(20.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Já skutečně samozřejmě nebudu hlasovat pro vydání, zrovna jako jsem nehlasoval pro vydání pana Schwarze, zrovna tak jako jsem v minulém období nehlasoval pro vydání pana Humla. Odešel jsem, protože také jsme si tehdy mysleli, většina politiků v TOP 09 byla nová, že skutečně prostě nastolíme jasnou, přímou linii. Ono je to směrem k veřejnosti populární. Teprve až tady budete delší dobu a najednou teď už vaši poslanci, vaši ministři, protože oni teď mají exekutivní pravomoc, a až najednou někde něco možná právem, někdo neprávem skandalizovat, jaký je výkon politika, který má v hlavě, že může být odsouzen, že může být skandalizován, že prostě se může dostat do úplně jiné situace, myslíte si, že se bude naplno věnovat politické práci?

Já si myslím, že je třeba někde říct, že něco přelezlo určité hranice. Já si myslím, že v naší zemi se to překmitlo někam, kam si myslím, že už nechceme. Tím vůbec neříkám, že bychom měli tolerovat jakékoliv zlodějny, ale já pořád vidím, že po soudech po výsleších běhají politici, ale kmotři jezdí do Středozemí na jachty. Takže tady mi něco nesedí. Nesedí mi, že někdo nabyl zázračně majetku, když na začátku komunální politiky v Praze měl jednu mizernou neprosperující pumpu a dneska má firmy, které mají možná cenu stovek milionů či miliardu. Tam se nic neděje. Oni naopak komentují a říkají, to se stalo, za nás by se to nestalo a podobně. Takže já mám čím dál větší a větší pochyby.

Proto bych byl rád, kdyby se paní ministryně spravedlnosti, a nebude to vůbec jednoduchý úkol, podívala na celou řadu těch případů, udělala si statistiku, podívala se, jak končí, jak dlouho trvají. Obrovsky je napadána ve veřejnosti amnestie vypsaná prezidentem Klausem. Určitě řada věcí tam neseděla a neměla tak být, ale málokdo už si v této společnosti a už tady i ve Sněmovně tehdy nastolil otázku: Je normální, aby jakýkoliv soud nebo stíhání, dokonce trestní soud trval více než třeba pět let, šest let? Kolik je ta přiměřená doba? A tady to může být tak, že prostě ti politici, kteří se snažili v dobré víře napravit nějaký marast, který tam způsobili pánové, kteří už v politice nejsou a jsou vysmátí, tak kolik budou lítat po soudech - pět let, deset let.

Takže já chci, abyste i přemýšleli. Ono už to není dneska jenom o imunitě jednoho poslance. Já si myslím, že je potřeba se touto věcí zabývat, a pokud vy jako vládní koalice v tom něco neuděláte, tak ono to doběhne vás. Vy nezvednete výkon ekonomiky, pokud některé zákony nezměníte. Demokracie není o tom, že budeme každého stíhat. Mně už to přijde, že už tady začíná být v některých aspektech spíš jakási demokracie stalinského typu. Žádnou prosperující společnost na světě nevybudovali prokurátoři.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi stručnou poznámku na to, co zde dosud zaznělo. Vedle toho, že mám čest být jedním z vás, tak vedle toho jsem i komunálním politikem, místostarostou jednoho městského obvodu Prahy 6, a chtěl bych zde za komunální politiky říci, že je škoda, že i ostatní komunální politici nemají možnost takto veřejně se hájit, protože dnes je skutečně velmi snadné se ocitnout v obdobném postavení. V tomto smyslu nepochybně pan bývalý primátor Svoboda má tu výhodu, že dnes se zde může hájit.

Současně bych si dovolil položit otázku, zda jsme se nedostali do stavu, kdy až příliš snadno se politici stávají subjektem trestního řízení. A já celkem i souhlasím s tím, že jsme v situaci, kdy je velmi snadné v dnešní době někoho obvinit, poté obžalovat. Má to ten destruující, difamující účinek, který pak těžko je v čase zhojitelný. V tomto smyslu nepochybně bychom se měli zamyslet, jestli to náhodou není i vinou nás zákonodárců, že přijímáme takové zákony, které dovolují takovou rozličnost různých výkladů, protože konkrétní příklad pana docenta Svobody je přece o tom, zda byl správně aplikován zákon o veřejných zakázkách. Takže já si kladu otázku, jaký zákon o veřejných zakázkách jste v minulém období tady schvalovali, a měli by to pro nás být inspirující do budoucna, abychom si přesně na toto dávali pozor, protože přesná dikce zákona je přesně to, co potom svazuje aplikaci té moci výkonné a následně kontrolované moci, moci soudní. Příklad, který zde uváděl pan předseda Stanjura s tou privatizací, by tu nebyl správný. Vy se můžete odchýlit od ceny, vy můžete prodávat za nižší cenu, ale vždy ta odchylka musí být zdůvodněná, musí být transparentní a nesmí být diskriminující. Vaše kolegyně, starostka Prahy 2, ví naprosto přesně, o čem mluvím. Já takové byty také privatizuji v podmínkách Prahy 6, takže vím, jak to pravidlo přesně je. (Upozornění na čas.)

Děkuji za možnost vystoupení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já v současné době nemám žádnou ani faktickou, ani řádnou přihlášku do všeobecné rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, tak končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nevidím žádnou přihlášku, a proto se ptám pana zpravodaje, chce-li závěrečné slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedající. Nebude to závěrečné slovo, ale měl bych tady vystoupit a navrhnout usnesení pouze odstavcové. Mohu?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů bych v takovém případě, pokud už chcete konkrétně návrh na hlasování, v současné době přerušil projednávání tohoto bodu. Zároveň bych tím ukončil dnešní jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny a přerušil jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny do zítřka 9 hodin ráno. Přeji vám pěkný večer, milé kolegyně a milí kolegové, a zítra v 9 hodin ráno bude pokračovat jednání naší schůze.

 

(Jednání skončilo ve 20.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP