(21.20 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Pardon, já se omlouvám, pane místopředsedo. Jsem rád, že jsme se domluvili.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je pozdní hodina. Možná vás překvapím, nebudu dlouhý.

Docela mě tady pobavila taková dvě prohlášení. Někdo je tu zklamaný z vládního prohlášení. Já jsem připraven v této místnosti na všechno, takže zklamaný rozhodně nejsem, jako opoziční poslanec rozhodně ne. A pak, když tady někdo řekne, že na základě vládního usnesení se bude rozhodovat pro důvěru vládě. Já si myslím, že jsou jiné parametry, proč se rozhodujeme pro to, zda vládě udělíme dnes důvěru, či neudělíme. Nalijme si čistého vína. Prostě vládní prohlášení samozřejmě není jenom to jediné, proč tomu takto bude a ne jinak.

Já možná bych se věnoval pouze jedné kapitole a to je kapitola 3.5 Ministerstvo průmyslu a obchodu, protože je mi to vlastní. A zas musím říct, že ten materiál, ač tady bylo řečeno, vágní, neurčitý, bez lhůt, tak si myslím, že tato část vládního programového prohlášení je zpracována relativně dobře. Já bych ji chtěl pouze doplnit, protože jsou to důležitá témata. A nakonec i pan premiér s tím začal dnes v úvodu při obhajobě tohoto vládního prohlášení. A já si myslím, že je potřeba se tam na některé body soustředit a trošku si je rozebrat.

Já bych začal trošku odzadu. Tady se říká, že vláda podpoří modernizaci průmyslu, aby docházelo ke snižování energetické náročnosti, zajistí aktualizaci státní energetické koncepce a státní surovinové politiky. To je docela zajímavé téma. Já si myslím, že je dobře, že bude energetická koncepce, protože není to tak dávno, kdy jsme tady slyšeli dotazy novinářů i veřejnosti, zda jsme pro prolomení limitu těžby v hnědouhelných pánvích v severních Čechách. A já si myslím, že by bylo velmi poctivé, kdyby v prohlášení byl jasný vzkaz obyvatelům těchto obcí. Protože ta nejistota, která tam trvá už řadu let, podle mě není dobrá. Rozumím tomu, že energetická koncepce je jasná věc, že to spolu úzce souvisí. Nicméně mělo by to padnout. Protože je to nepopulární rozhodnutí, pokud bude pro prolomení limitu. A samozřejmě pokud nebude pro prolomení limitu, je potřeba najít alternativu.

Naopak jsem přivítal tady velmi to, že vláda říká, že bude podporovat výstavbu jaderných bloků v našich jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. To si myslím, že je velmi důležitá věc. Nicméně stavba takového bloku v jaderné elektrárně trvá cca deset, možná více let. Pokud mě paměť neklame, elektrárna dvacet let od prvního nápadu. Takže je tady samozřejmě určité mezidobí, kdy je potřeba zajistit dodávku energie tak, aby jí bylo dostatek.

Co se týká těžby nerostů, tak mě velmi překvapilo, že na tomto místě se říká, že samozřejmě budeme hájit zájmy státu při stanovení podmínek těžby a užití nerostů, a na druhé straně v kapitole Životní prostředí se najednou objevuje to, že nebudeme těžit zlato a nebudeme dělat průzkum ani těžbu břidličných plynů. Ne že bych byl nějakým zastáncem těžby břidličných plynů, to v žádném případě nejsem. Ani těch metod, jak se těží zlato. Ale já se zeptám, proč tam není třeba těžba uranu, těžba cínu, těžba jiných nerostů. Já si myslím, že tímto způsobem to není úplně vhodně nastaveno. Že je potřeba spíše se zabývat tím, zda horní zákon je ten správný zákon, podle kterého jsme schopni tyto zájmy uhájit před zahraničními investory. A hájit zájmy státu tak, aby samozřejmě výtěžek patřil co nejvíce státu a zároveň nebylo poškozeno životní prostředí.

Také jsem přivítal další věci, které tam jsou. Je to proexportní politika. Z vlastní zkušenosti v zahraniční ekonomické diplomacii musím říct, že tak jak je to tady napsáno, je to napsáno velmi správně. Je tady několik institucí, které se zabývají touto činností, jako CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost nebo CzechTourism. Já musím říct jednu věc na základě svých zkušeností. Bylo by dobré, kdyby se uvažovalo v tom duchu, že se sjednotí propagace a zájmy České republiky v zahraničí v souvislosti s těmito institucemi. Zažil jsem, že ony kolikrát v dobré víře hájily zájmy České republiky sice dobře, ale každá jinak. A to nepovažuji za dobré. Jako vzor jsme vždycky udávali Kanadu a myslím si, že tímto směrem bychom se měli ubírat.

Co se týká CzechInvestu, to tady dneska také padlo. Je potřeba říct jednu věc. Není úplně pravda, že vláda obnoví systém pobídek. Vláda samozřejmě asi vrátí ty hodnoty na to, jak to bylo před tou úpravou. A tady bych varoval před jednou věcí - abychom nedávali investiční pobídky společnostem, které si tady za peníze našich daňových poplatníků postaví továrnu, vyrobí něco a zároveň po skončení období, kdy vyúčtovávají tyto investiční podmínky, zmizí z České republiky. To si myslím, že je velmi důležité si pohlídat.

Podpora malého a rozvoj středního a malého podnikání. Není to tak dávno, měli jsme tady zprávu z roku 2012. Já si myslím, že spousta věcí vychází z těchto zpráv. A myslím si, že tady je otázka samozřejmě to, jak budou probíhat procesy, které se týkají snižování administrativní zátěže pro tuto skupinu podnikatelů, protože už ve stávající době uvádí statistiky v těchto zprávách, že se snižuje administrativní zátěž, a když se zeptáte jakéhokoli drobného a středního podnikatele, tak vám řekne, že ho trápí právě tento problém.

Jsem rád, že se tam objevilo, že bude nový zákon o zadávání veřejných zakázek, a doufám, že to bude podle pravidla jiného, než tomu bylo doposud, protože každá novela, každý nový zákon o zadávání veřejných zakázek byl horší než ten starý. Takže věřím tomu, že to bude tentokrát jinak a že budeme moct soutěžit tak, abychom ty peníze byli také schopni utratit a nebyli jsme nařčeni z toho, že jsme podvodníci.

A na úplný závěr mám ještě jednu poznámku k přijetí eura. Já si myslím, že jsme se zavázali k přijetí eura v přístupových smlouvách k Evropské unii. Myslím, že samozřejmě jedna věc je plnění maastrichtských kritérií tak, abychom dosáhli na podmínku, abychom euro mohli přijmout. Na druhé straně si myslím, že je tady ještě jedna podmínka, o které se tady příliš nemluví: Je potřeba euro přijmout tehdy, až to bude pro občany České republiky výhodné.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám šťastnou ruku při hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Slova se ujme paní poslankyně Marta Semelová, připraví se pan poslanec Daniel Korte. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte i mně pár slov k vládě a k jejímu prohlášení, s nímž před Sněmovnu dnes předstupuje.

S mnohými body ve vládním prohlášení lze určitě souhlasit: zvyšování a valorizace důchodů, zvyšování minimální mzdy, stabilizace a personální posílení úřadů práce, kde je potřeba 1 200 nových zaměstnanců - s tím vším lze souhlasit a podporovat to. Při této příležitosti bych ještě doplnila potřebu změnit současnou praxi, kdy soukromá agentura zajišťuje za úplatu to, co by měl zabezpečovat úřad práce, či to, že zaměstnavatelé nemusí hlásit na úřad práce volná pracovní místa.

Takže opakuji, jsou zde body hodné podpory, jenže problém je v tom, že text je příliš obecný, bez konkrétního nástinu řešení, bez termínů plnění, chybí představa finančního zabezpečení. Podstatné také není ani to, co v textu obsaženo je, ale spíš to, co tam obsaženo není, čemu se vládní koalice pro jistotu raději vyhýbá. Nyní k některým bodům.

Rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému atd., což vláda zařadila mezi své priority. To je v pořádku. Pochybnosti však ve mně budí skutečnost, že při projednávání státního rozpočtu odmítli poslanci vládních stran náš pozměňovací návrh, který směřoval právě k dostupnosti veřejných služeb v sociální oblasti. Mám na mysli navýšení financí pro sociální služby, z nichž mnohým hrozí krach. Finance, které měly posílit nízké platy sociálních pracovnic, které berou 14 až 16 tisíc hrubého. Stejně tak náš návrh na zrušení zdravotnických poplatků se nedočkal vládní podpory. Ukazuje se, že něco jiného jsou obecná prohlášení, něco jiného konkrétní naplňování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP