(20.50 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Myslím si, že jsem ministr zemědělství, který vzešel z toho oboru, a dané problematice, troufnu si říct, ne že bych rozuměl extra dobře, to ukáže čas, ale myslím si, že tu realitu problematiky zemědělství znám na vlastní kůži velice dobře. A již dnes jsme tady měli ve Sněmovně čtyři hodiny jednání s lidmi z Ministerstva zemědělství a jsou věci, které navrhují, a já říkám - to prostě v reálu nebude fungovat, to je nesmysl, pojďme od toho pryč, hledejme jiná řešení.

Pokud jde o kvalitu potravin, tam jsme řekli ne, žádný protekcionalismus, nebo naopak že se na někoho cíleně zaměříme. Říkáme padni komu padni, budeme ale zohledňovat otázku výše obratu u těch, u kterých najdeme nějaká pochybení, a na to budeme reagovat.

Jsou samozřejmě věci, které nelze vepsat do programového prohlášení vlády ani do koaliční smlouvy. Já jsem se teď v průběhu toho, co říkal pan poslanec Bendl, měl možnost podívat na vládní programové prohlášení minulé vlády ODS, TOP 09 a Věcí veřejných a spousta věcí, o kterých on hovořil, tam také nebyla. A jsou věci, které je nutno považovat za samozřejmé, jako např. otázku antibyrokratické komise a snižování byrokratické zátěže v oblasti zemědělství. Tak samozřejmě antibyrokratická komise nadále u nás v resortu funguje a fungovat bude.

Nicméně závěrem bych chtěl říct jednu věc. Dámy a pánové, já si vážím, ať už z opozice zprava, nebo z opozice zleva, všech konstruktivních připomínek, které tady dnes zazněly. Upřímně za ně děkuji a byl bych velice rád, kdyby vám tento přístup, kdy říkáte, jak by se ty věci měly dělat lépe a jinak, vydržel a minimálně za sebe a za náš resort říkám - jsem té diskusi otevřený a budu rád za věcnou spolupráci, jak věci společným úsilím posunout kupředu bez ohledu na politickou stranu. Díky moc a těším se na spolupráci.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a s faktickou mám přihlášeného pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za ta slova. Já jsem chtěl jenom připomenout, že jsem tady důrazně mluvil o tom, že některé komodity nebo v některých komoditách jsme soběstační. Co se masa týká, tak se to týká hovězího. Vepřové, o tom víme, jak jsme na tom, proto také vznikl nákazový fond a všechno, co s tím souvisí. Proto také zaplať pánbůh se ta křivka produkce vepřového v České republice už v loňském roce začala měnit a začalo množství vepřového stoupat. Ale to je jedno. Děkuju za ta slova, pane ministře.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, aby se připravil pan poslanec Leoš Heger. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, mnohé už bylo dneska řečeno, takže se budu snažit být maximálně stručný, abych zbytečně nezdržoval.

Každá vláda předstupuje před Poslaneckou sněmovnu se svým programovým prohlášením, v němž uvádí, čeho chce při svém vládnutí dosáhnout a jaké jsou její priority. Já se mimo jiné dlouhodobě zabývám otázkami vnitřní bezpečnosti, a tak mě zajímaly zejména priority v této oblasti. Všichni totiž víme, jak na tom s vnitřní bezpečností jsme a že změny, nejen dílčí a kosmetické, jsou potřeba. Po prostudování programového prohlášení vlády jsem však zjistil, že otázky vnitřní bezpečnosti nemají u této vznikající vlády žádnou prioritu. Policie, hasiči a další složky integrovaného záchranného systému skoro jako kdyby ani neexistovaly. Dověděli jsme se jen obecnou formulaci, že vláda povede nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím.

Korupce a boj s ní - jak dlouho již toto naši občané slyší? I předchozí politická vláda, Nečasova-Kalouskova vláda, chtěla s korupcí bojovat a byla to historicky nejzkorumpovanější vláda této země. Proč vláda jasně nesdělí našim občanům, že bude její prioritou zavedení zákona o majetkovém přiznání politiků a úředních osob a v případě neschopnosti prokázání nabytí majetku, legálnosti nabytí toho majetku, jeho zabavení, propadnutí, nebo chcete-li stoprocentní zdanění? V předvolebních slibech některých politických stran toto psáno bylo, ale nyní se to nějakým způsobem vytrácí.

A co lichva, exekuce? Jestli chce vláda a její poslanci s lichvou a exekucemi bojovat tak, jak to zatím předvedli zde v Poslanecké sněmovně, tak to asi nesmlouvavý boj nebude, nebo to bude boj takzvaně naoko. Situace v těchto oblastech je již tak vážná, že vzdát se nebo nezahájit tento boj jen proto, že se to pokouší zahájit jiný politický subjekt, mi přijde přinejmenším dětinské. A upřímně, nečekal jsem to od poslanců nových politických subjektů. Mnoho občanů voličů se oprávněně ptá, proč doposud nedokázala politická reprezentace definovat lichvu, stanovení procentuální odchylky od průměrných tržních úroků, jako je tomu v mnoha jiných zemích v Evropě i ve světě, např. Švýcarsku. To je to tak těžké? Ne, není. Chybí vůle. Vůle dělat něco pro obyčejné lidi.

Chce-li nová vláda bojovat proti závažné hospodářské kriminalitě, tak ať nám i občanům sdělí, jak bude bojovat. Zasadí se např. o prosazení zákona zakazujícího anonymní akcie, aby zprůhlednili vlastnickou strukturu podniků? Prohlášení, že pro stát zakáže obchodovat s takovými firmami, je nedostatečné a může být soudy vnímáno jako diskriminující. A co finanční policie? Před třemi týdny jsme od ministra financí slyšeli, že vznikne, resp. bude obnovena. Obdobné v neděli vyřkl i pan premiér, ale týž den znovu ministr financí při jiném rozhovoru řekl, že nový útvar není potřeba, že postačí posílení stávajícího stavu v rámci ÚOKFK, tedy protikorupční policie.

Jak máme také vnímat prioritu vlády spočívající v rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, když poslanci jedné ze stran vznikající vládní koalice již stačili připodepsat novelu Ústavy a na ni navazující novelu zákona o NKÚ, které v navrhované podobě tyto pravomoci spíše zužují. Proč se nesnaží definovat, koho by měl NKÚ kontrolovat, místo logického, co by měl kontrolovat?

Takto bych mohl pokračovat dále, ale nebudu dále zatěžovat, protože v programovém prohlášení vlády toho chybí daleko více nebo je to zmíněno pouze okrajově. Místo toho se můžeme dočíst jen obecná prohlášení, že vláda bude prosazovat vymahatelnost práva. Ještě aby to ne! Vymahatelnost práva je u nás jedna z nejhorších ze zemí Evropské unie. Není výjimkou, že délka soudního sporu se u nás vleče deset a více let. Jsou případy starší i dvaceti let. Jenže i toto slibovaly všechny předchozí vlády, a jak se říká, skutek utek. Nic se nezměnilo, naopak. Délka soudních sporů se protahuje a naši občané se stále častěji obracejí na evropské soudní instituce.

Ne, tato vláda, která nás tu dnes nyní žádá o důvěru, mě alespoň v otázkách vnitřní bezpečnosti zatím nepřesvědčila, že bude vládou lepší a úspěšnější, než byly ty vlády předchozí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Leoše Hegera. Prosím, aby se připravila paní poslankyně Hubáčková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, programové prohlášení vlády je dobrou příležitostí zamyslet se nejen nad osudem naší země a nad jejím dlouhodobým směřováním, ale také nad směřováním jednotlivých resortů ve smyslu jejich dlouhodobé činnosti a v mém případě samozřejmě budu mluvit o resortu zdravotnictví.

Pohled na zdravotnictví lze rozdělit na tři oblasti, z nichž první dvě, poskytování zdravotních služeb a financování a úhrady systémů, lomcují naší společností a jsou ve středu zájmu médií. Třetí oblast, o které však chci mluvit nejvíce, je oblast veřejného zdravotnictví, která přispívá ke zdraví populace největším dílem, a tato oblast je naopak doslova na okraji společenského vnímání i na okraji zájmů vlády, která dnes před nás předstupuje. První oblast, fungování systému veřejného zdravotního pojištění a systému poskytování zdravotních služeb, zmíním opravdu krátce, přestože přináší dlouhodobě hodně nervozity zejména mezi lékaře a zdravotníky a je nejobsáhlejší částí programového prohlášení vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP