(13.50 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, přednesl jste zprávu o rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu, který je pochopitelně nezastupitelným článkem jako platební agentura do agropotravinářského komplexu. Nicméně v jeho rozpočtu, který jste citoval, jsou i některé ryze národní platby, které podléhají výlučně schválení této Poslanecké sněmovny. A jedna platba je tam, upřímně řečeno, zarážející, tj. 250 milionů na marketingovou činnost.

Dvě stě padesát milionů, dámy a pánové, je čtvrt miliardy. Čtvrt miliardy českých korun je poměrně hodně peněz všude na světě, nejenom v České republice. A já bych, dříve než zvedneme pro toto ruku, chtěl požádat zástupce vlády, která úspory klade na první místo, o podrobnější zdůvodnění této položky, proč by zrovna tato Poslanecká sněmovna dnes ve 13.50 odpoledne měla předat reklamním agenturám 250 milionů daňových poplatníků na marketingové akce, o jejichž efektivitě, upřímně řečeno, nejsme přesvědčeni. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, zda chce reagovat pan místopředseda vlády. Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, pod touto částkou můžeme najít několik systémů, které podporují především produkci českého původu. Můžu zmínit Klasu. To znamená, jsou to věci především marketingové, co se týká nikoliv samotného ZIFu, ale především produkce České republiky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek má slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se moc omlouvám, ale to není opravdu marginální otázka. To je čtvrt miliardy korun. A my jsme si samozřejmě všimli, že je známka česká Klasa a že jsou značky Česká ryba a že je spousta firem, které z toho nemají úplně špatný profit. Ale nějak jsme si nevšimli... Všímáte si, jak komunistický zpravodaj napovídá lidoveckému členovi vlády? (S úsměvem. Zpravodaj poslanec Kováčik nesouhlasí.)

My jsme si samozřejmě všimli, že tam jsou spotřebovány poměrně obrovské peníze na marketing. A taky všichni vidíme, že nijak nestoupá ta spotřeba. To znamená, že efektivita vynaložených výdajů z peněz daňových poplatníků se limitně blíží nule.

A proto se vás, vážený pane místopředsedo vlády, chci zeptat, zda máte nějaký návod. Já ne a chápu, že i naše vláda v tom nebyla úplně úspěšná. To není úplně kritika. Ale zda vláda, pokud nám navrhuje, abychom schválili čtvrt miliardy korun (s důrazem) z peněz daňových poplatníků na marketingovou propagaci, která evidentně nenese žádné výsledky, tzn. mohli bychom říct, že jsou to vlastně vyhozené peníze, protože to žádné výsledky dodneška nepřineslo, jestli má také návod, jak zvýšit efektivitu těchto výdajů, která nám se nepovedla - tady se hlásím k té sebekritice -, nebo jestli radši tyhle peníze škrtne. Já navrhuji Poslanecké sněmovně, abychom tuto položku zrušili. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď tu mám několik přihlášek, předpokládám faktických. První bude pan předseda klubu ANO Faltýnek, potom pan poslanec Hašek, potom pan zpravodaj a pak, předpokládám, vystoupí pan místopředseda vlády.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Já jsem nechtěl vystupovat, abych zase nebyl předmětem kritiky ze strany kolegů z TOP 09 a ODS, že mám konflikt zájmů. Nicméně bych poprosil prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Kalouska, aby se, než začne - téměř jako vždy nekvalifikovaně - vystupovat, zeptal svého kolegy pana Turečka, místopředsedy zemědělského výboru, jak proběhla na toto téma debata v zemědělském výboru, jaké konkrétní položky tam byly diskutovány, proč byly takto diskutovány. Zemědělský výbor včetně zástupce TOP 09 jednoznačně podpořil tuto záležitost a... A to je všechno (Potlesk poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Hašek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vaším prostřednictvím k váženému panu kolegovi Kalouskovi, když tady hovoří o tom, že si nevšiml, že by obecně výdaje na marketing měly nějaký vliv na zvýšení spotřeby. Ona je to kombinace více faktorů. A když byl ctěný pan kolega Kalousek ministrem financí, tak mj. o 10 procentních bodů zvedl DPH na potraviny! Ono nám to s tou spotřebou v České republice taky něco udělalo, pane bývalý ministře. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj má slovo, rovněž s faktickou poznámkou, předpokládám.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Zpravodaj může kdykoli a k čemukoli.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To je pravda. To sice můžete, ale pak bych pustil faktickou.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jenom krátce fakticky si dovoluji říci asi toto. Je možné, že bude diskutováno - a vícekrát se to v poslední době avizovalo, že je určitý nadbytek různých značek, ne všechny jsou podporovány prostřednictvím platební agentury, tedy ZIFu. Ale přece jen občan spotřebitel určitým způsobem ztrácí přehled. Ale ty základní značky, ať už jde o Klasu a některé další, ty prosím pěkně je třeba zachovat, protože v uplynulých letech velmi významně napomohly zvýšení povědomí českého spotřebitele o české, moravské a slezské potravině, o české, moravské a slezské produkci. A konkrétně značka Klasa - a znám ji od počátku, od zrodu. Můžeme diskutovat, jestli se tam dávalo příliš málo peněz nebo akorát nebo o poněkud víc, než bylo zapotřebí. Můžeme diskutovat o tom, jestli některé projekty mohly být jasnější atp., ale konkrétně celkově generální značka Klasa velmi prospěla! A já děkuji i těm vládám, které jsem zrovna nemiloval, i těm vládám, ve kterých byl ministrem financí pan kolega Kalousek, že značku Klasa umožnili prostřednictvím ZIFu financovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem tady avizoval vystoupení pana vicepremiéra, ale pokud chce pak předseda fakticky, tak asi to bude jednodušší takto. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já znovu opakuji, přestože nás pan předseda Kováčik nemiloval, že tohle dávám jako příspěvek do systémové diskuse. To není ten jednoduchý obraz, že my něco kritizujeme a říkáme, že bychom si to udělali lépe. My si uvědomujeme, že jsme tuto značku financovali. A také si uvědomujeme ty naprosto tristní výsledky. A proto přispíváme do diskuse, abychom položili řečnickou otázku.

Mně velmi lichotí, že pan předseda Faltýnek řekl, že mé vystoupení bylo nekvalifikované. Pokud si vzpomínám za těch posledních 23 let, co se pohybuji na této scéně, tak v této Sněmovně absolutně nejsilnější lobby je lobby myslivecká. Až budeme někdy projednávat myslivecký zákon, tak prosím, abychom si připomněli tuto větu. Druhá nejsilnější lobby je lobby agrární. Ta se prolíná všemi politickými stranami odleva doprava. A kdykoliv nějaký výdaj, který si tato lobby vykopala, vymohla, vynutila, vyvzdorovala, kdokoli ve veřejné diskusi označí za neefektivní, je označen za nekvalifikovaného. A pan předseda Faltýnek byl léta velmi kvalifikovaným pracovníkem této lobby. Já jsem s tou lobby často z pozice strážce veřejných financí diskutoval. A proto mně mimořádně lichotí od mimořádně kvalifikovaného protivníka, že označil můj výrok za nekvalifikovaný. Neboť, dámy a pánové, z určitého úhlu pohledu si vždycky můžete představit diskusi o veřejných rozpočtech jako boj dobře organizované menšiny, která si chce uloupnout z těch veřejných rozpočtů víc, než jí přísluší, proti té neorganizované většině, které se říká daňový poplatník. Je samozřejmě potom věcí každého politika - (Předsedající upozorňuje na čas.) Já jsem se hlásil s přednostním právem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem to avizoval jako faktickou poznámku a vy jste to nerozporoval. Já tady mám několik úrovní přihlášek a je zde zvykem, že první jdou faktické, tak právě proto jsem vás pustil, ale...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Můžete mi odebrat slovo samozřejmě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak to bych nerad, ale...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ale hlásil jsem se s přednostním právem. Ale šéf jste vy. Když mi odeberete slovo, já opustím řečnické místo a přihlásím se s přednostním právem. Je to na vás.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já vás poprosím, protože jsem to avizoval jako faktickou, abychom to dodrželi a když tak abyste se přihlásil znovu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji vám. Já to pak zopakuji od začátku, protože vy to zapomenete do té doby. (Úsměv a potlesk několika přítomných.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak s faktickou nebo s nějakým návrhem pan místopředseda Filip. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP