(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Nejprve se budeme věnovat omluvení neúčasti. Z dnešního jednání požádali o omluvení neúčasti tito poslanci: Hamáček Jan - rodinné důvody, Adam Petr - zdravotní důvody, Adam Vojtěch 12 až 15 hodin - pracovní důvody, Bendl Petr - zdravotní důvody, Benešík Ondřej - zahraniční cesta, Černoch Marek - rodinné důvody, Dobešová Ivana - zdravotní důvody, Farský Jan - zahraniční cesta, Fichtner Matěj - zdravotní důvody, Gabal Ivan - zdravotní důvody, Holeček Radim - rodinné důvody, Janulík Miloslav - osobní důvody, Kádner David - rodinné důvody, Kostřica Rom - zdravotní důvody, Kovářová Věra od 14 do 17 hodin z pracovních důvodů, Lorencová Jana - zdravotní důvody, Nytrová Pavlína - zdravotní důvody, Pastuchová Jana - pracovní důvody, Pilný Ivan do 12 hodin z rodinných důvodů, Ploc Pavel bez udání důvodu, Plzák Pavel - pracovní důvody, Šincl Ladislav od 11.30 hodin z osobních důvodů, Toufar Lubomír od 11 hodin z osobních důvodů, Volčík Pavel - zdravotní důvody, Zlatuška Jiří z osobních důvodů a Ženíšek Marek z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Věra Jourová.

Dále oznamuji, že náhradní kartu číslo 1 má pan poslanec Birke a náhradní kartu číslo 2 má pan poslanec Tejc.

Jako první se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Tímto mu předávám slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Když zněly ty individuální omluvy, dovolte i mně, abych vám poděkoval za trpělivost. Ujišťuji vás, že se nejednalo o obstrukci. Byly to skutečně rodinné důvody. Děkuji vám a děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále se hlásí pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, já bych vás poprosil a požádal, abychom provedli jednu malou změnu v programu a pevně zařadili jako první bod po písemných interpelacích ve čtvrtek 13. 2. 2014 dopoledne stávající bod číslo 68 s názvem Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s dalším textem vyjádření. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já poprosím, s dovolením, jestli mi můžete ten text předat. Děkuji. Pane poslanče, žádné písemné interpelace nebudou, nebyly předloženy. Jestli to chcete jako první bod ráno, je to možné. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Pardon, já vycházím z jednacího řádu. Nevím, že jsou písemné interpelace zrušeny nebo odloženy. Proto jsem použil tento termín. Ale jinak, jestli to bude první bod hned ráno - ano.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Náhradní kartu číslo 4 má paní poslankyně Jana Hnyková. Od 11.30 hodin se omlouvá pan poslanec Votava z osobních důvodů. Děkuji.

Padl tady návrh, abychom bod 68, Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012, pevně zařadili jako první bod ve čtvrtek 13. 2. 2014 dopoledne.

Dále se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu Úsvit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den. Já bych také chtěl požádat o změnu zařazení dvou bodů, které mají proběhnout dnes. Jsou to body, které se týkají daně z přidané hodnoty. Je to tisk číslo 38, platba DPH až po proplacení faktury, a tisk číslo 39, DPH, nespolehlivý plátce. Žádám, jestli bychom mohli zařadit tyto dva body pevně na úterý odpoledne po začátku programu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jako první body našeho odpoledního jednání v úterý. Děkuji.

Dále se o slovo přihlásil pan vicepremiér Pavel Bělobrádek. Prosím, pane vicepremiére. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl požádat, abychom dnes pevně zařadili bod číslo 17 jako první bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: První bod dnes. Takže přerušený bod číslo 17, o výkonu funkcí - dnes, první bod jednání.

Hlásí se ještě někdo k programu dnešního jednání? Jestliže ne, budeme hlasovat o předložených návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Klučky. Je to bod 68, Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012. Pan poslanec žádá, abychom jej pevně zařadili jako první bod ve čtvrtek 13. 2. 2014.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 69, přihlášeno je 164 poslanců, pro 155. Tento návrh byl přijat.

 

Dále tu máme návrh pana předsedy poslaneckého klubu Úsvit. Jsou to tisky číslo 38 a 39, body 22 a 23 našeho programu schůze. Jsou to zákony týkající se DPH. Pan předseda je chce zařadit jako první body našeho úterního jednání. Začínali bychom těmito body.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

(Hlasování pořadové číslo 70.) Z přihlášených 163 poslanců pro 93, proti 9. I tento návrh byl přijat.

 

Dále tu máme návrh pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka, aby bod číslo 17, první čtení zákona o výkonu funkcí, byl zařazen dnes jako první bod.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 71, přihlášeno je 165 poslanců, pro 57, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Mám tu faktickou poznámku pana ministra Chovance? Nemám.

Tím jsme se vypořádali s návrhy na změny programu.

 

Přistoupíme k bodu

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
/sněmovní tisk 29/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP