(10.00 hodin)
(pokračuje Marková)

A co se týká neexistence analýzy. Skutečně, analýza na to, jak dopadlo zavedení zdravotnických poplatků na pacienty, především na chronicky nemocné, na nízkopříjmové pacienty, na zdravotně postižené, tak takováto analýza skutečně neexistuje. Já jsem v minulých volebních obdobích opakovaně vyzývala pány ministry zdravotnictví, aby takovouto analýzu předložili, a byla mi tady na tomto místě analýza několikrát přislíbena. A nikdy, nikdy jsem se jí nedočkala. Nikdy. Protože prostě takováhle analýza by možná ukázala, že zavedení zdravotnických poplatků mělo jenom jeden jediný cíl, a to aby si naši pacienti zvykli, že za péči se prostě platí! Že zdravotnictví je služba, ale za peníze! A že ten, kdo nebude mít peníze, tak má prostě smůlu. Na to si měli naši pacienti zvyknout a také si mnohdy bohužel museli zvyknout.

A já si myslím, že je třeba, aby když tato vláda, která bude příští týden žádat o důvěru, aby ukázala, že předvolební sliby, že je skutečně chce naplnit, a má tady šanci. Má možnost teď podpořit, podpořit - vážení poslanci, poslankyně z vládní koalice, podpořte návrh zákona z díly KSČM. Ten zákon není špatně napsaný. A podobný zákon budete předkládat možná, jak říkáte, někde na konci tohoto roku, aby to platilo od roku 2015. Není důvod prodlužovat tuto agónii, není důvod říkat, že nebudou prostředky. Vždyť systém zdravotnictví byl ochuzen o peníze, které chyběly. Protože současně se zavedením poplatků byly zmrazeny platby za státní pojištěnce. Současně se zavedením poplatků byly zavedeny stropy na pojistné, které za rok připravily systém o téměř devět miliard korun. Vždyť minulé pravicové vlády zavedly zvýšené DPH a připravily tak systém zdravotnictví každý rok o pět miliard korun. A ten systém je schopen a je schopen tyto věci zvládnout, zvlášť když současné kroky už jsou mnohem vstřícnější vůči zdravotnickým zařízením i vůči lékařům. Já doufám, že konečně se taky dostane na pacienty, protože přece jenom zdravotnictví je tady především pro pacienty. A to bychom měli mít stále na paměti.

Takže prosím, zamyslete se nad tím, odmyslete si tu ideologii. Neříkejte mi zase, že my tyhle poplatky chceme zrušit, ale protože to je z dílny KSČM, tak my pro to nemůžeme zvednout ruku. Tohle jsem slyšela už tolikrát, že už skutečně mi je líto, že to musím tady pořád poslouchat. Myslím si, že pacienti ve své většině jsou odpovědní a že poplatky jsou kolektivním trestem. Jsou kolektivním trestem za ty, které neumíme pohlídat, aby nezneužívali zdravotní péče. Prosím, zamyslete se nad tím a podpořte, podpořte tento pozměňovací návrh, který je ve prospěch pacientů a je v souladu, je v souladu s tím, co jste vy, poslanci a poslankyně ze současné vládní koalice, prohlašovali před volbami.

Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, pokud moje vystoupení bylo příliš emocionální. Hezký den. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Konstatuji, že byla doručena další omluva - paní ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové.

S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Igor Nykl. Prosí, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné dopoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Chtěl bych strašně poprosit, ať se vrátíme k tématu, které probíráme dnes. Je to přeshraniční nemocniční styk. Je to velmi složitá kapitola, má několik pozměňovacích návrhů. Čili toto je kapitola, která by nás měla zajímat. Poplatky máme teď ve vládním prohlášení. Je tam jasně řečeno: budou zrušeny mimo pohotovost. Tato problematika se samozřejmě může v budoucnu otevřít a určitě během hospitalizační problematiky taky zasluhuje pozornost, ale nedělejme už tady v tom zmatek, protože mnoho lidí už možná ani neví, co řešíme. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda, poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane předsedající, dámy a pánové, za klub ODS musím konstatovat, že pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví nemůžeme podpořit, protože ho vnímáme jako diskriminační, který omezuje možnost péče pro pacienty se závažnou diagnózou, protože léčbu těchto případů zaměřuje pouze do českých center. To je opravdu diskriminační rozhodnutí o pacientech, kteří jsou velmi vážně nemocní, a takovýto návrh my podpořit nemůžeme.

A potom k pozměňujícímu návrhu kolegyně Markové. Pane předsedající, dovolte, abych vás vaším jménem oslovil a požádal vás, abyste stejné měřítko dával poslankyni Markové i těm ostatním. (Hovoří otočen k předsedajícímu čelem. Poslanci z levé části sálu volají, že není slyšet.) Je to třetí čtení a my jsme tady slyšeli krásný politický projev.

Je to typický přílepek, je to ten správný (nesrozumitelné), kdy se k zákonu, který je otevřen, přiloží něco, co tam vůbec nepatří, neprojde to jednáním výboru, neprojde to žádnými úvahami a je to tady na stole a my najednou slyšíme fakta, která se na nás sypou, a nikdo neřekne, že v okamžiku, kdy uvažuje vládní koalice o zrušení poplatků, tak uvažuje na příští rok, protože dobře ví, že poplatky, když byly zavedeny, tak byla upravena úhradová vyhláška. A že všechna ta zařízení mají o tuto sumu vlastně méně. A když to uděláme, skutečně čistě odebíráme peníze.

Byl bych hrozně rád, kdyby ten populismus, který tady zaznívá, přešel v to, abychom hovořili v číslech, reálně a ve faktech. Věda je vždycky o faktech. Dojmologie nemá ve vědě co dělat a dojmologie nemá co dělat také v rozhodování Poslanecké sněmovny. Proto pozměňovací návrh kolegyně Markové v žádném případě ODS nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Myslím si, že jsem pouze upozornil jako předsedající na text jednacího řádu. Nechal jsem všechny domluvit jako v řádné rozpravě ve třetím čtení. Tyto boje o pojem rozpravy ve třetím čtení se tady bojují na každém začátku volebního období a pokaždé to dopadne úplně stejně.

Pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, nevím, jestli je dobře ukončit tuto rozjitřenou debatu, nebo ne, protože ona totiž ukazuje, jak skutečně se začíná v tomto volebním období pracovat. Takže a konto pana kolegy Svobody vaším prostřednictvím:

Vážený pane kolego, nemluvte tu o něčem jako o nemravném, co jste sami v minulých volebních obdobích velmi silně používali! Myslím ODS, aby bylo jasno. Balíčky a batohy různých reforem, takzvaných, v uvozovkách, sem chodily ze dne na den v 50stránkových rozměrech bez možnosti nejen projednání ve výborech, ale pouhého přečtení se okamžitě hlasovaly. A převálcovávali jsme se tady vzájemně. Tedy převálcovali jste vy, pravicová vláda, levicovou opozici. Bez jakékoli možnosti s tím cokoliv udělat. A byly to přílepky, protože se to dávalo k zákonům, které nesouvisely ani tematicky. Ne k tomu, co je otevřeno.

Z druhé stránky, prosím pěkně, všimněme si teď toho jednoho z příspěvků: Je to sice dobře, ale počkejte, my to máme ve vládním prohlášení. Máte to napsané výborně, ale jste to vy, komunisti, kteří to předkládáte, tak je to nepřijatelné. My to za půl roku možná předložíme. Možná dokonce úplně stejně. A teprve potom nám pro to hlasujte. Takže se tady opět mluví o tom, kdo ty návrhy předkládá, nikoliv co obsahují. Věcná podstata je vám lhostejná. Děkuju. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní ještě dvě faktické poznámky. Pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane předsedající, dámy a pánové, velmi rád slyším, co všechno tady bylo špatně v minulém období. Jenom konstatuji, že jsem tu v minulém období nebyl a že jsem tady právě proto, aby se takové věci neodehrávaly. Takovéto znásilňování politické práce je prostě věc, se kterou nesouhlasím, a jsem tady proto, aby se nedělalo! A když mě pan, vaším prostřednictvím, pan předseda oslovuje, že jsem něco dělal, tak mu jenom připomínám, že jsem tu nebyl, a připomínám mu, proč jsem tady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Další faktická poznámka je od pana poslance Davida Kasala. To je zpravodaj a ten samozřejmě má právo kdykoli. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP