(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pardon, pan předseda poslaneckého klubu ANO. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké poledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil navrhnout, abychom v případě volby do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny hlasovali po jménech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pardon, dále tu mám faktickou poznámku pana poslance Igora Nykla. Prosím, pane poslanče, máte své dvě minuty.

 

Poslanec Igor Nykl: Dobrý den, pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové. Volba dozorčí rady je určitě velmi důležitým aktem, protože VZP je instituce, kde protéká 150 miliard ročně, a už tady bylo dneska zmíněno, že existuje zpráva Evropské komise o korupci ve zdravotnictví, kde, jak jsme si mohli přečíst, figurují některá jména, shodou náhod tady z klubu ODS, a vidím, že jedno z těch jmen je navrhováno za člena dozorčí rady. Myslím si, že, to není dobrý signál veřejnosti a měli bychom určitě zvážit, jak se postavíme k volbě zrovna tohoto člena dozorčí rady. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, nestává se příliš často, že v těchto volbách, a že už také cosi pamatuji, by se hlasovalo zvlášť po jménech. Jde vždycky o to, že ten prostor je dán podle principu poměrného zastoupení všem poslaneckým klubům. Pakliže tady za prvé nebylo projednáno alespoň s předsedy poslaneckých klubů a za druhé nebylo ani odůvodněno, což nemusí samozřejmě být, tak bych požádal o přestávku na poradu klub KSČM v délce trvání dvaceti minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vám samozřejmě vyhovím. Vyhlašuji přestávku v délce dvaceti minut. Sejdeme se tady ve 12.31 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 12.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP