(Jednání pokračovalo ve 12.16 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste zaujali svá místa, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Náhradní karty mají tito poslanci: náhradní karta č. 1 - pan poslanec Vojtěch Adam, náhradní karta č. 3 - paní poslankyně Jana Lorencová, náhradní karta č. 2 - pan poslanec Ladislav Velebný, náhradní karta č. 5 - pan poslanec a premiér Bohuslav Sobotka.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Ivan Gabal - zdravotní důvody, pan poslanec Radim Holeček - rodinné důvody, pan poslanec Rom Kostřica - zdravotní důvody, pan poslanec Michal Kučera - zdravotní důvody, pan Jaroslav Lobkowicz - pracovní důvody, paní poslankyně Nina Nováková - zahraniční cesta, paní poslankyně Pavlína Nytrová - zdravotní důvody, pan poslanec Milan Šarapatka - rodinné důvody a pan poslanec Pavel Volčík - zdravotní důvody.

Nyní přistoupíme k bodu 60 našeho programu.

Z omluv tímto tedy vyjmeme paní poslankyni Nytrovou, která je přítomna. Další, kdo bude vyjmut z omluv, je pan poslanec Radim Holeček, který je taky přítomen.

Mám zde přihlášku s přednostním právem pana poslance, pana Stanďury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že se to skloňuje trošku jinak, to moje příjmení, ale budiž.

Hezké dopoledne. Ještě než začneme projednávat bod 60, chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu v rámci programu této schůze.

Když si otevřete servery, mnozí z vás mají před sebou tablety nebo notebooky, tak vidíte, že dneska znovu eskaluje situace na Ukrajině. (Nesouhlasné výkřiky z levé části sálu.) My jsme v debatě hodně pokročili...

Možná byste nemuseli nesouhlasně křičet, vyjádříte se hlasováním. Dobře, jestli je vám to jedno, ta situace, chcete jít rychle domů nebo rychle na hokej, budiž. Já chci navrhnout pevné zařazení bodu 72 - Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky po skončení projednávání bodu 60. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo se chce přihlásit k programu? Není tomu tak.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury o zařazení bodu 72 pevně po skončení projednávání bodu 60.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Proti?

Hlasování končím. V hlasování pořadové číslo 172 přihlášeno 190 poslanců, pro 50, proti 60. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednávání bodu

60.
Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dopisem ze dne 3. února 2014 informoval předsedu Sněmovny, že vláda jmenovaná prezidentem republiky dne 29. ledna 2014 je připravena předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o vyslovení důvěry. Ústava České republiky předepisuje učinit tak do 30 dnů po jejím jmenování. Programové prohlášení této vlády vám bylo doručeno v pátek 14. února tohoto roku.

Nyní prosím předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dovolte mi, abych před vás dnes předstoupil s žádostí o vyjádření důvěry Poslanecké sněmovny nově vzniklé vládě. Nová vláda předstupuje před Poslaneckou sněmovnu osm měsíců po pádu vlády, která měla jako poslední mandát vzniklý z voleb. Předstupujeme před Poslaneckou sněmovnu tři měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny, které rozhodly o jejím aktuálním složení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP