(Jednání pokračovalo v 18.15 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, já vás poprosím, abyste znovu zaujali svá místa v sále. Budeme pokračovat. Seznámím vás se závěry porady vedení Sněmovny s předsedy poslaneckých klubů. Pan poslanec Koníček odkazoval na usnesení č. 31 ze 3. schůze z 23. července 1996, které ve svém bodě I stanoví, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání schůze Poslanecké sněmovny až do schválení jejího pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. My jsme tuto věc prodebatovali. Já jsem požádal vládu, aby se zúčastnila jednání Poslanecké sněmovny v počtu větším než jeden, tudíž to bylo asi cílem žádosti nebo snah a návrhů pana poslance Koníčka. Takže docházka vláda se zcela jistě zlepší a jsem přesvědčen, že můžeme pokračovat, pokud pan navrhovatel s tímto takto souhlasí.

Takže děkuji. Předám znovu řízení panu místopředsedovi Bartoškovi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat v diskusi. Každopádně zde mám čtyři přihlášené s faktickými poznámkami. Další v pořadí je přihlášen pan Zbyněk Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nechci se přít s panem předsedou Poslanecké sněmovny, ale všichni není víc než jeden. To jsou dva různé pojmy. Možná že ministři, kteří jsou v restauracích, by se mohli dostavit. To si myslím, že by mohli. Pokud je někdo mimo Sněmovnu, tak to můžeme tolerovat. My jsme na to neupozorňovali, my jsme s tím nepřišli, nicméně si myslím, že jsou to možná ministři z té strany, která nejvíc protestovala proti tomu, že tady jsou otevřené restaurace, tak by tady mohli být přítomni. Jenom matematicky pro přesnost. Víc než jeden není všichni. To je prostě úplně jiná kategorie. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou poznámkou je zde přihlášen pan poslanec Martin Kolovratník. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobrý podvečer. Ona už je ta nit trochu přetržená, tak jen navážu pro ty, kteří teď přišli. Faktická poznámka míří na pana poslance Laudáta, který tak hezky rozebral kapitolu Ministerstva dopravy. Chci pana kolegu ubezpečit, že nebyla chystána s marketingovou agenturou, ale byla chystána panem ministrem společně s námi a i já jsem se na některých větách v té kapitole podílel.

A tím zároveň odpovídám panu kolegovi Stanjurovi. Ony ty silnice, které jsou v prioritách - R52, R6, R35 a další - skutečně jsou priority a je potřeba na nich pracovat. A nerozumím tomu, když jsme tu zpovídáni, jestli R35 je myšlena od Opatovic po Mohelnici. Samozřejmě je myšleno to, co stojí, a to, co se neděje. A bohužel se nedělo i díky předchozím vládám. To si myslím, že je jasné.

Snad ještě jedna věta. Jako nováček jsem získal informace o tom, že hospodářský výbor, kde se právě finance do dopravních staveb řeší, pracoval v relativně slušné a gentlemanské shodě a dohodě, kde se skutečně fungovalo, tak věřím, že hospodářský výbor, který bude zasedat příští týden, právě tyto věci bude řešit konkrétně a že se nebudeme muset zdržovat, a odpusťte mi ten výraz, takovýmito podle mého názoru zbytečnými projevy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, ono v té bouři ve sklenici vody trošku zanikly kritiky vládního prohlášení, které byly sesumarizované v minulém příspěvku, který byl věcný.

Chtěl bych říct, že nemůžeme od programového prohlášení očekávat, že je to implementační manuál. To, co tady zaznělo od pana poslance Laudáta, tam je celá řada velmi dobrých faktických připomínek, ale nelze je očekávat v programovém prohlášení, protože to není implementační plán a mělo by to 400 stránek. Nepochybuji, že vláda celou řadu z těch věcí splní a bude je postupně implementovat.

Druhá věc. Snáší se tady kritika na programové prohlášení a skloňuje se slovo investice. Trošku mi to připomíná výrok jednoho mého kamaráda, který prohlásil: "Kudy teče, tudy léčí." Mluvil ovšem o plzeňském pivu. Proto vítám příspěvek pana ministra financí Babiše, který se nejdřív chce podívat, jestli v těch hrncích vůbec je dno a kudy to teče ven.

A třetí poznámka. Zaznělo tady také, že některé projekty a jejich měřitelnost nestihneme během čtyřletého období této vlády. Já říkám konečně. Nemluvím teď o tom, že se to období zkracuje předčasnými volbami a slepováním koalic a nakonec se už rozpoutává předvolební boj, ale na práci je opravdu málo času a měli bychom konečně začít aspoň v těch zásadních věcech přemýšlet ve více než čtyřletém horizontu vlády, a to nejenom proto, abychom se nechávali znovu zvolit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktická poznámka. Mám poznamenaného pana poslance Radima Fialu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já bych se také chtěl vrátit k projevu pana kolegy Laudáta, který strašil hnutím Úsvit. Koneckonců můžu říct, že v začátcích jeho projevů už se z toho stává takový obyčej. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, není větší ocenění práce hnutí Úsvit než vaše slova a já vám za ně děkuji. (Potlesk z řad poslanců Úsvitu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vracíme se do řádné diskuse. Dalším přihlášeným v pořadí je pan poslanec Jiří Koubek. Připraví se pan poslanec Grospič. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP