(10.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Protože samozřejmě tyhle peníze z Evropy už nebudou v rozsahu vlastně 40 %, ale v podstatě v červnu ten program končí a příští program už je vlastně jenom 25 %. A taky na příští operační program dostaneme celkově méně peněz. Takže to jsou samozřejmě věci, které jsou důležité. A my to vidíme - z časového hlediska vidím pro příjem státního rozpočtu hlavně tyhle peníze.

A z hlediska cílů, pokud jsem byl vyzván, a to je samozřejmě moje představa, to není projednáno ve vládě ani s koaličními partnery, tak určitě bychom se rádi dostali pod 100 miliard. Proč ne? My chceme určitě držet deficit rozpočtu dolů a chceme se připravit, abychom od roku 2015 nastavili parametry na vybírání daní podstatně jiným způsobem, abychom skutečně mohli například od roku 2016 zase začít něco stavět hlavně v infrastruktuře a investovat, protože tady je to samozřejmě ve velmi špatném stavu. To je asi přibližně moje představa.

Určitě budeme rádi, když i opozice nám bude pomáhat při tvorbě státního rozpočtu, protože my jsme vždycky kritizovali, že stát má neuvěřitelné provozní náklady, obrovské. A ten systém hlavně funguje na outsourcingu a plýtvá. A já pevně věřím, že kolegové z vlády budou vlastně taky bojovat za transparentnost, abychom ukázali veřejnosti, kam ty peníze tečou. A to se týká všech resortů. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi. Ještě před ohlášeným Miroslavem Kalouskem s přednostním právem jsou dvě faktické poznámky. První faktická poznámka paní ministryně Věra Jourová a poté s faktickou poznámkou pan kolega poslanec Blažek. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já nerada říkám věci, které všichni vědí, ale musím to říct. To, že máme po skončení programového období vyčerpáno a proplaceno z Bruselu něco přes 50 %, je skutečně obrovský problém. Naše stavebnictví, které je v propadu, nutně potřebovalo tyto peníze. Tyto peníze jsou z valné části investiční. Jsou to peníze do staveb, do nákupů technologií, věcně do vědy a výzkumu. Jsou to prostě peníze, které obrovsky chybí. A my se k tomu dnes dostáváme, abychom s prominutím chytli kočku za ocas, protože už nemůžeme změnit ten systém, který je nastaven.

To znamená, já tady nemohu než avizovat, že budou velké ztráty, že už se to prostě nedá dohnat. A já z toho viním samozřejmě všechny, kteří měli za úkol a odpovědnost ty peníze do těch projektů dostat, protože jak už jsem říkala, velmi chybí. A musím říct, že k tomu přispěl i určitý duch arogance a neúcty k příjemcům, protože ty systémy jsou velmi složité, dávají příležitost k obrovským chybám - ne proto, že by ti příjemci byli hloupí nebo že by to byli zloději, ale proto, že se s tím nedá vyrovnat, s tou složitostí.

Poslední věc, kterou bych chtěla říct. Stála jsem u zrodu přípravy tohoto systému, ne toho pro léta 2007 až 2013, ale systému pro léta 2004 až 2006, kde se vyčerpalo 100 %. A tehdy jsem bojovala opravdu s hydrou arogance, protože mi bylo řečeno mnoha lidmi na Ministerstvu financí i u mě na resortu, že ti žadatelé udělají všechno, co jim řekneme, aby si pro ty peníze přišli, a ono to tak bohužel není. Oni sice přijdou, ale nezabojují s tou složitostí.

Mimochodem, na MMR byl úředník, který mi řekl, že když toho žadatele pošleme nejdřív na pánský záchod, pak na dámský a pak na invalidy, tak že on to absolvuje všechno, aby ty peníze dostal. Takže já tímto hlásím, že ten úředník tam už od pondělka není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Věře Jourové i za dodržení času. Máme další faktické poznámky. První tedy pan poslanec Pavel Blažek, poté pan poslanec Petr Bendl. A kolega Beznoska - nevím, jestli se hlásí k faktické poznámce? Tak poté kolega Beznoska s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já vaším prostřednictvím zareaguji na slova pana ministra Babiše. On nemluví blbě, to bych nikdy neřekl, ale plete si role. Už není předvolební kampaň hnutí ANO, aby stačilo říkat: "Tady je strašná korupce. Tady zmizely strašné peníze." Už je ministr financí a musí být konkrétní. To znamená, jestliže má nějaké doklady o tom, že je nějaká korupce, tak už to musí konkrétně, musí říkat konkrétní čísla.

Pokud jde o pozvánku na nějakou konferenci o korupci, já pozvání velice rád od pana Babiše přijmu, pokud bude mít hlavní referát a osvětlí nám své začátky podnikatelské v 90. letech. (Hlasitý smích a potlesk úplně zprava.) Své styky s tehdejšími politiky, padni komu padni, ať byli z kterékoliv strany. A taky nám řekne, jestli někdo někdy po něm něco chtěl ze státní sféry, jestli mu někdy něco dal, a pokud to odmítl, proč to tedy neoznámil. Budu v první řadě! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl a pak kolega Beznoska. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Mně to nedá, já ten populismus nemůžu poslouchat. Není přece pravdou, a paní ministryně Jourová to musí dobře vědět, a neplatí absolutně, že by si Česká republika mohla čerpat evropské peníze na cokoliv. To, na co budou čerpány a kolik desítek operačních programů budeme mít v České republice, jakou byrokracii jsme si sami na sebe vymysleli, tu jsme si vymysleli, přátelé, v roce 2005 a 2006, kdy se evropské fondy nastavovaly. Takže není úplně, řeknu, korektní, a paní ministryně jako člověk znalý tady nemůže operovat argumenty, že jsme mohli využívat ty peníze na silnice nebo na technologie atd. To je vědomá lež. To není možné říct jinak. Evropská unie nám bohužel, bohužel říká, na co ty finanční prostředky smíme používat. A že to vždy není prioritou České republiky, je přece taky všem, kteří se v tom někdy pohybovali, jasné. To prostě je pravda. Já patřím k těm, kteří spouštěli jako první operační program, nebo ROP, chcete-li, Středočeského kraje. Jako jedni z prvních jsme čerpali a spustili jsme ten projekt, přestože jsme tehdy kritizovali množství operačních programů. I Ministerstvo zemědělství patří k nejlepším v Evropě, natožpak, řeknu, v České republice.

Bylo by fér hledat detaily toho a opravdu si udělat analýzu, proč někde nečerpáme, protože za tím jsou konkrétní věci a není možné to populisticky paušalizovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní se k faktické poznámce ujme slova pan poslanec Adolf Beznoska a potom tedy řádně přihlášený Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom kratičce k těm evropským penězům, protože to byl můj téměř denní chlebíček a rozumím tomu. A paní Jourové rozumím a vím, že je odbornice. Chci však připomenout některé věci.

Část evropských peněz plynula do měst v rámci regionálního operačního programu přes řídící orgány, které byly totožné s barvou dresu kraje, takže to je chyba opravdu nás všech, protože sociální demokracie v té době měla všechny hejtmany v České republice. Sám jsem se jako náměstek primátora a statutárního města Mladá Boleslav utkával s panem doktorem Rathem. A některé věci, jako jeden podpis, než jsem z něj vymámil, mi trvalo, prosím, osm měsíců, až poté, co jsem si jel stěžovat osobně do Bruselu. I takovéhle věci se tam děly. Já jenom chci říci, že nikde není vina, aby se ukázalo, že tady je vina, nebo tady. Za to jsme zodpovědni všichni. To je jedna věc.

A teď ten balík peněz v Evropě je obrovský. Samozřejmě jsme čerpali peníze z IOP pod záštitou MMR a mám velmi dobré informace, že za téměř 4 miliardy korun jsou projekty, které měly být v rámci Integrovaného operačního programu realizovány na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To jsou ty peníze, které nám chybí v tom vyčerpání, a není to chyba nikoho. Prostě úřad nekoná, resp. koná pomalu.

Jinak celkový objem peněz, v penězích vyjádřený, který řeší na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je údajně 40 miliard. Určitě si umíte všichni představit, kolik peněz by se objevilo produktivněji, než aby někteří úředníci posuzovali nekonečně dlouho. Čerstvá zkušenost - měli jsme požádáno o dotaci přes CzechInvest, rok a půl na tři odvolání řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tuto aktivitu. To jsou ty problémy, které musíme řešit. A přestaňte prosím s tou předvolební rétorikou.

Krátce ještě k panu ministru financí panu Babišovi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP