(13.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Vlastník Agrofertu má úvěry zhruba - nevím kolik, ale je to jistě v řádech desítek miliard korun. Kde, jak chcete zkontrolovat, dámy a pánové, že nebude docházet k tomu, že za vstřícný postup vůči bankám, ať už v legislativě, nebo ve smluvních podmínkách s emitenty, nebudou velmi příznivé smlouvy pro Agrofert a pro jeho dceřiné společnosti? Jediný způsob, jak by se to dalo zjistit, je, kdyby pan ministr financí a vlastník Agrofertu v jedné osobě zveřejnil všechny úvěrové smlouvy. Ty podléhají bankovnímu tajemství. Něco takového ve svobodném světě nelze po nikom žádat. Bude naprosto neověřitelné, zda k něčemu takovému dochází a jak masivně. A protože to bude naprosto neověřitelné, tak také bude zcela neuvěřitelné, že k tomu nedochází.

Příklad druhý. Dovoluji si konstatovat, že jakákoliv finančně industriální skupina i menšího rozsahu, než je Agrofert, by dala cokoliv za plynulé informace z bankovní rady. Jednou měsíčně zasedá bankovní rada a na bankovní radě zaznívají informace, které jsou přísně utajeny právě proto, aby se nikdo v prostoru hospodářské soutěže k těmto informacím nedostal exkluzivně a aby je nemohl na úkor ostatních, tedy deformoval by hospodářskou soutěž, využít ve svůj prospěch. Ministr financí má ze své funkce volný přístup na bankovní radu. Neexistuje žádný mechanismus, jak mu neumožnit přístup na bankovní radu, a nikdo nikdy nezjistí, do jaké míry velmi důvěrné informace, které tam uslyšel, použije nikoliv ve veřejném zájmu, ale pro svůj soukromý prospěch, protože na to prostě nikdo nikdy neuvidí. Bude zcela neověřitelné, jestli to tak udělal, nebo neudělal. A protože to bude zcela neověřitelné, tak také zcela neuvěřitelné, že se tomu tak nebude dít.

A jestli dovolíte, tak ještě třetí příklad, na který sice vidět být může - právě proto ho uvádím -, ale hranice mezi soukromým a veřejným zájmem bude do té míry nerozlišitelná, že o ní nikdo nikdy nerozhodne. Já pokládám za velmi nebezpečný termín, který je v programovém prohlášení vlády, termín potravinová bezpečnost. Ono to zní velmi hezky. Kdybychom udělali anketu na veřejnosti, kdo z nás si přeje, abychom měli potravinovou bezpečnost, tak to určitě drtivě zvítězí, protože všichni bychom rádi byli potravinově bezpeční. Když si přeložíme do češtiny, co to skutečně znamená na jednotném evropském trhu, tak to neznamená nic jiného, než že se vláda zavazuje poskytovat takové dotace agropotravinářskému komplexu, aby spotřebitel měl své potraviny za stejnou cenu a stejně nekvalitní od domácího výrobce, který není schopen konkurovat dodavateli zahraničnímu. I kdybychom - já tento přístup pokládám za nebezpečný, ale prosím, netvrdím, že jsem nositelem jediné pravdy. Pokud bychom si toto přáli - a tvrdím znovu, že termín potravinová bezpečnost není komfortní pro spotřebitele, tedy pro zákazníka, ale že je komfortní výlučně pro producenta. Ale i kdybychom ten komfort pro domácí producenty chtěli a rozhodli se, že je to správná politika - já s tím nesouhlasím, ale prostě beru na vědomí, že vláda tuto politiku má a někomu se může tato politika i líbit -, tak prosím pěkně, kde je hranice, kde to bude ještě potravinová bezpečnost a už dotace nekonkurenceschopných producentů na domácím trhu? Podle jakých kritérií, jak to rozlišit? Bude to vždycky názor proti názoru. Nikdy to nebude objektivně ověřitelné. A protože to nebude objektivně ověřitelné, tak to není ani uvěřitelné.

Prostě jediná osoba, která v sobě naplňuje obě ty funkce, to znamená vlastnická práva i ministra financí, bude v dalších desítkách a desítkách případů v každodenním konfliktu zájmů, v každodenním pokušení, že rozhodnutí či získané informace použije ve prospěch skupiny, kterou vlastní. A je jenom na vás, jestli chcete věřit, že ministr financí je do té míry morálně vybaven, že to prostě nikdy a zásadně neudělá. Anebo že to prostě udělá, protože to bude výhodné. A nikdo to nikdy nemůže zjistit. Otázka víry je sice hezká, ale transparentní prostředí je možné jenom tehdy, je-li to ověřitelné. Pokud si to můžete zkontrolovat. A to jsou desítky případů, dovolil jsem si uvést tři, kde to prostě ověřitelné není, kde to nemůžete zkontrolovat. Pak vám tedy nezbývá nic jiného než věřit nebo nevěřit a to je velmi riskantní. Tomu se říká korupční prostředí. Nikdo nemůže tvrdit, že k té korupci dojde, ale to prostředí k tomu přímo vybízí.

A já si dovolím říct, že pokud by takovéto korupční prostředí bylo využito, protože je možné ho využít, tak prostě může být využito, tak v takovém případě vcházíme do zcela jiné fáze korupčních rizik, která Česká republika za posledních 25 let poznala. Fáze, kterou nazývám model "sám sobě kmotrem". Fáze, kdy na kmotry, kteří lobbovali, můžeme vzpomínat jako na nevinná koťátka, protože tohle bude tygr. Sám Šerchán. A obávám se, že pan premiér nebude Mauglí.

Dámy a pánové, pokud se nezaujatě zamyslíte nad argumenty, které jsem uvedl ve všech třech kritériích, která pokládáme za zásadní, tak jistě pochopíte, že vláda neúcty k zákonům, vláda rozpočtové neodpovědnosti a vláda bezprecedentního korupčního prostředí nemůže získat naši důvěru. Děkuji vám. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. Ještě přečtu přednostní práva, ale před přednostním právem jedna faktická poznámka pana předsedy Faltýnka. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové, velmi stručně faktická poznámka.

Pan bývalý ministr financí a neformální premiér minulé vlády tady hovořil o bezpečnosti potravin ve vztahu k dotacím. Strašně se omlouvám, ale je to už poněkolikáté, co si popletl pojmy. My, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, máme ve svém programu potravinovou bezpečnost. To je o tom, že chceme, aby potraviny, které se u nás vyrábějí, ale i dovážejí, byly bezpečné pro naše občany. A potom potravinovou soběstačnost, to je to, o čem vy jste hovořil, a to má vazbu na dotace. A my víme, jak vlády, kde vy jste fungoval jako ministr financí a nebo jste v těch vládách seděl a měla za tento resort zodpovědnost vaše koaliční strana, kam ten resort dovedly. Dovedly ho tam, že z toho resortu odešlo, protože tam ty prostředky nešly, odešlo 40 tis. lidí, a to je velká škoda. Těžko budeme tento stav napravovat. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Ještě s faktickou poznámkou pan Miroslav Kalousek a pak už snad přednostní práva a ostatní. Prosím, pane předsedo. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, děkuji za upozornění, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Uvědomil jsem si, že jsem se přeřekl. To znamená, můj argument týká se termínu potravinové soběstačnosti, nikoliv bezpečnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ocituji přednostní práva, tak jak jsou přihlášena. Paní místopředsedkyně Jermanová, pan místopředseda Gazdík, pan předseda Okamura, pan předseda klubu Radim Fiala, pan předseda ODS Petr Fiala, pan ministr Lubomír Zaorálek, pan ministr Dienstbier a pan místopředseda vlády Babiš, toto je pořadí přednostních práv, a poté pan předseda klubu ODS.

Nyní paní místopředsedkyně Jaroslava Jermanová se svým vystoupením. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP