(11.10 hodin)
(pokračuje Klučka)

A teď mi dovolte v souladu s tím, co je obsahem mého vystoupení, vás seznámit s informací, že v systému najdete pod parlamentním tiskem (správně: sněmovním dokumentem) 301 můj pozměňující návrh, který byl zpracován společně s legislativou Ministerstva zdravotnictví a přesně řeší to, na co jsem posledně upozorňoval, tedy aby se vybalancovala situace poté, kdy byl zrušen regulační poplatek za pobyt v nemocnici. A prosím vás o následné schvalování tohoto návrhu ve třetím čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych v podrobné rozpravě reagovat na pozměňující návrh, který tady zazněl, a sice pozměňující návrh na okamžité zrušení regulačních poplatků.

To je samozřejmě možné, můžeme to odhlasovat. Bude to znamenat, že od toho okamžiku bude v systému zdravotnictví ta suma chybět. Pokud to nevíte, tak v okamžiku, kdy byly regulační poplatky zavedeny, byla změněna úhradová vyhláška a vlastně ta suma, která je vázaná regulačními poplatky, byla stažena z plateb pojišťovny. Znamená to, že profinancování zdravotní péče bude o poplatky nižší. Ty poplatky jsou již odečteny z úhrady zdravotních pojišťoven pro jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zároveň bychom museli rozhodnout, kdybychom toto chtěli udělat, jakým způsobem bude tato suma nahrazena. Jinak se dostaneme do situace, ve které jsme se zrušením poplatků za den pobytu v nemocnici, protože ty peníze tam prostě nejsou. A já znovu opakuji, měli bychom jasně slyšet od pana ministra zdravotnictví, odkud se ty peníze vezmou a kdy. Protože pro některá zařízení, tak jak jsme tady o tom hovořili, pro zařízení následné péče, pro lůžka mentálně postižených atd., ztráta poplatku za den hospitalizace znamená, že ona nejsou schopna existovat, protože vlastně žádný jiný příjem nemají, protože žádné výkony nedělají a ze sazebníku výkonů dostávají peníze jenom za léky, což je úhrada vydaných nákladů.

Každé sociální povídání v sobě musí obsahovat také skutečnosti, na které to má dopad. Samozřejmě že chápu, že je nutné postupovat tak, abychom nebyli sociálně necitliví a tvrdí. Ale každé plošné rozhodnutí znamená obrovskou deformaci systému. Plošné rozhodnutí, které přivede do zdravotnictví peníze, nebo je odvede, ho v každém případě poškodí. Žádná analýza toho, jestli regulační poplatky něco regulují, nebo neregulují, neexistuje. Žádný seriózní průzkum v této věci není. Tyto věci se tady říkají, ale nejsou pravda. Kdo tu činnost jako takovou vykonává, ví, jaký efekt ty poplatky mají. A samozřejmě můžeme diskutovat, jak je v budoucnu zastropujeme, upravíme, ale nemůžeme říct: teď, v tuto chvíli je zrušíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi a nyní se s faktickou poznámkou přihlásila paní Soňa Marková. Elektronicky. Ta má přednost, pane kolego. (K přihlášenému poslanci Adamcovi, který přicházel k řečništi.) Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já bych chtěla v reakci na svého předřečníka říct jenom jednu věc. Zdravotnické poplatky nejsou v systému zdravotního pojištění. Nejsou. Jsou příjmem těch, kteří ty poplatky vybírají. To znamená, že explicitně zákon nenařizuje, jakým způsobem se mají použít. To jenom abychom si nalili čistého vína. To za prvé.

Za druhé. Když jste ty poplatky zaváděli, myslím teď vy, kteří jste pro ně hlasovali, pravicová vládní koalice, tak jste se vůbec neptali, jaký dopad to bude mít na pacienty. Vůbec jste se jich neptali. Pamatuji si, že lékaři v té době říkali: Nejsme žádné toaletářky, abychom vybírali nějaké poplatky. Uplynulo pár let a zdá se, že je to úplně neřešitelný problém.

A jsem ráda, že tady zazněla jedna věc. Opravdu neexistují žádné seriózní analýzy, které by dokazovaly odůvodněnost toho, že tady byly zavedeny, a podle mého názoru jsou v tuto chvíli neústavní zdravotnické poplatky, protože obě dvě podmínky, které Ústavní soud dal, tzn. že jsou regulační a že nemají být rdousicí, nebyly splněny. Poplatky měly být už dávno zrušeny! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Nyní s faktickou poznámkou... Nebo s řádnou přihláškou pan kolega Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že s řádnou připomínkou. Já bych chtěl reagovat na paní Markovou. Já jsem byl jeden z těch zločinců, který v Senátu hlasoval, protože jsme vůbec tento zákon neprojednávali. Ale ten důvod byl jasný. Byť jsme dělali na to spoustu seminářů, spoustu veřejných slyšení, z opozice tehdy přišel jediný člověk. Prostě zájem o to vůbec nebyl. To mě velmi překvapilo. A musím říct, že ten jediný člověk byl můj kolega z hospodářského výboru, pozdější předseda hospodářského výboru, který o to projevil zájem. Jinak žádná diskuse tam, kde nebyly kamery, nikdy nebyla.

Je pravda, že já ke zdravotnictví nikdy nemluvím, spíš se bavím o ekonomických věcech. Je také pravda to, že v těch nemocnicích se poplatky vybírají velmi zvláštně, to je pravda. Já shodou okolností předevčírem jsem tady málem vykrvácel a byl jsem odvezen do Vojenské nemocnice, kde jsem měl obrovský problém ten poplatek zaplatit - fyzický problém. Protože nefungovalo nic, nemohl jsem si vyměnit peníze, nikdo o to neměl zájem. Nicméně pan doktor, mimochodem z Ukrajiny, mě velmi rád ošetřil a poplatek jsme řešili ex post.

Já si myslím, že je potřeba věci říkat tak, jak jsou. Pan kolega Svoboda mě předběhl. Já se na to dívám ekonomicky. Já se ptám, kde budou mít hlavně ty malé nemocnice dnes ty příjmy, které vypadly. To je třeba říkat. Velké nemocnice to ustojí.

Nebavme se o tom, když jsme zavedli poplatky... Řešme tu situaci teď, takovou, jaká je! Já si myslím, že je potřeba říkat: Ano, chcete to zrušit, zrušte si to. Ale kde bude ten výpadek uhrazen? To mě zajímá nejvíce. Protože já bych se nechtěl dožít toho, že v Trutnově, kde žiji, se nemocnice dostane do takových strašných minusových čísel, že nebude moct fungovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. O slovo se přihlásil pan kolega Jiří Skalický. Hned mu dám slovo. A prosím, opakuji, že jsme v podrobné rozpravě. Prosím tedy o reakci v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, já se omlouvám, jenom krátkou reakci na paní poslankyni Markovou ke zrušení regulačních poplatků a též k jejímu pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě.

Samozřejmě regulační poplatky je možno zrušit a zrušeny pravděpodobně budou. To všichni víme. Ale uvědomme si, že jde opravdu o 5,2 mld. v celkové částce a tyto peníze budou chybět v systému zdravotního pojištění. Ať je příjemcem kdokoli. To je fakt. A pokud se v budoucnosti ty finanční prostředky nahradí jinou formou, pak proč ne.

A pro mě je ještě jedna věc podstatně zásadnější. Dobře, poplatky se nebudou vybírat, nahradí se jiným způsobem. Ale já vidím největší riziko v tom, že se zcela změní nebo upraví náhled pacientů na používání a využívání zdravotnictví a zdravotní péče, tzn. v uvozovkách vše je prostě naprosto zadarmo a roztočí se kolotoč toho, že se bude zvyšovat a využívat zdravotnictví tak, jak to bylo dřív. Toto riziko já považuji za daleko větší než to, že se poplatky zruší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik, poté paní kolegyně Marková a potom pan kolega Mackovík. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP