(18.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové, budu trošku svižnější.

Vláda se dnes uchází o důvěru na základě programového prohlášení vlády. S chutí jsem se do něho stejně jako vy začetl. Cíle a prostředky mohou být různé, mohou být třeba levicové, mohou být třeba středové, což mně jako členovi konzervativní strany nemusí třeba úplně vonět. Ale na čem bychom se asi měli shodnout, že ty cíle a prostředky, kterými chcete k těmto cílům dojít, by měly být srozumitelné. A jestli je něco, co mi opravdu v programovém prohlášení vlády vadí na první pohled, je to, že je málo srozumitelné.

Dovolte mi, abych uvedl jeden příklad za všechny. Kdybyste chtěli sledovat tok mých myšlenek, tak vás odkazuji na tuto brožuru na stranu 49, kde máme kapitolu 11.3 Boj s korupcí a organizovaným zločinem.

Boj s korupcí a organizovaným zločinem. Všichni víme, co si asi pod tímto tématem máme představit a jak by si vládní koalice mohla představovat tento boj. Zarazila mě šestá odrážka, pro lepší orientaci je to druhá odspodu, kterou mi dovolte, abych odcitoval: "Legislativně a organizačně dořešíme zapojování dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti (dobrovolní hasiči) tak, aby na tuto aktivitu nedoplácel ani zaměstnanec-dobrovolník, ani jeho zaměstnavatel."

Nevím, jestli jste tomu porozuměli vy, když jste to četli, ale já tomu nerozumím. Co mají dobrovolní hasiči co společného s korupcí nebo co mají dobrovolní hasiči co společného s organizovaným zločinem? Vy tomu rozumíte? (Smích zprava.) S jistou nadsázkou - mám tomu rozumět tak, že dobrovolní hasiči, kteří se po své práci angažují ve své obci, nasazují svůj čas, někdy zdraví, bohužel i životy, a dobrovolně se organizují, jsou touto vládou považováni za organizované zločince? Mám tomu rozumět tak, že zaměstnavatelé, kteří v době živelních katastrof uvolní své zaměstnance, kteří jsou také členy dobrovolných spolku hasičů, že když poté požadují po obcích, příp. po státu refundaci mezd za tyto zaměstnance, že jsou korupčníci a jejich požadavek je korupčním jednáním? Nebo snad s jistou nadsázkou mám se domnívat, že ty desetitisíce dobrovolníků organizovaných ve sborech dobrovolných hasičů chce tato vláda nasadit do boje nikoliv s živly, ale do boje s korupcí nebo s organizovaným zločinem? Já vím, je to jistá nadsázka, ale toto je programové prohlášení vlády, kterým se tato vláda uchází o naši důvěru. Byl bych rád, kdyby to někdo z vlády osvětlil. Jako starosta mám totiž pod sebou dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů, tak bych jim rád vysvětlil, jak mám tomuto odstavci rozumět.

Nepodezírám samozřejmě tuto vládu, že by si o dobrovolných hasičích myslela, že jsou to organizovaní zločinci. Nepodezírám tuto vládu, že by si o zaměstnavatelích, kteří si nárokují oprávněnou refundaci mezd, myslela, že jsou to korupčníci. A ani nepodezírám vládu z toho, že by tyto hasiče chtěla zapojit do boje s organizovaným zločinem. Byť připouštím, že někteří mí ostřílení hoši v mých jednotkách jsou dostatečně akční a velice by se na to těšili. Já vás, členové vlády a vážený pane premiére, podezírám úplně z něčeho jiného. Že této vládě předkládáte programové prohlášení, které jste si vlastně po sobě ani nepřečetli. A nejsem první, kdo tady na to upozorňuje.

A bohužel se toto asi začíná stávat jakýmsi znakem této vlády. Ministr financí a vicepremiér této vlády před nástupem do funkce veřejně prohlásí, že nebude číst rozpočet. Proč taky? Vždyť je to jenom balík peněz, podle kterého bude hospodařit tato země příští rok. Premiér této vlády si utrhne veřejnou ostudu, když odešle dopis panu prezidentovi s návrhy na jmenování členů vlády, dopis, který podepíše, ale evidentně jej nečetl. Proč taky? Vždyť jsou to pouze kandidáti na funkce ministrů. A konečně, dnes se vláda České republiky uchází o důvěru před Poslaneckou sněmovnou, předkládá programové prohlášení, na kterém se sice shodla, ale nečetla jej. Vždyť je to přece jenom jízdní řád, podle kterého chce řídit tuto zemi, tak proč to číst?

Musím jenom konstatovat s jistou lítostí, že mi tam chybí ta srozumitelnost. Nevadily by mi jiné cíle, než které má naše strana. Bylo by to naprosto logické. Ale vadí mi, že vláda se neuchází o podporu a nespoléhá se přitom na sílu slova, na sílu argumentů, že se nespoléhá na sílu přesvědčivého a srozumitelného programového prohlášení. Vláda se spoléhá na většinu 111 hlasů v této sněmovně. Toto je pro ni jenom cár papíru.

Sto jedenáct poslanců a poslankyň. Vážený pane premiére, dámy a pánové, a jak dlouho? Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dalším přihlášeným do diskuse je pan poslanec Stanislav Grospič a připraví se paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážení kolegové, já bych chtěl říci, že po té diskusi, po tom, co jsme obdrželi v podobě vládního prohlášení i nezvykle oficiálně předaného textu koaliční smlouvy, si myslím, že vláda příliš šťastně nezačíná. Ale koneckonců je to její věc, je to věc koalice. A rozumím tomu, že také nezačíná v sociálně lehkém období, protože po sedmi letech vlády pravice zde máme 629 tisíc nezaměstnaných, kterých ve skutečnosti je možná více než přes 800 tisíc, a velká část lidí zdaleka nedosahuje ve svých příjmech na průměr toho, co se oficiálně uvádí ve statistikách. A také rozumím tomu, že velká část lidí žije ve výrazné nejistotě a stále se propadá více na hranici chudoby, která je v České republice alarmující, a zvlášť její nárůst, protože jestli se někdy hovoří o tom, že se blíží hranice počtu chudých lidí včetně rodin k jednomu milionu, tak ta realita může být výrazně složitější. A zvláště vezmeme-li, že k tomu také padá ona tzv. lichva, která se také dnes stává oficiálním nástrojem ve společnosti a která se také tolik mediálně skloňuje ve vztahu k soukromoprávní exekutorské komoře a k polemikám o tom, jestli by soukromé exekuce měly nadále zůstat v platném právním řádu České republiky, zda jsou nahraditelné, anebo zda se mohou a musí vrátit zase do roviny výrazně kontrolované státem a neměly by být doménou soukromoprávní komory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP