(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych chtěl, pane předsedající, pokud budete mít příležitost vysvětlovat kolem RVVI, co má za pravomoci, tak bych zdůraznil, že tam se připravují programy, které poté zajišťují další provozní financování těch projektů, kde se nedaří splňovat původní naslibované cíle. A tam v okamžiku, kdy se podíváte na jednotlivá jména, ten klíč je jasný. Tam, kde se plánovaly nové bombastické, megalomanské investice bez řádného rozumného zabezpečení komerčními příjmy, tam je zase klíč další.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem k tomu původně vystupovat nechtěl. Myslím, že se trochu točíme v kruhu, ale přesto neodolám. Ona je to teď už i moje odpovědnost a musím bohužel, pane předsedající, respektive panu kolegovi Fialovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, říct, že nemá pravdu v tom, kde ten problém byl. Bohužel teď z těch auditů, které si nechávám dělat, je už jasné, že z těch 10 miliard, které Česká republika teď už za 2013 nenávratně ztratila, je šest miliard v oblasti operačního programu Životního prostředí. A ten důvod, proč dneska už neúspěšně chytáme kočku za ocas, je právě ten, že ta sekera vznikla v roce 2010, v roce 2011, v době, kdy ministrem životního prostředí byl tuším pan Drobil, později pan Chalupa. A protože se nečerpaly, vůbec se nevyhlašovaly výzvy, tak ty stovky projektů, které už jsou teď v časové ztrátě a některé nenávratné, vznikly bohužel tam. To je neoddiskutovatelný fakt a i v roce 2014 s tím budeme velmi tvrdě bojovat, tak jak říkal pan premiér.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju panu ministrovi. S další faktickou poznámkou paní ministryně Věra Jourová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vystříhám se toho, abych popisovala, kdo za co může, a koukala se zpětně. Ráda bych se dívala do budoucna. Ráda bych vás informovala, že těch 10 mld. sice vypadá, že jsou nenávratně ztraceny, ale že ještě jednáme s Evropskou komisí o možnosti využití článku 95 a 96 obecného nařízení k fondům, kde by se ještě uplatnily některé naše námitky a analýzy. Například že některé nedočerpání bylo způsobeno vyšší mocí, povodní nebo ekonomickou krizí. Brusel čeká na naše argumenty. Takže vůči těm 10 mld. ještě děláme, co můžeme. Určitě to ale nebudou moc velké částky, které ještě zachráníme. A samozřejmě to, co říkal pan premiér, prognóza na těch 24 mld. pro letošní rok je reálná a i tam budeme podnikat veškeré možné kroky, které by vedly k maximálnímu čerpání. Nikoliv ovšem za cenu toho, že budeme financovat riskantní nebo extrémně provozně náročné projekty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Protože zde nevidím s přednostním právem přihlášenou paní ministryni Válkovou, není zde přítomna, odmazávám ji. A přestože to dnes večer asi na hokej nebude, tak se konečně dostáváme k řádným přihláškám a já poprosím paní poslankyni Olgu Havlovou o její řádnou přihlášku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já to vezmu z jiného soudku a začnu konečně hovořit o současné vládě, která čeká na vyjádření důvěry či nedůvěry.

Pozorně jsem si vyslechla proslov pana premiéra, jakým směrem má jeho vláda vést tuto zemi a jaké chystá změny, na které občané netrpělivě už dlouho čekají. Začala bych ale tím, co mi v jeho proslovu chybělo. Předně jsou to velmi zdrženlivá slova o zavedení majetkových přiznání. V programovém prohlášení se píše: "Vláda podnikne nezbytné kroky v oblasti prokazování původu nabytého majetku a v této souvislosti přijme přiměřená opatření v daňových a trestněprávních předpisech." Co to je přiměřené opatření? Upřímně řečeno, tato slova nelze chápat tak, že bude zpracován přísný zákon o prokázání původu majetku, který by se musel prokazovat například i zpětně, což je pro mě docela zklamáním.

Také se mi nelíbilo, když koalice zamítla veškeré návrhy na zvýšení výdajů na platy učitelů, mezi kterými byl i náš návrh při projednávání rozpočtu. A to přesto, že s tím podle mého mínění většina poslanců souhlasila. Nechci nad nikým lámat hůl a snažím se to vnímat tak, že vláda v podstatě převzala už připravený rozpočet a potřebuje čas na to, aby se nadechla a připravila na příští rok rozpočet kvalitnější, kde se i na vyšší platy pro učitele peníze najdou. Počínání vlády budu sledovat velmi bedlivě, a to také ve vztahu k důchodcům. Zejména v otázce valorizace penzí a obnovení slevy na dani pro pracující důchodce, tak jak o tom mluvil pan premiér. A zde do budoucna v jejich nesplněných slibech jim nic neodpustím.

Za 14 dní, co je nová vláda jmenována, jsme měli jen malou možnost poznat, jakým směrem se bude ubírat a jak by se mohla v budoucnu prezentovat. Co však naopak hodnotím pozitivně, jsou její některé kroky, například personální změny, které se provádějí na Ředitelství silnic a dálnic. Pan ministr dopravy Prachař vytáhl exředitelku kontroly kvality staveb přímo do svého týmu na ministerstvo a nezbývá než doufat, že zde bude pokračovat ve své práci. Protože jestli chceme ušetřit peníze ve státním rozpočtu, tak jsou to právě peníze na Ministerstvu dopravy.

Velmi dobrou osobní zkušenost jsem zatím udělala i s ministrem životního prostředí panem Brabcem, s nímž jsem jednala, aby podrobně prošetřil podvody, které se dějí při projektu vybudování kanalizace a čističky odpadních vod v obci Jindřichov ve Slezsku, kde jsem zastupitelkou, a proti kterému už roky vystupuji. Je to snad první člověk na tak významné funkci, který projevil zájem s tím něco dělat.

Vzhledem k situaci v Moravskoslezském kraji a OKD se snažím prosadit možnost předčasného odchodu do důchodu u zvláště náročných profesí, zejména pak u horníků. Jejich průměrná délka života jim mnohdy ani neumožní dožít se reálného odchodu do důchodu. V této věci připravuji novelu zákona a jsem velmi ráda, že nová paní ministryně sociálních věcí tento problém nejen vnímá, ale že je ochotná dál jednat o řešení této napjaté situace.

Velmi povzbudivá byla také slova pana ministra zemědělství Jurečky, když jsem ho interpelovala ve věci hospodaření podniku Lesy České republiky. Pokud bude opravdu naplňovat svá slova o řešení situace ředitele Lesů České republiky, slova o změně hospodaření a zejména pak změně těžby a prodeje dřeva, budu spokojená.

A ještě je tu jedna věc, o které mám potřebu se zmínit. Je to osoba pana ministra financí, pana Babiše. Sněmovna je zákonodárný orgán a velice mě zaráží, že přestože probíhá soudní proces pana ministra, sami zákonodárci nectí presumpci neviny.

Dámy a pánové, říci ne jakékoliv vládě jen proto, že ještě neměla možnost svou prací přesvědčit, je jednoduché, pokrytecké a krátkozraké. Přestože členové vlády a koalice mají dost hlasů a setkávám se z jejich strany s pozitivním přístupem a ochotou spolupracovat na řešení problémů, které lidi opravdu trápí, nenašla koalice cestu, aby s námi o podpoře vlády komunikovala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP