(10.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Protože jsme rozhodli na začátku našeho jednání, že na 10.30 budeme rozhodovat o volebním bodu, je potřeba tedy přerušit jednání ve třetím čtení a budeme se zabývat bodem

58.
Návrh na volbu Veřejného ochránce práv

Prosím, aby místopředseda volební komise pan poslanec Jan Klán zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s druhým kolem první volby veřejného ochránce práv.

Na základě výsledků včerejšího prvního kola do druhého kola postoupili paní Anna Šabatová a pan Stanislav Křeček.

Včera jsme si odhlasovali volbu tajnou, takže volba bude opět probíhat tajným hlasováním. Kandidáti na ombudsmana se nám rovněž představili, takže nic nebrání tomu, abychom volbu zahájili. Hlasovací lístky začne volební komise vydávat záhy, takže počítám, že tak za pět minut začneme vydávat hlasovací lístky a vydávat je budeme patnáct minut. Stejný čas bude volební komise potřebovat na jejich zpracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Rozprava se již nevede, protože byla ukončena. Proto přerušuji jednání na tajnou volbu s tím, že budeme pokračovat v 11.05 hodin. Děkuji. (Poslanec Klán se ještě hlásí o slovo.) Ano, ještě pan kolega Klán upřesní postup volební komise.

 

Poslanec Jan Klán: Já jenom ještě upřesním hlasování. Včera jsme zjistili, že bylo hodně neplatných lístků tím, že byl označen jenom jeden kandidát. Pro to, aby byl hlasovací lístek platný, je potřeba označit oba dva kandidáty. To znamená, že buď jednomu dáte kolečko, druhému křížek, nebo dva křížky. V jakémkoli jiném případě je volební lístek neplatný, tak si na to dávejte pozor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. A já upřesňuji, že na 11. hodinu byl pevně zařazen bod číslo 32, takže budeme pokračovat bodem číslo 32 po přerušení pro tajnou volbu, která teď začne. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.32 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP