdržuje se.

Paní poslankyně Nina Nováková: Nepřítomna.

Pan poslanec Josef Novotný: Pro návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP