(11.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dobrý den. Já bych skutečně rád upozornil na to, na co upozornil pan předsedající, to znamená, že jsme ve třetím čtení. Nicméně rozprava se rozběhla, tak jenom prosím, abychom říkali celou tu věc: 5,2 mld. zrušením poplatků skutečně vypadne, ale říkejme to, co bylo předtím! Jak těch 5,2 mld. ze zdravotnictví odešlo ve skutečnosti? Kdo zvedl DPH i pro zdravotnictví - nejen na léky a zdravotnické prostředky, ale na všechny ostatní věci, které ve zdravotnictví jsou používány? Kdo zastropoval odvody pojistného na zdravotní pojištění? A tam je těch 5,2 a možná daleko více miliard, které teď jakoby licoměrně tím, že se zruší neústavní poplatky, protiústavní poplatky, někteří z nás oplakávají. Takže buďme prosím objektivní! Já bych chtěl poprosit, abychom se vrátili zpátky k meritu věci třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsme ve druhém čtení v podrobné rozpravě, znovu upozorňuji. Ale mám tady faktickou poznámku paní kolegyně Markové a připraví se pan kolega Mackovík, potom pan kolega Jakubčík. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Můj předřečník mě trošku předběhl v reakci na své dva kolegy, ale chtěla bych jenom říct, že tady asi není potřeba, abychom si tady říkali něco o tom, že něco je zadarmo a že si lidé budou myslet, že mají zdravotnictví zadarmo. To si samozřejmě nemůže myslet vůbec nikdo v tuto chvíli, protože každý si platí veřejné zdravotní pojištění, nebo téměř každý, platíme si zdravotnickou daň v podstatě 13,5 %, takže mluvit o tom, že budu mít zdravotnictví zadarmo, snad může říkat jenom ten, kdo o tom nic neví, ale já předpokládám, že to bylo jenom využito, tak jak je to vždycky využíváno v boji za poplatky.

A ještě jednu věc. Ve zdravotnictví ve veřejném zdravotním pojištění je více než 220 miliard korun. Zdravotnické poplatky jsou každý rok zhruba 5 mld. korun, nenavyšuje se počet toho, co se vybere. Naopak. A znovu tady budu opakovat jednu věc. Byly zrušeny stropy na pojistné současně s tímto zavedením poplatků. Byl to přílepek. Senát to vůbec neprojednal. Byly zastropovány také věci, které se týkaly plateb za státní pojištěnce. Vědomě se ze systému vzalo kolem 10 mld., aby se mohly nahradit těmi 5 mld. z kapes pacientů! Je to licoměrné, co tady říkáte, pánové z bývalé vládní koalice, prostřednictvím pana předsedajícího! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. (U řečnického pultu se chystá posl. Adamec.) Nyní s faktickou poznámkou kolega Mackovík. Prosím pana kolegu Adamce, aby se hlásil případně elektronicky, protože já musím dodržovat jednací řád, a mně nezbývá, než upřednostnit elektronickou přihlášku. Nyní pan poslanec Stanislav Mackovík, připraví se pan kolega Jakubčík. Pana kolegu Adamce si dám do faktických poznámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, zdravotnické poplatky jsou opravdu problém a jediné, co regulují, tak regulují dostupnost zdravotní péče pro nízkopříjmové skupiny našich pacientů, pro důchodce. Vzpomeňme si, že byly zavedeny i pro děti, pak se zrušily. A naše zdravotnictví tím, že byly zrušeny u dětských pacientů, to také nezruinovalo. Bavíme se tady o 5 mld., které mají téct od pacientů, a já si nemyslím, že nemoc je výhodou, za kterou by ještě měli platit. Domnívám se, že státní rozpočet by měl ty 2 mld. najít a kompenzovat to pro nemocnice tak, aby nám nezkrachovaly. Ale pokud vím, tak nemocnice krachovaly především tím, jak byly zavedeny úhradové vyhlášky a jak bylo zavedeno DPH. Domnívám se skutečně, že to je věc, která neplnila účel, tak jak byla pojmenována, nejednalo se o žádnou regulaci a ti, kteří chtěli nadužívat zdravotní péči, tak si tu cestu stejně našli. Spousta pacientů využívala to, co bylo skutečně tzv. nepoplatkové, zadarmo, a to byla záchranná služba. Tam se část pacientů, kteří to zneužívají, přesunula a ty nejsme schopni regulovat. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní jsem ohlásil pana poslance Jakubčíka, uděluji mu slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mluvíme tady o zdravotnických poplatcích. Zazněly tady argumenty: zvýšení DPH a další záležitosti. Ale vezměme si ještě jednu věc: IZIP - 2 mld. korun. Pokud bychom se nepouštěli do takhle naprosto nesmyslných projektů, tak ty peníze by tam byly, i bez ohledu na jakékoliv zdravotnické poplatky a na zrušení jakýchkoliv zdravotnických poplatků. Ze 2 mld. by mohla nemocnice, která má 18 oborů, která má 700 zaměstnanců, bez jakýchkoliv problémů žít osm let. To znamená, tady se v rámci obrovského rozpočtu 220 mld. nejedná o nějakých řekněme 5 mld., tady se jedná o to, abychom našli úspory a nepouštěli se do naprosto nesmyslných projektů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jiří Koskuba, poté s faktickými poznámkami pan ministr Stropnický, poté pan poslanec Kasal a poté pan poslanec Adamec. Prosím. Nyní pan kolega Jiří Koskuba k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Pane předsedající, dámy a pánové, já tady nechci vůbec nikoho poučovat, ale zaslechl jsem, že jsme v podrobné rozpravě, a já se nedomnívám, že to, co zde předvádíme, je, pane předsedající, podrobná rozprava. Já bych samozřejmě k poplatkům chtěl vystoupit kupodivu úplně s jiným pohledem, než který tady slyším z té levé části a prostřední, ale my tady diskutujeme věc, která není předmětem tohoto bodu! Já tu slyším, že lidé nemají péči zdarma - ano, já s paní kolegyní Markovou souhlasím -, ovšem ono je otazné, kolik se z vybraných peněz dostane k nemocnicím. Já tady chci, když už budeme rušit poplatky, navrhnout, abychom zrušili i poplatky dálniční, protože já kupodivu platím DPH za vůz, pohonné hmoty, spotřební daň atd., tak já si také snad na tu dálnici platím a také určitě uslyším od nové vlády, že tam jdou ušetřit miliardy a dopadne to příznivě i na tu babičku a dědečka, jak často používáme, kteří pojedou autem za rodinou nebo na hřbitov.

Pane předsedající, toto není tématem tohoto bodu, omlouvám se. Zbytečně se zdržujeme, jistě se k tomu dostaneme, je to téma populární, ale pojďme se prosím věnovat tomu, co zde projednáváme, tedy podrobné rozpravě. A je mi líto, že i já v této rozpravě vystoupil zdánlivě mimo mísu, ale chtěl jsem vás upozornit na to, že jednání sklouzlo někam, kam nemělo. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koskubovi. Já to vnímám stejně, páni kolegové, paní kolegyně, ale nemohu vám neudělit slovo k faktické poznámce, protože nevím, jestli budete připomínat něco ke konkrétnímu návrhu, který padl v podrobné rozpravě. Mohu vás vést k pořádku tím, že vás vyzvu, abyste se k vyjádřili. To už jsem jednou učinil. Nehodlám prodlužovat jednání a uděluji slovo panu ministru obrany Martinu Stropnickému - také k faktické poznámce, ke které se přihlásil v pořadí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Michael Schumacher zápasí o život v Grenoblu v nemocnici, kde jsou docela jednoduché stěny, jednoduchá podlaha a doktoři tam berou 15 tisíc eur měsíčně. Běžte se podívat do Motola na nový pavilon. Je to samé sklo a hliník, možná i mramor a doktoři tam berou 2 tisíce eur měsíčně. To se mi zdá být daleko větší problém než zdravotnické poplatky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Martinu Stropnickému. Nyní pan poslanec Kasal a poté pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já jenom velmi krátce. Víceméně budu reagovat na pana poslance Koskubu jménem předsedajícího. Chtěl bych obrátit pozornost na to, že jednáme opravdu o novele přeshraniční péče a transpozici této novely. Nic jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Samozřejmě mu udílím slovo kdykoliv, ale byly faktické poznámky a neměl jsem jinou šanci. Prosím, pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, že už můžu. Omlouvám se, nebudu zdržovat. Chtěl bych paní kolegyni Markové z Náchoda prostřednictvím pana předsedajícího sdělit, že Senát projednal zdravotnické poplatky, akorát podle zákona se jimi na plénu nezabýval. Bylo několik akcí, aktivit, veřejné slyšení. Bohužel vaši kolegové ze Senátu tam nebyli. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP