(14.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Bylo to chybné rozhodnutí, protože OKD nemělo být nikdy privatizováno včetně bytového fondu a bytový fond měl být převeden na města a obce. Bohužel, Vladimír Dlouhý tehdy v roce 1990 nebo 1991 udělal chybné rozhodnutí a Klausova vláda, ve které byla i vaše politická strana, ODS, tehdy zahájila proces privatizace OKD. A možná vás překvapím, došlo k divoké privatizaci OKD a stát přišel o 51 % akcií.

Já se vás chci zeptat, jestli náhodou nevíte, kolik stát za těch 51 % akcií dostal. Pokud to náhodou nevíte, tak já vám to řeknu: Stát za 51 % akcií nedostal ani korunu. Ani korunu! Jak je možné, že to policie dodnes nevyšetřuje? Jak je možné, že nikdo nevyhodnotil roli těch politiků, kteří způsobili, že stát za 51 % akcií ztratil kontrolní majoritu a nedostal jednu jedinou korunu. Vláda, jejímž jsem byl členem, v roce 2004 již prodávala podíl v podniku, ve kterém neměla kontrolu. Prodávala něco kolem 45 % akcií. Za tyto akcie dostala tržní cenu ve výši 4,1 miliardy korun. To, že to byla tržní cena, potvrdil nejen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale především Evropská komise, která celou tuto transakci zkoumala a konstatovala, že při prodeji menšinového podílu státu v OKD nedošlo k poskytnutí veřejné podpory.

A pokud jde o byty. Byty byly součástí společnosti OKD od začátku 90. let. Nikdo se o nájemníky nestaral. První vláda, která se začala starat o situaci nájemníků OKD, byla až naše vláda v roce 2004, která jako první stanovila do privatizační smlouvy předkupní právo pro nájemníky bytů OKD. Vláda tehdy zavázala nabyvatele, že nesmí tyto byty OKD prodat nikomu jinému než nájemníkům. A to je trvalá podmínka, která je součástí privatizační smlouvy, a vláda, i tato vláda, musí trvat na tom, aby podmínky privatizační smlouvy z roku 2004 byly plněny a dodrženy.

A možná poslední poznámka v reakci na vaši interpelaci. ODS je nepochybně strana, která o privatizaci OKD leccos ví. Koneckonců váš nový místopředseda pan Tošenovský, nepochybně nová tvář v české politice, ví o OKD více než my všichni tady v Poslanecké sněmovně dohromady, protože místopředseda ODS pan Tošenovský seděl v letech 2005 až 2009 v dozorčí radě OKD, už po privatizaci, byl dokonce místopředsedou této dozorčí rady OKD a jenom v letech 2007 a 2008 dostal za sezení v této dozorčí radě od vlastníků OKD skoro 5 milionů korun odměn. Váš místopředseda strany. Čili doporučuji, pokud máte nějaké další otázky, obraťte se na pana Tošenovského.

Možná by také stálo za to se zeptat, proč dal pan Bakala před volbami v roce 2010 Občanské demokratické straně 15 milionů korun jako výraz podpory její politiky a její volební kampaně. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Není tomu tak.

Nyní tedy dávám slovo poslanci panu Antonínu Seďovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, nad největším problémem současnosti je vysoká nezaměstnanost a strach ze ztráty zaměstnání. Vaše vláda si vytkla za jeden z cílů zvýšení zaměstnanosti a podporu investic. Delší dobu se objevují informace o výstavbě dvou distribučních center internetového obchodu Amazon, konkrétně v Brně-Slatině a v Dobrovízi u Prahy. Tyto investice by mohly přinést kolem dvou tisíc nových pracovních míst. Nicméně se v poslední době spekuluje o tom, zda tyto investice vůbec budou, protože se ukázaly problémy s dopravním napojením těchto skladů na dopravní infrastrukturu tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí občanů.

Proto se chci zeptat, pane premiére, jak konkrétně přispěje vláda k podpoře této investice. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dovolte mi, abych v reakci na tuto interpelaci prohlásil, že se přirozeně nejedná jenom o otázku investice firmy Amazon v České republice. Nová vláda bude velmi pozorně a pečlivě sledovat všechny zajímavé investory, kteří mají zájem investovat v naší zemi a podpořit tvorbu nových pracovních míst. Problém je v tom, že v minulých letech Česká republika ztratila náskok, který v regionu střední Evropy měla. My jsme tu měli CzechInvest, který byl vzorem pro všechny vládní agentury v celé střední Evropě z hlediska kvality své činnosti. Tohle už je všechno dávno pryč.

Já si myslím, že úkolem nové vlády by mělo být právě dát jasný signál těm, kteří chtějí v České republice investovat, že naše země je připravena. Že je připravena komunikovat s podnikateli a že je připravena jim poskytnout potřebný servis. Je potřeba si také uvědomit, že se pohybujeme v konkurenčním prostředí. Našimi přímými konkurenty jsou země v regionu, Slovensko, které už platí eurem, Maďarsko nebo třeba také Rumunsko, Bulharsko, které mají nižší náklady na pracovní síly, než jsou v České republice, ale přirozeně horší infrastrukturu.

Pokud jde o investice Amazonu, je tady šance v podobě výstavby dvou distribučních center. Je tu šance zaměstnat možná dohromady 3 tisíce, možná ve špičce 4 tisíce lidí. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o distribuční centra, tak ona přirozeně mají výrazný dopad na dopravu, na regionální dopravu tam, kde budou zřízena a postavena. Proto hlavní problém, který identifikuje stát, a chci poznamenat, že stát se účastní těchto jednání prostřednictvím agentury CzechInvest a prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, se týká dopravní infrastruktury.

Pokud jde o obec Dobrovíz ve středních Čechách, jde o výstavbu obchvatné komunikace, která by odvedla dopravu spojenou s fungováním distribučního centra mimo obec. Podobný problém je v Brně, kde se jedná o otázku nájezdu na dálnici, který by přímo propojil průmyslovou zónu, ve které má tato investice vzniknout, s dálnicí D1. V obou těchto případech státní instituce nabízejí dohodu, nabízejí určité memorandum, které obsahuje i součinnost státu. Pokud jde o Brno, součinnost představuje plán na výstavbu napojení nového přivaděče mezi dálnicí D1 a průmyslovou zónou ve Slatině, kde má být investice Amazonu realizována. Pokud jde o Dobrovíz, tam zatím ještě obec nevyjádřila přesný souhlas s podmínkami, tak jak byly navrženy. Stejně tak se očekává nové jednání zastupitelstva v Brně.

Chci vás ujistit, že vláda bude celou věc prostřednictvím příslušných institucí a ministerstev pozorně sledovat. Jsme připraveni pomoci tomu, aby se tyto investice v České republice zrealizovaly nejenom kvůli nim samotným, ale také proto, abychom navenek vyslali jasný signál, že Česká republika je už znovu připravena na seriózní jednání s investory, kteří přijdou proto, aby podpořili naši ekonomiku, vytvořili nová pracovní místa a podíleli se na hospodářském vzestupu země.

Tolik jen velmi stručně k otázce investice Amazonu. V tuto chvíli vám nemohu jednoznačně odpovědět na otázku, zda se podaří jednání dotáhnout úspěšně do konce, protože to nezávisí jen na vůli státu. Kdyby to záleželo jen na vůli České republiky, pak mohu říci: Ano, Česká republika je připravena se dohodnout, poskytnout vhodné podmínky. Ale nyní to záleží na rozhodnutí příslušných samospráv. To znamená na zastupitelstvu obce Dobrovíz, záleží to také na rozhodnutí magistrátního zastupitelstva v městě Brně a nyní vláda musí vyčkat na stanovisko samosprávných orgánů. Pokud stanovisko bude kladné, pokud tu bude šance dospět k finální dohodě, pak jsou státní organizace a instituce připraveny k finální dohodě přispět. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, zda chce doplnit otázkou. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za odpověď. Pane předsedo vlády, opravdu je nutno kooperovat a najít shodu se samosprávnými celky.

Měl bych ještě jednu konkrétní prosbu, která se týká Zlínského kraje, protože určitě víte, že v minulosti investoval Zlínský kraj za pomoci státních dotací průmyslovou zónu v Holešově. Ta má v současné době řadu problémů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP