(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli pokračovat v jednání.

Dříve než přikročíme k interpelacím, pro které je čtvrteční odpoledne určené, žádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb, které proběhly před polední přestávkou. Prosím.


Body 56 a 59

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Přeji vám dobré odpoledne, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové. Rád bych vás informoval o výsledcích dvou tajných voleb, které jsme provedli před obědovou přestávkou. Byla to volba jednoho člena Nejvyššího kontrolního úřadu a volba místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Co se týká volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu, hlasovali jsme pro navrženou kandidátku Ing. Hanu Hykšovou, kterou Poslanecké sněmovně navrhl prezident NKÚ. Komise vydala 161 hlasovacích lístků. Zpět odevzdáno platných i neplatných lístků bylo také 161. Pro paní Hanu Hykšovou hlasovalo 122 poslanců a poslankyň, tudíž konstatuji, že v prvním kole byla zvolena členkou Nejvyššího kontrolního úřadu paní Hana Hykšová. (Potlesk z celého sálu.)

Myslím, že není přítomna, tak na dálku můžeme pogratulovat. Jistě je pozitivní zprávou i to, že NKÚ bude od této chvíle fungovat v plném složení.

Co se týká druhé volby, byla to volba místopředsedy Poslanecké sněmovny. Připomenu, bylo to místo, které se uvolnilo odchodem pana místopředsedy Bělobrádka do vlády, a navazovali jsme na to, že Poslanecká sněmovna rozhodla, že v tomto období bude mít čtyři místa místopředsedů.

I v této volbě bylo odevzdáno 161 hlasovacích lístků, odevzdaných platných i neplatných bylo také 161. Pro jediného kandidáta, pana poslance Jana Bartoška, bylo odevzdáno 98 hlasů, a tudíž i pan Jan Bartošek byl zvolen. Stává se tedy místopředsedou Poslanecké sněmovny a já mu blahopřeji. (Potlesk. Předseda PSP Hamáček gratuluje zvolenému poslanci Bartoškovi .)

Po gratulaci pana předsedy Hamáčka se pan kolega již odebírá na své místo.

Já tím končím volební body a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji. Ještě než spustíme interpelace, mám tady několik omluv. Z dnešního jednání se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Daniel Herman, dále pan poslanec Jaroslav Holík od 15 hodin z pracovních důvodů, pan Marek Černoch z dnešního odpoledního a zítřejšího celého dne z osobních důvodů, dále pan poslanec Leoš Heger od 16.15 z dnešního jednání, dále pan poslanec Koskuba dnes od 14.30, dále pan poslanec Klaška po 12. hodině dnešního dne z osobních důvodů, pan poslanec Pavera se omlouvá z jednání mezi 15.30 a 19. hodinou z osobních důvodů a dále je to pan poslanec Petera, který se omlouvá z jednání dnešního dne od 14.30 hodin.

Dalším bodem podle našeho programu jsou ústní interpelace, které jsou... (K mikrofonu přistupuje poslankyně Černochová.) Ano prosím?

 

Poslankyně Jana Černochová: Paní místopředsedkyně, já bych vám za klub ODS chtěla říci, že jste právě zkrátila o šest minut možnost poslanců podávat interpelace a že jste porušila tento jednací řád. Říkám to v dobrém, spíš jenom jako doporučení, aby se to tedy neopakovalo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Podle dnešního jednání dopoledne jsme se na termínech dohodli.

 

Poslankyně Jana Černochová: Paní místopředsedkyně, ten čas v jednacím řádu je přímo napsaný.

73.
Ústní interpelace

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Adolfu Beznoskovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Připraví se poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, členové vlády. Mám krátký dotaz na pana premiéra Sobotku.

V médiích probíhají informace o zvláštní privatizaci OKD. Podle všech odborných stanovisek, kterými disponuje Policie České republiky, útvar pro odhalování korupce, správná cena měla být zhruba 7,5 mld. korun. Reálně se ten byznys uskutečnil za 4,1 mld. korun, čili pravděpodobně došlo k poškození státu v hodnotě 3,4 mld. korun. V době privatizace v roce 2004 byl dnešní premiér ministrem financí a současně členem prezídia Fondu národního majetku. Mimo jiné součástí toho transferu byl i převod 44 tisíc bytů. Průměrná cena toho jednoho bytu vychází na 40 tis. korun.

Dva dotazy na pana premiéra. Za prvé, jestli tu privatizaci považuje za správnou, a v případě, že ne úplně, vyvodí jakékoliv osobní důsledky, minimálně politické, a za druhé, jestli cenu jednoho bytu ve výši 40 tis. korun považuje, i bráno v cenách roku 2004, za přiměřenou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, já myslím, že je potřeba opravit vaše tvrzení o tom, že privatizace zbytkového podílu státu v OKD v roce 2004 zahrnovala i převod bytů. V té době k žádnému převodu bytů nedošlo. Byty totiž bohužel - a zdůrazňuji podruhé: bohužel - byly do společnosti OKD vloženy bývalým ministrem průmyslu a obchodu Vladimírem Dlouhým na počátku 90. let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP