Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. února 2014 v 9.30 hodin
Přítomno: 172 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji dnešní jednací den 6. chůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Vojtěch Adam z pracovních důvodů, Zuzka Bebarová-Rujbrová z pracovních důvodů, Petr Bendl ze zdravotních důvodů, Jaroslav Borka od 10.30 z pracovních důvodů, Ivan Gabal ze zdravotních důvodů, Pavel Havíř z osobních důvodů, Radim Holeček z rodinných důvodů, Igor Jakubčík ze zdravotních důvodů, Jaroslav Klaška z pracovních důvodů, Martin Kolovratník z rodinných důvodů, Daniel Korte z osobních důvodů, Rom Kostřica ze zdravotních důvodů, Josef Kott z osobních důvodů, Pavlína Nytrová ze zdravotních důvodů, Tomio Okamura ze zdravotních důvodů, Herbert Pavera ze zdravotních důvodů, Pavel Ploc od 12 hodin bez udání důvodu, Pavel Plzák z pracovních důvodů, Roman Procházka ze zdravotních důvodů, Rais Karel ze zdravotních důvodů, Karel Schwarzenberg z důvodu zahraniční cesty, Miroslava Strnadlová ze zdravotních důvodů, Ladislav Šincl z důvodu zahraniční cesty, Karel Tureček z osobních důvodů, Pavel Volčík ze zdravotních důvodů, Rostislav Vyzula od 11 hodin z pracovních důvodů, Jiří Zemánek z pracovních důvodů, Jiří Zlatuška ze zdravotních důvodů, Marek Ženíšek z pracovních důvodů. Stále přítomen Radim Holeček. Děkuji za upozornění.

Z členů vlády se na dnešní den omlouvají: z pracovních důvodů místopředseda vlády Andrej Babiš od 12.45, Marian Jurečka z pracovních důvodů, Jan Mládek z pracovních důvodů, Martin Stropnický z pracovních důvodů a Helena Válková z pracovních důvodů.

Další omluvou je od 10.30 pan poslanec Stanislav Mackovík z pracovních důvodů. Tomio Okamura stáhl svou omluvu a bude přítomen na jednání.

Pan kolega Michal Hašek má náhradní kartu číslo 2.

Budeme pokračovat podle schváleného programu schůze. Oznámím vám zatímní program. Dnešní jednání zahájíme body z bloku třetích čtení, tj. body 76, 47, 48, 49 a 50 a bod číslo 80. Po jejich projednání máme prvně zařazený bod 68 a připomínám, že v 11 hodin se máme věnovat bodu číslo 32, sněmovní tisk 81.

Hlásí se do rozpravy pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Na základě včerejší dohody předsedů poslaneckých klubů navrhuji pevné zařazení druhého kola první volby veřejného ochránce práv na dnes v 10.30. Je tam změna. Mělo to být původně po bloku třetích čtení, ale na základě žádosti předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie na dnes v 10.30.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Poznamenal jsem si bod volby v 10.30 napevno zařadit. Dobře. Další vaše návrhy, připomínky. Pokud tomu tak není, můžeme tedy hlasovat o jediném návrhu na změnu dnešního bodu programu a to je zařazení volby veřejného ochránce práv napevno v 10.30.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 131, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu volby veřejného ochránce práv. Je to druhé kolo volby. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 141 poslance pro 137, proti 1, návrh byl přijat. V 10.30 tedy zařadíme volbu veřejného ochránce práv.

 

Tím bychom měli vyčerpány úvodní administrativní záležitosti a můžeme tedy začít realizovat náš program. Prvním pevně zařazeným bodem našeho programu je

76.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 13/ - třetí čtení

Prosím, aby své místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Stanislav Grospič. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím a ptám se, jestli pan navrhovatel nebo pan zpravodaj mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Připomínám, že nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy, a můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Prosím o klid Poslaneckou sněmovnu.

 

Přednáším návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 13."

Rozhodneme v hlasování číslo 132, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 132, z přítomných 155 pro 151 poslanec, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 76.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 10/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec David Kasal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 10/4.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní mám přihlášku pana poslance Leoše Hegera a pana poslance Jiřího Skalického. Nyní tedy žádám pana poslance Leoše Hegera, aby se ujal slova v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dobré krásné dopoledne. Já si dovolím vystoupit v jiné věci, než je meritum zákona, tj. transpozice přeshraniční péče.

Myslím si, že komplexní pozměňovací návrh, proti kterému já jsem vystoupil a který byl předložen zdravotním výborem, byl tady projednán dostatečně. Rád bych ale protestoval proti pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Markové, který projednán ve zdravotním výboru nebyl a který se týká zrušení regulačních poplatků teď hned. Nechci se znovu vracet k tomu, proč jsou poplatky dobré či špatné, ale musím se vrátit ke klíčovým bodům zdůvodňující argumentace paní poslankyně Markové, expertky klubu KSČM na zdravotnictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP