(10.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Uvedené výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 2013 představují stav pokladního plnění vykázaný na bankovních účtech státního rozpočtu. Podrobnější údaje a informace, včetně výsledků dalších složek veřejných rozpočtů, budou obsaženy v návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2013, který bude Poslanecké sněmovně předložen v zákonem stanoveném rozsahu a v termínu do konce dubna 2014.

Tolik k výsledkům hospodaření státního rozpočtu za pololetí ke konci roku 2013. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. A já bych vás chtěl informovat, že zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako tisk 19/2. Mám tady faktickou poznámku od pana předsedy Stanjury. (Přeje si vystoupit až po zpravodaji.) Ano, dobře. Takže nejprve tedy poprosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Ladislav Šincl, aby nás informoval o jednání výboru a aby přednesl i návrh usnesení.

 

Poslanec Ladislav Šincl: (Opatřuje si podkladový materiál.) Pane předsedající, já se omlouvám za technické nedopatření, nicméně dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor bere na vědomí Zprávu o plnění státního rozpočtu ČR za první pololetí 2013 a za druhé, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere Zprávu o plnění státního rozpočtu ČR za první pololetí 2013 na vědomí a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, posaďte se u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu a teď je prostor. Akorát se zeptám, zda je to opravdu faktická poznámka, nebo vystoupení s přednostním právem. (Faktická.) Stačí vám dvě minuty. Prosím, faktická poznámka.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Já bych chtěl obrátit vaši pozornost k výsledku hospodaření. Pan ministr tady přednesl v zásadě údaje ze zprávy a z toho, jak publikuje Ministerstvo financí pravidelně výsledky každý měsíc, a mě by zajímal komentář ministra financí. Ne to, že si přečteme nebo zopakujeme si čísla, která byla publikována, myslím, 2. nebo 3. ledna. Myslím si, že bychom se také měli pokusit interpretovat tyto výsledky - jak celkovou výši daňových příjmů, možná celkovou výši příjmů, které vybral stát - nejenom ty, které skončily ve státním rozpočtu, ale i ty, které skončily v rozpočtu územně správních celků, protože se měnilo rozpočtové určení daní, a v tom okamžiku musíme podle mě debatovat celou daňovou zátěž, kterou odvedli poplatníci. Pro ně je to pro stát, pak se to dělí. A myslím si, že je dobře, abychom to porovnali případně s rozpočtem na rok 2014 a jaké představy má nová vláda, ministr financí o výsledku hospodaření roku 2014. Když si vzpomenu, říkávali jste, že to není váš rozpočet. Plně respektuji. Myslím si, že bychom mohli znát nějaké cíle rozpočtu roku 2014. (Potlesk ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rozpočet za minulý rok vypadá skvěle, ale on tak skvělý není, protože je tvořen vlastně například nevyčerpáním investic v rámci resortu dopravy. Tam se nevyčerpalo asi 12 miliard. Dneska ten resort je v troskách, vlastně už se skoro nestaví. Rozpočet byl také vylepšen trošku o příjmy z Lesů ČR; myslím, že tam byly emisní povolenky, také tam přišly navíc konečně peníze z operačního programu - čerpání eurofondů, takže určitě to vypadá skvěle, nicméně my jsme tady vlastně pod tlakem přijali nový rozpočet, jenž, tedy rozpočet byl Rusnokovy vlády, a všichni nás strašili od provizoria, takže jsme ho přijali tak, jak byl, a zavázali jsme se také, že vytvoříme nějaké rezervy a budeme se snažit i v rámci deficitu 112 miliard ušetřit, konkrétně myslím 3,5 miliardy, už to bylo rozepsáno. Takže rozpočet je schválen a já nevím, co bych k tomu měl dodat, k rozpočtu na rok 2014.

Takže my určitě budeme usilovat o to, abychom deficit snížili, a určitě budu ve vládě prosazovat to, aby kolegové se podívali na rezervy, abychom konečně odkryli občanům, za co vlastně platí daně, abychom věděli, kam tečou peníze z VZP, kam tečou peníze ze sportu konkrétně, protože si myslím, že výdaje státu jsou velice netransparentní. A určitě budeme chtít šetřit. Například na resortu financí jenom právní služby za rok 2013 činí asi 57 mil. Kč, ale určitě koncepce bude insourcing, ne outsourcing, že na každý úkon si budu najímat nějakou externí firmu.

Takže rezervy si myslím, že jsou veliké, a já osobně pokládám rozpočet, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou, za rozpočet, kde bych chtěl určitě ten deficit snížit, a určitě je to samozřejmě i v daňové oblasti, hlavně z titulu organizovaných skupin, které tady rozkrádají naši pokladnu v rámci karuselových obchodů a DPH. To je problém celé Evropy a podle odhadů Česká republika tímhle potenciálně ztrácí asi 2,7 % HDP, v Německu je to jenom 1 %. Takže určitě toto je asi nejrychlejší způsob, jak zamezit tomu, aby si tady někdo dělal samoobsluhu. A potom samozřejmě tu máme státní firmy, které by mohl už někdo konečně začít řídit, které sloužily jako trafiky politickým stranám, kde je určitě dobré cash flow. Máme firmy velice bonitní, které mají peníze, a nevidím důvod, proč stát jako akcionář by si neměl o tyto peníze říct.

Tolik za mě. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já si myslím, že tenhle tisk je nádherný učebnicový příklad do předmětu makroekonomie, kde je vidět, jak špatné rozhodnutí v druhé polovině roku 2012 - zvýšení daní, podtržení poptávky - vedlo k tomu, že samozřejmě domácnosti přestaly nakupovat, firmy přestaly investovat, státní poptávka nebyla v podstatě žádná, a tím pádem výsledky jsou negativní. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Raisovi za dodržení času. Nyní s přihláškou s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že se v hodnocení výsledků roku 2013 v zásadě s ministrem financí shoduji. Já jsem neřekl, že ten výsledek je nějaký skvělý nebo něco, já jsem chtěl nějaký komentář k těm číslům. Nic víc, nic méně. Myslím si, že jestliže si řekneme, že faktický schodek byl někde 93 mld., pokud započtu nevyčerpané investice, což si myslím, že je korektní, že to není žádná úspora, tak bych očekával, že nějaký cíl může letos být nižší. A když bude níž a bude to 90 mld., ne 93, tak to také není žádný skvělý výsledek. Já myslím, že na tomhle se shodujeme, a není to, že bychom se přetahovali o to, že ten výsledek byl vynikající při minus 80 nebo minus 90 miliardách. Já budu spokojen, až tam bude plus nebo nula. Takže netvrdil jsem, že ten výsledek je vynikající. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP