(10.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

K tomu, co říkal můj předřečník pan poslanec Rais, bych chtěl říci, že to je jedna z těch otázek, jak to porovnáme, daňové příjmy 2012 a 2013, no a v těch materiálech, v té zprávě, to je, a pro nás mnohé bylo velmi složité hlasovat o zvýšení daní a nedělali jsme to rádi a tehdy jsme slyšeli, že stát nevybere víc. Slyšeli jsme to tehdy, slyšíme to dneska, ale ta čísla jsou jiná. Pokud si dobře pamatuji, nemám před sebou tu tiskovou zprávu, tak na DPH se vybralo o 40 mld. víc, o které se podělily stát, obce a kraje. A to pak úplně nekoresponduje s tím, co jste říkal.

A já myslím, že je třeba vést věcnou debatu nad čísly a interpretaci, ať se případně chybných kroků vyvarujeme. To není to, že já jsem tady nevystoupil abych říkal, že všechno bylo dobře a teď bude všechno špatně. Protože jsme udělali nějaké opatření, šlo to o jeden procentní bod v obou sazbách, nějaký dopad to na příjem v rozpočtu mělo, můžeme vám oznámit výsledky za leden letošního roku, víme, jak vypadalo lednové DPH vzhledem k lednu 2013, k lednu 2012, a pojďme nad tím vést seriózní debatu, jaké jsou trendy u výběru daní. Nic víc nic míň jsem nechtěl a chtěl jsem jenom hrubý odhad toho, zase i vy jste to říkali, že 112 mld. je zbytečně vysoký deficit, v tom se shodujeme, my jsme navrhovali ať už symbolicky 99 mld., nebo nižší, a já myslím, že je třeba vést od teď, je nová vláda a s politickým mandátem, o tom, jaký je cíl, protože čím později se o tom cíli vyjádříme, tím méně reálné ho bude splnit.

Každý den stát a ti, kteří čerpají z rozpočtu, každý den ty výdaje plynou, takže bych rád slyšel, jaký bude cíl, 90, 85... Rozumím tomu, že to nemůže být přesné číslo, ale nějaký cíl by nová vláda mít měla. Pokud to jsou ty 3,5 mld., které se zatím neušetřily, ale které se takzvaně vázaly, tak podle mého názoru je to minimalistický cíl už proto, že třeba slyšíme od nového ministra zdravotnictví, že chce kompenzovat nemocnicím 2 mld. výpadku za zdravotnické poplatky, a pak z 3,5 mld. vám zůstává k rozdílení, pokud je budeme vázat a neuspoří se, pouhá 1,5 mld., což je 0,1 % všech příjmů. Takže si myslím, že i díky tomu, že pan ministr otevřel debatu o výsledku celoročního hospodaření, ne pouze o tom pololetí, tak je prostor vést k tomu debatu a říci, jaké budou cíle.

Já jsem přece říkal v okamžiku, když jsme stanovisko našeho klubu, když jsme projednávali rozpočet, že v okamžiku, kdy nová vláda přijde s návrhy na úspory, bude mít naši podporu, že ty kroky budou mít naši podporu, zejména pokud to bude v provozní oblasti. Tak já myslím, že je třeba se bavit o tom, jaké máme cíle. Je jasné, že dneska, pár dnů po jmenování vlády, nemůžeme mít konkrétní nástroje, kterými těch cílů dosáhneme, ale myslím, že čím dřív, ať už tady, nebo na půdě rozpočtového výboru, se dozvíme, jaký je rozpočtový cíl letošního roku. Při tom, že máme plno neznámých, tak to bude dobře.

A já myslím, že vždycky je třeba vést korektní debatu. My jsme celý rok slýchali, jak katastroficky čerpá Česká republika evropské peníze. A pak slyšíme, že rozpočet vypadal lépe, než je, protože přišlo víc peněz, než se očekávalo. Tak buď platí za A, nebo za B. Nemůže platit obojí. Při katastrofickém čerpání evropských peněz by nemohl být rekordní příjem.

Já neříkám, že tam nejsou chyby a že nemohl lepší ten stav, to já si myslím, že je určitě pravda, a je třeba také analyzovat program po programu a říkat, v čem byl problém. Někdy je problém soutěží, kdy se firmy odvolávají, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhoduje neuvěřitelně pomalu, a pak jsou připravené peníze ve dvou rozpočtech, byly například peníze pro další úsek D1 k Přerovu a kolem Přerova, a soutěž není dodneška uzavřena. A už byly vyčleněny v rozpočtu na rok 2012, takže v té době už běžela soutěž, pak byly vyčleněny v roce 2013, a tak dlouho probíhají prvoinstanční a druhoinstanční rozhodování ÚOHS, že prostě se nezačne ani v roce 2014. Tři roky poté, co ty peníze byly, nejsme schopni tu stavbu zahájit, protože nemáme řádně vysoutěženo. A není ten proces, a to je samozřejmě, to není úspora, to je odložený výdaj a každý, kdo by to interpretoval jako úsporu, by to interpretoval špatně.

A já jsem jenom vyzval k tomu, abychom o těchto věcech vedli racionální debatu, tam, kde je možná, kdy pomůže rychlejšímu čerpání změna legislativy, abychom se domluvili na změně legislativy. My například dlouhodobě navrhujeme, abychom určili ÚOHS lhůty pro rozhodování. Myslíme si, že by to zkrátilo. Myslím, že k úvaze je věc, jaké kauce budou dávat odvolatelé a zájemci o veřejné zakázky a kolik z těch kaucí bude propadat, nebo nebude. Myslím, že by tam měl být i nějaký odrazující efekt, aby se to pouze nepoužívalo v rámci konkurenčního boje a nějakého vyjednávání v zákulisí v okamžiku, kdy probíhá řízení ÚOHS ať už v první, nebo druhé instanci. To jsou podle mě konkrétní kroky, kterými můžeme nepatrně tu situaci zlepšit. Na druhé straně stát ani legislativa není schopna ovlivnit chování jednotlivých uchazečů, zda budou hledat a prodlužovat ten výběr, nebo ne. Teď mluvím o případě, kdy je to skutečně účelové, nemluvím o případě, kdy skutečně ta soutěž je špatně vypsaná, a pak samozřejmě ti uchazeči mají naprosté právo. Ale zase ten ÚOHS musí rozhodnout rychle a říci, bylo to špatně, potrestat viníky a nechat vypsat soutěž novou, ne aby rozhodoval rok, dva nebo tři, protože pak ty peníze zbytečně leží, jsou alokovány a akce se nerealizují.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Hlásí se s přednostním právem pan místopředseda vlády Andrej Babiš a poté s dalším přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Teď nevím, jestli to byla kritika, nebo to byla debata. Je to skutečně úsměvné, protože pokud vím, tak do konce června tady byla vláda ODS a TOP 09. A pokud mluvíme o eurofondech, ano, to, že tam přišlo navíc, tak předtím to byla úplná katastrofa, teď je to menší katastrofa.

A my konkrétně v operačním programu, který vlastně skončil v roce 2013 - chtěl bych z tohoto místa informovat společnost Demagog a iDnes, že aby - já se asi špatně vyjadřuji, ale ten program končí až v roce 2015 tím, že přijdou peníze na účet. Zase jsem nebyl pochopen, nebo jsem byl špatně interpretován. Omlouvám se, je všeobecně známo, že mluvím blbě.

Takže 26,8 mld. eur byl operační program, všechny operační programy pro Českou republiku, z toho je 54 % certifikováno - jenom, a 42 % čerpáno - jenom. Ano?

No a samozřejmě si pamatujeme na všechny ty korupční záležitosti. My jsme to dotáhli tak daleko, že budeme organizovat konferenci o korupci v čerpání operačních programů. Všechny vás zvu na tuto konferenci. Je 20. 3., organizuje to MMR. Samozřejmě, toto je jako priorita.

Pokud si pamatuji, tak na Ministerstvu průmyslu byl nějaký ministr pan Kuba z ODS, kde tedy vybrali nějakého poradce, hospodářskou komoru, to teď šetří policie, plus je tam problém ČMZRB, takže ano, to jsou peníze, pokud je nevyčerpáme, tak o ně absolutně přijdeme. A už jsme přišli o 10 mld., v tomto roce jsou údajně ohroženy 4 mld. a do konce programu vlastně mluvíme řádově o tom, že by to mohlo být dokonce 30 mld. A priorita paní ministryně Jourové i moje je, že chceme skutečně, abychom si na tyhle peníze sáhli a jsme jednali s Bruselem, a uděláme maximum pro to, abychom ty peníze do rozpočtu dostali.

Problém ÚOHS je samozřejmě velký a určitě musíme najít nějaké řešení, aby ÚOHS se vyjadřoval rychle a neblokoval vlastně v podstatě čerpání fondů a soutěže.

A samozřejmě tu máme zákon o veřejných zakázkách, který je velkým problémem. Tam bychom se o tom měli všichni bavit, jak ho změníme, abychom tady skutečně nebránili podnikání a čerpání peněz.

Problém také je, že my jsme v tom takzvaném gold-platingu vlastně jedni z nejlepších v Evropě, papežštější než papež. Vždycky když něco přijde z Bruselu, tak my to ještě přitvrdíme. Proč bychom se sami nepoškodili?

Možná by bylo dobře, aby konečně naše ministerstva byla aktivní a oslovovala podnikatele, aby čerpali jednotlivé kapitoly, kde se nečerpá - jedno z nejhorších je například Ministerstvo životního prostředí; aby nedělala překážky podnikatelům, oslovovala je a říkala: tady je program a zkuste si na to podat přihlášku, jsou tady ještě peníze a potom o ně přijdeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP