(21.40 hodin)
(pokračuje Korte)

Abychom si to připomněli, byla jakási paní Markéta Regecová, která odmítala prodat za mizernou dumpingovou cenu své pozemky této firmě, která tam měla vyrábět barevné televizní obrazovky - velký hit 90. let. Ze strany radnice, kterou tehdy vedla sociální demokracie, byl na paní Regecovou vytvářen tvrdý a brutální nátlak hraničící s vydíráním, do kterého se neváhaly zapojit i nejvyšší složky státu, státní moci, když na paní Regecovou vyslaly náměstka policejního prezidenta pana Václava Jakubíka, patrně aby ji vyděsil k smrti, což se mu nepodařilo, protože paní Regecová statečně odolávala, aby nakonec dosáhla slušné ceny za své pozemky. Od té doby uplynulo v řece Bečvě mnoho vody a kladu si otázku, kde je firma Philips se svými barevnými televizními obrazovkami. Já to upřímně řečeno nevím, ale vím, že není v Hranicích na Moravě. Rovněž celý ten humbuk s tím, že investiční pobídky mají pomoci řešit nezaměstnanost, se ukázal jako lichý. Svědčí o tom situace zaměstnanosti na Kolínsku v TPCA, rovněž tak v nošovické Hyundai, kamž se importují zahraniční dělníci. Na to jsme dávali investiční pobídky! Blahopřeji!

Ukázalo se totiž, dámy a pánové, že celá tato slavná politika ČSSD ohledně investičních pobídek byla fatálním fiaskem. Ve skutečnosti se totiž jednalo o podporu zahraničního velkokapitálu a diskriminaci firem domácích, které na takovéto pobídky nikdy dosáhnout nemohly.

Dámy a pánové, já jsem doufal, že se ČSSD poučila z chyb, jichž se byla dopustila. Je evidentní, že jsem se mýlil. (Smích z lavic napravo.) A proto je také evidentní, že tato vláda můj hlas nedostane, byť by zpívala hlasy andělskými.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kortemu. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pak řádně přihlášená paní Věra Kovářová. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná jenom krátká odpověď panu poslanci Kortemu. Možná je to i na nějakou interpelaci, abychom dostali přesné informace z MPO a z CzechInvestu. Tak ta firma zkrachovala velmi rychle. Velmi rychle odešla z České republiky a nesplnila své závazky, které vůči České republice měla. Už to velikášství, ty haly, které do dneška zejí prázdnotou, ty se jmenují Jumb 1 a Jumbo 2. No tak máme tam dvě Jumba a naše daňové poplatníky to stálo poměrně dost peněz a skutek a utek.

A kromě toho, co jste říkal o tom nátlaku na tu dámu, tak také byla skandalizována. To si řekněme. Veřejně pranýřovaná, co si dovolila - neprodat své majetky! A myslím si, že v minulém volebním období mnoho poslanců napříč politickým spektrem tady hlasovalo o zákonu, který měl usnadnit vyvlastňování. Já jsem tehdy hlasoval proti a výsledek je úplně stejný, protože to usnadnění znamenalo, že nenabídneme vlastníkům férovou cenu. A teď se hrozně divíme, že vlastníci nechtějí prodávat své pozemky za tyto směšné ceny.

Takže možná je to na přesnou interpelaci, abychom ta čísla dostali dohromady. Ale vzpomínám si na slib těch tisíců a tisíců pracovních míst. Zaplatili jsme to a pracovní místa nejsou, už pěkně dávno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. A nyní řádně přihlášená paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se před deseti hodinami přihlásila do rozpravy, myslela jsem si, že vám sdělím spoustu objevných myšlenek, kterými vás vzhledem k jejich intelektuální neotřelosti možná i potěším. Po vyslechnutí příspěvků mých předřečníků je mi jasné, že argumenty, kterými jsem chtěla zpochybnit kvality vládního programového prohlášení, se už nezdají být moc originální.

Při pohledu na vaše unavené obličeje je mi jasné i to, že vás nejvíc potěším, když svoje vystoupení bez zbytečného prodlužování ukončím, a to třeba citací čínského přísloví: Kdo snadno slibuje, tomu příliš nedůvěřuj. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Slova se ujme pan poslanec Simeon Karamazov. Připraví se pan poslanec František Vácha. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi několik poznámek k programovému prohlášení vlády z pozice akademického pracovníka, z pozice vysokoškolského učitele a z pozice ještě stále vědeckého pracovníka.

Podpora vzdělávání, školství, vědy a výzkumu je cíl každé vlády. Není pochyb o tom, že vzdělaní lidé jsou schopni aplikovat výsledky vědy do praxe a jsou základem prosperity společnosti. Na tom se jistě shodneme napříč politickým spektrem. Programové prohlášení tyto cíle obsahuje a je to v pořádku. Není to však žádné překvapení, je to samozřejmě nutnost. Překvapení by bylo, kdybychom v programovém prohlášení vedle formulace cílů, které už stejně formuloval někdo jiný v minulosti, nalezli také konkrétní a funkční návod, jak se ke zmíněným cílům dostat. Není to samozřejmě jednoduché, toho jsem si vědom. Přesto bych čekal, že programové prohlášení alespoň náznak řešení obsahovat bude. Neobsahuje.

Jako opoziční poslanec ale budu rád a přeji vládě, aby se alespoň něco ze zmíněných cílů vlády splnilo. Ne proto, že bych levicové vládě tak fandil, ale proto, že vzdělání, věda a výzkum jsou naše společné priority. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karamazovi. Slova se ujme pan poslanec František Vácha a připraví se poslední přihlášený do rozpravy, pan poslanec Karel Fiedler. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, jsem na tom podobně jako kolegyně poslankyně Kovářová. Mám tu zkušenost, že když dost dlouho sedím na schůzi, tak většinou to, co mě napadne, někdo během té schůze řekne. A jelikož jsem jeden z posledních, tak se to stalo i v tomto případě a já se tím pádem zříkám práva vystoupit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Františku Váchovi. Teď se ptám pana předsedy Miholy, jestli uplatňuje přednostní právo. Ano, prosím. Takže nejdříve pan poslanec Jiří Mihola, předseda klubu KDU-ČSL. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, jako předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL cítím povinnost vystoupit na podporu koaliční vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, která dnes v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou přichází se žádostí o vaši důvěru.

Od říjnových předčasných voleb uplynulo déle než čtvrt roku, což dokládá, že se tato vláda nerodila úplně jednoduše. Dle mínění mnohých je pro někoho koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL nejlepším z možných řešení, pro jiného nejméně špatným řešením povolební situace a zdá se, že také jedním z mála reálných řešení povolební situace. Vždyť o dalších alternativách se v podstatě ani mnoho nediskutovalo.

Jsem rád, že se vláda v koaliční smlouvě i v programovém prohlášení jednoznačně přihlásila k sociálně a ekonomicky orientovanému tržnímu hospodářství. Pro občany je jistě dobrou zprávou, že se též přihlásila k nesmlouvavému boji proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, že odmítá, aby stát obchodoval s firmami s nejasným vlastníkem, a že za jednu ze svých hlavních priorit označila přijetí zákona o státní službě, jehož cílem je zajištění odpolitizování státní správy, definování kritérií pro přijímání, odměňování a kariérní postup úředníků včetně kladení důrazu na jejich vzdělanost a odbornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP