(17.20 hodin)
(pokračuje Brabec)

Skutečně plán odpadového hospodářství už měl být minulý rok. Jeho platnost byla potom prodloužena do konce letošního roku, takže rozhodně nový plán odpadového hospodářství máme v plánu a v každém případě už teď se na něm poměrně intenzivně pracuje. Pracuje se na něm vlastně i v souběhu s věcným záměrem nového zákona o odpadech, kde je jasné, že to bude velmi zajímavé téma, protože ty lobbistické tlaky si umíme představit - provozovatelé skládek, provozovatelé spaloven atd. To jsou velmi silná lobby. Jsou tady záměry z operačního programu Životní prostředí na některé spalovny. Jsou tady samozřejmě velká témata, jsou tady témata nevládek, které významným způsobem podporují daleko větší podíl recyklace.

Pravdou je to, že Česká republika je dnes z hlediska poměru skládkovaného odpadu a poměru odpadu, který jde k recyklaci, resp. separaci, relativně na chvostu Evropské unie, rozhodně z hlediska vyspělých zemí. To znamená, my se budeme ze všech sil snažit, abychom do září, nejpozději do září tohoto roku, předložili věcný záměr nového zákona o odpadech. Už dnes jsou vytvořeny pracovní skupiny a ta témata já chci rozšířit o další subjekty a chci i odborně posílit ministerstvo v oblasti odpadů. To znamená, já bych viděl určitě do září věcný záměr a následně paragrafové znění. A bylo naším záměrem, abychom do konce tohoto roku dali i návrh paragrafového znění. Uvidíme, možná to bude ambiciozní scénář, ale věřím, že se nám to povede.

V každém případě u nového plánu odpadového hospodářství je termín úplně jasný, ten musíme mít do konce letošního roku. Tak jestli takto stačí, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Bude ještě doplňující otázka. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Nebude to doplňující otázka, bude to jen poděkování. Věřte, že tyhle termíny na steno málokterý ministr řekne, protože my je potom rádi kontrolujeme. Tak i já slibuji, že je budu poctivě kontrolovat.

A jsem ráda i za ten termín plánu odpadového hospodářství, protože dokument je vlastně nachystán. Na něm byla reálná shoda mezi všemi partnery, vyjma pana ministra. Díky tomu taky ho nepodepsal, ale pouze prodloužil. A já už jsem se lekla, když jste řekl, že máte plán odpadového hospodářství v plánu, že to tak i zůstane. Tak jsem ráda, že je v plánu ještě na tento rok. A prosím minimálně o jeho urychlené přijetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další v pořadí je pan poslanec Bronislav Schwarz, ale nevidím ho zde, takže půjdeme dál. Poprosím pana poslance Jiřího Koubka. Pan poslanec interpeluje pana ministra Andreje Babiše.

 

Poslanec Jiří Koubek: (Nese s sebou zmenšený předvolební billboard hnutí ANO s fotkami pana Babiše a paní Jourové a nápisem: Jasná pravidla pro všechny. Bez výjimky. Ten drží celou dobu na řečnickém pultu.) Vážený pane ministře financí, v dnes již legendárním dopise z 20. ledna tohoto roku odeslal premiér Bohuslav Sobotka panu prezidentovi návrh na jmenování členů vlády. Na konci onoho dokumentu je uvedeno, že jsou přiložena lustrační osvědčení podle pravidla, které v této zemi platí již od roku 1991. Dosud platilo pro všechny ministry. Bez výjimky. Dnes tady pan premiér v interpelacích sdělil, že vaše lustrační osvědčení chybělo, protože jste jej nedodal.

Prosím, připomeňme si, co jste před volbami sliboval voličům: Jasná pravidla pro všechny. Bez výjimky.

Proto se vás ptám, když toto jasné pravidlo platilo např. pro kandidáta na ministra kultury pana Daniela Hermana, pro vás neplatí? Vy jste si na Hradě vyjednal výjimku? Neptám se na soud v Bratislavě a další věci. Ptám se na to, zda jste si v rozporu se svým předvolebním slibem vyjednal výjimku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Poprosím pana ministra Babiše o jeho odpověď.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dámy a pánové, určitě pravidla jasná pro všechny. Ano. My jsme vznikli jako hnutí nespokojených občanů, protože kdyby tady ty klasické politické strany nedovedly politiky do pozice nadlidí, do situace, kdy pro ně vždycky byla nějaká speciální pravidla... Tak my to chceme změnit.

A samozřejmě ohledně lustračního osvědčení nebo zákona, podle vyjádření mých právníků já žádné lustrační osvědčení nepotřebuji. A to, že to je nějaký úzus... Úzus není pravidlo. Takže já na to nemám co říct.

Já jsem se tady nikdy nevyjadřoval k bratislavskému soudu a možná se tady poprvé vyjádřím, protože by bylo dobré se zeptat těch lidí, kteří byli u toho, když byla ta revoluce. Zeptat se paní dr. Marvanové, jak to bylo, když Občanské fórum vyhrálo a na Ministerstvu vnitra ti skuteční estébáci, kteří nás terorizovali a vyšetřovali, kteří nás hlídali, abychom nekradli... A my jsme nekradli, protože my jsme se jich báli. Takže to byla jiná doba.

A dokonce i pan prezident Zeman, když jsem u něj byl a diskutovali jsme o tom, říkal, že pan prezident Havel byl překvapen, kdo všechno byl na nějakých seznamech.

A každý ví, že generál Lorenc skartoval 15 tisíc svazků. To byli ti estébáci, kteří nás terorizovali! A kteří mně na prvním výslechu řekli: Pane Babiš, vy máte tři emigračky, váš strýc emigroval do Austrálie a vaše teta je v Kanadě a váš bratranec ve Spojených státech... To máte velký problém, pane Babiš.

Potom jsme slyšeli, jak pan Langoš to prodával. Vždyť existují lidi, kteří mají dvě lustrační osvědčení. Údajně to stálo 250 tisíc. Někteří mají dva, plus a minus.

Takže tady je nějaký seznam, nějaká evidence něčeho a za to já mám být diskvalifikován z této společnosti? Já jsem nic neudělal, nic jsem nepodepsal. Byl jsem terorizován a naše slavná pravice, která se stala symbolem korupce, nemá jiný program než Anti-Babiš a lustrační osvědčení. Skutečně je mně vás líto. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. Bude doplňující otázka.

 

Poslanec Jiří Koubek: (Opět se zmenšeným billboardem na řečnickém pultu.) Děkuji, pane ministře financí. Já jsem se vás neptal na ten bratislavský soud. A mírně jsem to zdůraznil, protože jsem tušil, že tam uhnete ve své odpovědi. Já jsem se vás ptal na tu výjimku. Na to jste neodpověděl.

Vždyť je to vaše předvolební heslo. Váš předvolební slib! Vy to můžete nazývat úzusem, ale v této zemi je to jasné pravidlo - že kandidáti na ministra předkládají lustrační osvědčení. Předpokládám tedy, že platí slova pana premiéra Sobotky, a vy jste toto lustrační osvědčení nedodal, nepředložil, panu prezidentovi nebylo posláno. Tedy byla vám udělena výjimka. Před volbami něco slibujete, jasná pravidla pro všechny, bez výjimky. Ještě předtím, než jste usedl do funkce ministra financí, jste jednu výjimku zařídil - v rozporu se svým předvolebním slibem. Výjimku pro sebe. To je pokrytecké chování! Před volbami něco slibuji, ale když jde o mě, po volbách se chovám jinak. Jste pokrytec!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za doplňující otázku. Pane ministře, poprosím vás o reakci.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Silná slova. Mladý muž... Nevím, který ročník jste narozen. Je to demagogie. Já jsem žádnou výjimku nechtěl. Pan prezident mě jmenoval, dal nějakou podmínku. A pokud by byl tady schválen ten zákon o státní službě, který jste slibovali tady Evropské unii už dvanáct let a nikdy jste ho nechtěli udělat, protože vy máte ty politické trafikanty, ano... A těch korupčních afér, co tady za vás vzniklo, těch jsou samozřejmě desítky, to bychom tady byli dlouho.

Takže žádnou výjimku jsem nežádal, ano. A paní ministryně spravedlnosti určitě dohlédne na to, aby se tady dodržovaly zákony a aby tady nefungovala ta vaše justiční mafie. Protože my jsme unikát v tom, že se tady politici stali součástí organizovaného zločinu! Nakonec ovládali i státní zástupce a soudy! Justiční mafie. Ano. To není nikde. Korupce je všude, ale my jsme v tomto směru unikát. A někteří korupčníci ještě stále sedí v této Poslanecké sněmovně. Takže doufám, že v příštích volbách občané to už vylustrujou všechno a půjdou pryč.

Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP