(12.40 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Budu pokračovat avizovaným bodem 59. Je to návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Bude to první volba a první kolo.

Volební komise na své 6. schůzi 4. 2. 2014 projednala předložený návrh poslaneckého klubu KDU-ČSL na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny a přijala svoje usnesení číslo 36. Ještě také připomenu, nebo zopakuji, že Poslanecká sněmovna svým usnesením číslo 7 z 27. 11. loňského roku rozhodla, že v tomto volebním období budou zvoleni celkem čtyři místopředsedové Poslanecké sněmovny a že z důvodu jmenování pana místopředsedy Pavla Bělobrádka ministrem vlády je třeba tajnou volbou dovolit jednoho místopředsedu Poslanecké sněmovny.

Nyní ono usnesení číslo 36: Volební komise Poslanecké sněmovny pověřuje předsedu, aby vás seznámil s tím, že návrhem na kandidáta místopředsedy Poslanecké sněmovny je pan poslanec Jan Bartošek za KDU-ČSL.

Tento kandidát je uveden na hlasovacím lístku, který si vyzvednete, stejně tak jako hlasovací lístek ke členovi Nejvyššího kontrolního úřadu.

Ještě rychlá rekapitulace, která se týká obou voleb. Podle zákona číslo 90/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se místopředsedové Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba proběhne nejvýše ve dvou kolech. Pro tajnou volbu místopředsedy Sněmovny i volbu člena NKÚ platí, že poslanec na hlasovacím lístku může vyjádřit souhlas s kandidátem zakroužkováním pořadového čísla před jménem nominovaného. Nesouhlas s volbou vyjádříte přeškrtnutím pořadového čísla. Znovu zopakuji, jakákoliv jiná úprava ten lístek změní na lístek neplatný.

V prvém kole musí kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Totéž platí i u případného druhého kola první volby.

Nyní vás, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy k navrženému kandidátovi na místopředsedu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli neevidují žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu a prosím vás o časový harmonogram průběhu tajné volby.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ještě formálně bychom projednávání tohoto bodu také měli přerušit a poté vyhlásit volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já přerušuji tento bod a prosím, abychom přikročili k časovému harmonogramu tajné volby.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážené kolegyně, vážení kolegové, volby tradičně proběhnu ve Státních aktech. Volební komise je připravena, respektive další členy komise prosím, aby se tam okamžitě odebrali. Na vydání hlasovacích lístků nám bude 20 minut, tak já si ten čas dovolit zaokrouhlit a vyhlašuji čas do rovných 13 hodin. Pokud nebude nikdo proti, výsledky obou voleb vyhlásím na začátku dnešního odpoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise a přerušuji dnešní jednání do 14.30 hodin. Přeji vám dobrou volbu a dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP