(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Už ne, pane poslanče. Vypršela vám doba pro faktickou poznámku. Přihlaste se případně znovu.

Ještě se zeptám - pan kolega Birke se hlásil elektronicky? Ne. Děkuji. Prosím, pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Domnívám se, pane předsedo poslaneckého klubu ODS Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, že od vás není příliš ohleduplné, chcete-li od pana ministra komentář k bilanci. Já po vás také nepožaduji, abyste nám tady zazpíval Nessun dorma. Nicméně pokusím se položit jednodušší otázku.

Vy akcentujete, pane ministře, že vaší snahou je šetřit, a ujišťuji vás, že v řadách TOP 09, budete-li skutečně šetřit provozní výdaje, budete mít naprostou podporu. V rozporu s touto deklarací schválili poslanci vládní koalice státní rozpočet, který je o 24 miliard vyšší, než bylo nezbytné, který má o 7 miliard vyšší deficit, než byl schválený deficit roku 2013, a samozřejmě o 27 miliard vyšší, než byl skutečný deficit roku 2013. Vaše dosavadní kroky jsou bohužel zatím v přímém rozporu s tím, co deklarujete.

My samozřejmě chceme věřit, že ty deklarace se stanou reálnými kroky, a proto kladu jednoduchý dotaz. Při schvalování rozpočtu jste schválili pozměňující návrh, kde jste velmi nepatrnou část, ale zaplaťpánbůh za každou kapku, pět miliard korun, převedli z provozních výdajů jednotlivých kapitol do vládní rozpočtové rezervy, čímž jste nic neušetřili, pouze jste řekli: "O těchto pěti miliardách korun přestane rozhodovat Poslanecká sněmovna, protože ta je suverénem zákona o státním rozpočtu. O těchto pěti miliardách korun už bude rozhodovat jenom vláda. Jestli je utratí, nebo neutratí a za co je utratí, to už je věcí pouze vlády, do toho Poslanecké sněmovně nic není." To byl jediný smysl tohoto kroku. Nic jiného se zatím nestalo. A protože už do těchto pěti miliard Poslanecké sněmovně schválením rozpočtu už nic není, už je to prostě jenom vlády, a Poslanecká sněmovna schválila svým hlasováním, tedy zaplaťpánbůh bez mého hlasu, ale je to legitimně schváleno, že vláda si s těmi penězi může dělat, co chce, tak si dovolím při této příležitosti položit otázku, kolik z těch peněz chcete skutečně ušetřit - tedy neutratit -, popř. kolik jich utratíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě se hlásí pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Prosím, máte slovo. Nemám totiž žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Rozprava ještě neskončila. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já bych ještě k té korupci. Čtu materiály z Bruselu. Doporučil bych panu poslanci Blažkovi prostřednictvím pana předsedy, aby si přečetl konkrétně poslední report Bruselu o korupci a také aby si přečetl health care corruption report. Je to zajímavé čtení a určitě tam najdete nějaké kolegy.

Nedělám volební kampaň. Chtěl bych hlavně poděkovat ODS a TOP 09 za to, nevím vlastně, jestli mám děkovat, jako spíš ne, že vzniklo hnutí ANO, protože pokud by tento stát fungoval řádně, tak by nikdy hnutí ANO nevzniklo a nemusel bych tady mluvit, mohl jsem ležet někde na pláži. (Smích v sále)

Samozřejmě jsem nikdy ve veřejné správě nepracoval, nebyl jsem ministr, takže se učím, nicméně chci se učit.

Ohledně rozpočtové rezervy. Určitě chci ušetřit pět miliard a určitě na vládě budu prosazovat, abychom ušetřili těch pět miliard, protože jsme to řekli. Pokud vím, tak pan Gregor už rozepsal, pan poslanec Volný mě informoval, jenom tři a půl miliardy, ale měl by rozepsat těch pět miliard, protože my chceme šetřit. Budeme rádi, když všichni budou pomáhat v šetření a konečně se dozvíme, jak stát vynakládá prostředky. My to skutečně nevíme. V tomto směru se na mě určitě můžete spolehnout. Děkuji. (Potlesk)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a mám další faktické poznámky. Kolegu Blažka jsem viděl, ale upozorňuji, že přednost podle jednacího řádu má elektronická přihláška, takže první faktickou poznámku bude mít pan poslanec Matěj Fichtner, a pak teprve pan poslanec Blažek, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Měl bych pouze krátkou poznámku k lhůtám, o kterých tady bylo hovořeno ve vztahu k řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Přece lhůty jsou stanoveny, protože řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže sice probíhá podle zákona o veřejných zakázkách, nicméně subsidiárně se k tomu používá správní řád. A správní řád obsahuje lhůty jak v druhu řízení, které je na návrh, tak i pro vyrozumění podatele v případě, že podává podnět podle § 42 správního řádu. Lhůty tam jsou. Je to bez zbytečného odkladu a nejdéle do 30 dnů, resp. 60 dnů, pokud to řízení je příliš složité. To, že se lhůty v praxi nedodržují, to je druhá věc, ovšem to není záležitost legislativy, to už je záležitost manažerského řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan kolega Stanjura, který se přihlásil s faktickou poznámkou. Dává přednost panu kolegovi Blažkovi, dobře. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím zareaguji na slova pana kolegy Babiše.

Opravdu si - vy se pořád omlouváte, že jste nezkušený. Já vás opravdu, a to mi věřte, nepovažuji vůbec za člověka nepřipraveného, hloupého atd. to v žádném případě. Já sám jsem na tom trošku podobně jako vy. Já jsem byl pouhopouhý rok ministr, jinak jsem nikdy ve státní správě, jak říkáte, také nepracoval. Ale rozdíl mezi námi dvěma, myslím si, je v tom, že zatímco já si musím číst zprávy z Bruselu, jak fungovala korupce, tak jsem přesvědčen, že vy osobně víte, jak to fungovalo. A já jenom chci, abyste to řekl v úvodním referátu na té konferenci. Nic víc, nic míň. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu ODS k faktické poznámce. Pan kolega Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych zareagovat na vystoupení pana kolegy poslance, právníka. Víte, jaká je realita? Tak co si to tady říkáme? Že máme lhůty do 30, nejdéle do 60 dnů. Co si to tady říkáme? Realita je taková, že máme úřad nezávislý na vládě. Vláda nemůže ani vyměnit šéfa úřadu. To jsme chtěli. Všichni voláme po nezávislé státní správě, teoreticky. Tohle je praktický dopad. Je jedno, jestli je to 30, nebo 40 miliard, které tam jsou.

Na druhé straně když mluvíme o tom, a já jsem to říkal, pokud jsem byl pouhých sedm měsíců ve vládě, říkal jsem to zástupcům stavebních firem: To není stát. To nejsou úředníci, kteří zdržují a dávají jedno odvolání proti druhému, že to trvá měsíce. To jsou ti jednotliví uchazeči. Skoro každý, který si stěžuje, že u jedné akce jeho konkurence to zdržuje, to sám dělá u jiných akcí. A to si musí ty privátní firmy rozhodnout samy.

My můžeme přispět k tomu, že bude vymahatelná lhůta. Ne teoreticky. A co se stane, když do 60 dnů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nerozhodne? Nic. Co se stane, když předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nerozhodne v předmětné lhůtě? Tu si vyžádá jeden posudek, tu druhý, tu třetí, tu čtvrtý, a slyšeli jsme tady kolegu Beznosku - rok a půl.

A pak si budeme vyčítat, politici si budou vyčítat, kdo za to z které strany může. Ale správná odpověď je - možná ti, kteří vymysleli ten zákon. Ale reálně vláda nemá žádnou šanci, kterákoli včetně vaší vlády nemá žádnou šanci, pokud nezměníme legislativu, ovlivnit délku lhůt u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A nemá cenu, abychom se my tímto takhle bili. Doteď jsme za to mohli my a od včerejška za to můžete vy. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pokud nezměníme legislativu, se nezmění, peníze tam budou ležet a je jedno, jestli to jsou evropské, nebo české. Jediný rozdíl je v tom, že u českých nám nehrozí propadnutí v čase. Ale samozřejmě je to odložená investice se vším všudy, se všemi negativními dopady odložených investic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, doba pro vaše vystoupení k faktické poznámce uplynula. Teď vidím ještě přihlášku paní poslankyně Černochové. Ptám se, jestli je řádná. Asi ano. Protože nemám jinou přihlášku do rozpravy, tak paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP