(20.30 hodin)

 

Poslanec Radim Holeček: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, několikrát v průběhu dnešního velmi dlouhého projednávání a jednání mi vytanul film Jima Jarmusche Mrtvý muž. Jestli jste ten film viděli, tak je tam, nebo kdo jste neviděli, tak je tam indián, který má velký strach, že dostane indiánské jméno Skibiči, což je ten, kdo hodně mluví, a málo říká. Takhle mi to tu občas připadalo, a já se pokusím nebýt Skibiči.

Byl jsem do Poslanecké sněmovny zvolen za kraj, který s krajem Severomoravským bojuje o jakýsi nelichotivý titul "kraj, ve kterém se nejhůře žije". Řečeno ústy klasika, furt dva metry od maléru, když není máslo, jíme heru, tak se žije u nás na severu. A pravda, i náš Ústecký kraj je pěkně rázovitý. Kraj s největší nezaměstnaností, druhou nejnižší vzdělanostní strukturou, kraj s nejnižší kupní silou obyvatelstva i firem.

Nevím, jak ve vašich regionech, ale u nás je to teď pěkně vidět na billboardech. Ti z nás, kteří vyvěsili svou mordu u dálnice na billboardu, budou na mnohých místech viset ještě dlouho a dlouho, než omoknou, neboť není firmy, která by si plochu s naší maličkostí pronajala. Když jedu do práce na univerzitu, míjím jeden obzvlášť zajímavý billboard. Je na něm krásně vystajlované duo Andreje Babiše a Richarda Brabce, kteří slibují Urbi et orbi: Umíme dát lidem práci. V Ústeckém kraji středopravicově vnímané hnutí ANO se ale v koaličním kompromisu pouští do zvyšování minimální mzdy. Byl jsem v kampani ještě více mezi lidmi než obvykle, takže mohu na praktických příkladech ukázat, co u nás v Ústeckém kraji udělá zvýšení minimální mzdy v praxi. Takže i pro pana ministra Zaorálka, který nechtěl obecnosti, ale chtěl příklady, řeknu tři, které mě napadly.

Josef, žijící v horách, když jsem tak jel po kampani, 25 km od Ústí, automechanik, a řekne: No, proč bych já za tu minimální mzdu nastupoval, vždyť mně se vyplatí být na dávkách. Teď se zvýší minimální mzda, on bude namotivován, ejhle, uděláme si čárku. Jenomže to místo už nebude volné, protože majitel autoservisu nebude ochoten zvyšovat své náklady. Další člověk, kterého mohu jmenovat, Jana od nás z domu, prodavačka u řezníka, dlouhodobě nezaměstnaná, po návratu z mateřské dovolené šťastná, že je jednou z pěti prodavaček u řezníka. Co to přinese, když se zvýší minimální mzda? No poslední přijatý půjde ze hry ven, protože ten řezník si řekne, proč bych držel pět prodavaček, budu si držet jenom čtyři. Co lidé z vyloučených lokalit? Těch my tam máme požehnaně. Ty už nikdo nezaměstná za současnou minimální mzdu, takže za vyšší ani omylem.

Vůbec malý exkurz k těm vyloučeným lokalitám. Tady v Praze mě šokovala dáma zajímavou hláškou: Hele, na Žižkově vždycky bylo tolik nepřizpůsobivých a teď v posledních letech je to fajn. Oni někam úplně zmizeli. Pro všechny, kteří si to tady myslí taky, odpovídám: Oni nikam nezmizeli. Jejich bydlištěm je nyní Janov, Chánov, Předlice, Šluknovský výběžek a další místa u nás na severu. To náš kraj se tak stává republikovým odkladištěm těch, které já nazývám lidé v sociální hibernaci, takzvané sociální spáče, které je potřeba nějakým způsobem probudit.

Zpátky ke hnutí ANO, které je hnacím motorem této jasně levicové koalice, které slíbilo mnohé, doleva i doprava. Opět v kampani v ulicích jsem viděl mnoho lidí s knírkem pod nosem. Nejednalo se o ten olympijský, který je teď tak populární - velká gratulace našim olympionikům. Knírek, o kterém mluvím, byl bílý od cukru. Od cukru z předvolebních koblih, na které lidi skočili. Lidé, kteří podle mého budou velmi, velmi zklamáni.

Nemám důvěru v to, že by vláda uměla, a kroky, které naznačila v programovém prohlášení, uměla dát lidem z mého kraje práci, pokud by je tedy všechny nezaměstnala v agrofertské Lovochemii, v což nevěřím. A já vládě nesplnitelných slibům a střetů zájmů prostě důvěru nedám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla a prosím, aby se připravil pan poslanec Ondráček. A ještě dřív, než dám slovo panu poslanci Bendlovi, je tady faktická paní poslankyně Peckové. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobrý večer, vážená paní předsedající, vážený zbytku vlády, dámy a pánové. Já jenom ve faktické navážu na své dva předřečníky.

Jediným skutečně účinným nástrojem v boji se sociálním vyloučením a jediným bojem účinným s integrací je vzdělávání, a tím zlepšení šance uplatnění na trhu práce. Přesto jsem v programovém prohlášení vlády o tomto problému nenašla ani půl slova. Mám na mysli nejen specifické vzdělávací potřeby sociálně vyloučených a znevýhodněných dětí, ale i dospělých, kteří nemají často ani ukončené základní vzdělání. A bez toho, aby jim bylo umožněno aspoň toto základní vzdělání doplnit, bude jakákoliv aktivní politika zaměstnanosti a všechny pokusy o integraci bezzubé a sociální sítě přeplněné. Očekávala jsem, že tímto směrem se vláda vydá. Nestalo se tak, a tak jí nezbude, než rozdávat, rozdávat a rozdávat. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně, a prosím pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já v tento pozdní čas nebudu invektiva sama, ale budu vstřícnost sama. Chci mluvit o zemědělství samozřejmě, a nikoliv o soběstačnosti, o té přestřelce, která tady byla, o míře soběstačnosti České republiky, protože pochybuji, že většina v sále, při vší úctě ke všem, ví, o čem se bavíme, bavíme-li se o bezpečnosti potravin. Co se týká soběstačnosti, možná ani někteří nevědí, že v řadě opravdu těch základních komodit Česká republika je více než soběstačná. A jsou to komodity jako maso, mléko a podobně. Takže to nemá smysl tady rozebírat.

Nicméně pokusím se k té kapitole Ministerstva zemědělství říci pár vstřícných a možná i nevstřícných vět, ale myšlených dobře. Když jsem četl tu kapitolu, tak jsem si říkal, že přece úplně stačilo vzít pár zásadních priorit, které jsou obsaženy v koncepci českého zemědělství a potravinářství, které sice vzala na vědomí Nečasova vláda, ale byly projednávány komplet s nevládními organizacemi na různých fórech, řeknu tam, kam ta diskuse patřila. A myslím si, že téměř všechny nevládní organizace vyjádřily podporu tomuto materiálu. Stačilo ministrovi zemědělství nebo panu premiérovi, který tady nás odpoledne vyzýval k tomu, abychom řekli, co jsme vlastně udělali, stačilo tenhle materiál vzít, možná trošku pokrátit, aby nemusel být tak dlouhý, a říci půjdeme tudy, protože to je cesta, která byla poměrně dlouhodobě vydiskutovávána a při těch složitých kompromisech, které v zemědělském sektoru jsou, nakonec nevládní organizace tento nevládní materiál podpořily. Je škoda, že se o něj tato vláda nechce opírat. Tím jenom říkám, že by bylo dobře, pane ministře prostřednictvím paní předsedající, abyste se toho materiálu držel. Tam je psáno hodně z toho, co tady říkáte, byť jsou tam i odpovědi na to, jak s tou třeba konkurenceschopností českého zemědělství a potravinářství naložit.

Já chci říct, že píšete-li tady o tom, že stát a vláda podpoří investice do prvovýroby a následného zpracování především v oblasti živočišné výroby, ovocnářství, zelinářství a zahradnictví, což jsou priority, které jsme popsali v minulosti společně, se kterými velmi souhlasím, pak ale zase obráceně říkám, že chcete-li řešit konkurenceschopnost českého zemědělství tím, že do něj budete více a více pumpovat dotací, vězte, že to je spíš jed hospodaření českých zemědělců a návyková látka, která za sebou nenechá do budoucna dobré vazby. Dotace jsou jedem, který narušuje konkurenceschopnost, který znerovnovážuje podmínky uvnitř celoevropského zemědělství, a myslím si, že by vláda jako celek spíše měla tlačit na té evropské úrovni, což jsem tady tedy nezachytil ve vládním prohlášení, na to, aby se méně přerozdělovalo, aby bylo méně dotací v zemědělském sektoru, protože já jsem hluboce přesvědčený o tom, že v některých tradičních plodinách, které Česká republika má jako tradiční, budeme více než konkurenceschopní a nepotřebujeme ty evropské zásahy, kterých jsme byli svědky v minulosti, které se týkaly například cukru a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP