(19.50 hodin)
(pokračuje Válková)

Takže chtěla bych se připojit k předřečníkovi panu poslanci Vondráčkovi s tím, že bychom neměli nahrazovat trestní soud, že ctíme princip presumpce neviny. A stejně jako on věřím, že pan poslanec Svoboda se před našimi nezávislými trestními soudy, pokud bude před trestní soud vůbec postaven, pokud státní zástupce nezastaví trestní stíhání, očistí. A myslím si, že to bude pro něj větší satisfakce, než kdybychom teď rozhodli tak, že jenom posuneme tu dobu o čtyři roky. Takže i z tohoto důvodu si myslím, že obhajoba vedená v jeho prospěch ve skutečnosti obhajobou není. Děkuji. (Potlesk ze střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. S další faktickou poznámkou pan poslanec František Adámek.

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, já možná s pár dalšími kolegy, kteří jsme zastupitelé z Prahy, se s tímto problémem, nazvu-li to tak, potýkáme delší dobu. A já si vzpomínám a rád bych se zeptal prostřednictvím pana předsedajícího pana doc. Svobody. Vzpomínám si, že když se tato záležitost projednávala - a velmi dlouho a velmi důrazně - na Zastupitelstvu hlavního města Prahy, operovalo se s argumentem, že vlastně nebyla jiná možnost. Protože licenční smlouva s Haguessem byla postavená tak, že nebyla jiná možnost, než to jaksi dát Haguessu. Já se poprvé dneska v usnesení mandátového a imunitního výboru dovídám, že vlastně byla sublicence už v roce 2010 a že byla možnost zahrnout do výběrového řízení i třetí osoby. Že to nemusel být jenom Haguess. Já se přiznám, že to je poprvé, co jsem se toto dozvěděl. Informace na Zastupitelstvu hlavního města Prahy byla jiná. Takže rád bych se - opakuji prostřednictvím pana předsedajícího - zeptal pana doc. Svobody, jak to vlastně bylo.

A druhý dotaz, opět prostřednictvím pana předsedajícího. JŘBU, tzv. jednotné řízení bez uveřejnění, komunální politici mi dají za pravdu, se používá nějakým způsobem v případě, když se z nějakých časových důvodů dostává ať už rada, nebo vůbec město do problémů. A já si nejsem jist a taky bych se rád zeptal, jestli toto časové hledisko, které umožňovalo radě JŘBU, bylo objektivní, nebo zdali náhodou, ať už předkladatel nebo někdo další (upozornění na čas) nepochybil, a proto se muselo použít JŘBU. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já považuji za svoji občanskou povinnost, abych se také vyjádřil k projednávané věci.

Dvacet tři let mého působení v obecní a krajské samosprávě zformovalo můj názor, že trestní stíhání příslušníků těchto samosprávných orgánů za to, jak rozhodovali, je nesprávné. Mohu k tomu uvést tři příklady.

První příklad se vztahuje k době těsně po povodních v roce 2002. Tehdy byl starosta města Český Krumlov opakovaně souzen za věc, která se dá stručně zformovat, jako že na jedné sportovní stavbě v majetku města určitou dobu byla čerpána dvakrát dotace z různých zdrojů. Tato chyba byla napravena, škoda nevznikla žádná. Přesto byl tento čestný muž opakovaně soudně stíhán, opakovaně obžalováván, až tedy nakonec byl osvobozen.

Případ druhý vlastně vychází z prvního případu. Zastupitelé města Český Krumlov, kteří rozhodnutím v zastupitelstvu rozhodli o přidělení pomoci jejich starostovi na právní služby, byli opět obžalováni a souzeni. I oni byli v plné míře osvobozeni.

A případ třetí, to je případ z nedávné doby. Starosta známé jihočeské šumavské obce Lipno nad Vltavou byl opět za dramatických okolností souzen za to, že vlastně způsobil rozvoj této obce - z obce, která tam byla po stavbě Lipenské nádrže, až k dnešní kvetoucí obci, která skýtá užitek jak svým občanům, tak i svým návštěvníkům. Tento starosta proces protrpěl, vynaložil velké duševní, tělesné i finanční úsilí a také byl v plné míře v první instanci zproštěn obžaloby.

Tyhle ty tři případy ve mně vzbuzují obavu, zdali starostové a starostky v naší republice, kterých je více než šest tisíc, a zastupitelé, kterých jsou desítky tisíc, mohou s klidem rozhodovat o věcech své samosprávy, o věcech své obce, o tom, jak rozhodují třeba při prodeji bytů nebo při podpoře neziskových organizací, které fungují na území jejich obcí.

Já se necítím být soudcem. Jenom bych rád využil právo, kterým mě nadal zákonodárce, a hlasováním rozhodnout o vydání nebo nevydání pana doc. Svobody. Já budu hlasovat proti jeho vydání. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. A teď tu máme tři přednostní práva. Nejprve se s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se hlásil do diskuse, takže pokud někdo z kolegů, kteří mají také přednostní právo, chce promluvit ihned, tak mu rád pustím místo. (Nikdo se nehlásí.)

Já, dámy a pánové, jsem se přihlásil proto, ne snad abych přesvědčoval někoho o tom, jak má hlasovat. Já si myslím, že jsme každý nějakým způsobem rozhodnut. Já pokládám za svou povinnost říct, že z důvodů, které již přednesl kolega pan poslanec Polčák, budu hlasovat proti vydání pana poslance Svobody. Samozřejmě respektuji argumenty těch, kteří budou rozhodovat pro vydání. Ale prosím povšimněte si, že bez ohledu na to, zda budeme hlasovat proti vydání, nebo pro vydání, tak všichni naši kolegové, kteří v mandátovém a imunitním výboru záležitost projednávali, mají stejný pocit, jaký máme my, kteří to známe jenom z otevřených zdrojů - že to je velmi podivné. Že je tam celá řada velmi nestandardních kroků od policie, od orgánů činných v trestním řízení. A v podstatě všichni, kteří tady vystupujeme, nepochybujeme o tom, že pan doc. Svoboda a jeho kolegové z rady jsou nevinní a že zcela jistě před nezávislým soudem svoji nevinu prokážou.

Ale ono to má obrovský široký dopad. Má to dopad na celou demokracii, má to dopad na kvalitu komunální politiky. To, že byla obviněna rada HMP jako kolektivní politický orgán za politické rozhodnutí, není tuším ojedinělý případ v České republice. Myslím, že něco podobného, a nemyslím si, že méně podivného, můžeme nalézt v Přerově, můžeme nalézt v Břeclavi a v celé řadě jiných měst a obcí.

Kromě toho, že jsme poslanci, jsme také reprezentanty svých politických stran a hnutí. A máme například před komunálními volbami. Kvalita demokracie nestojí a nepadá pouze s demokratickými procesy a mechanismy, ale také samozřejmě s kvalitním personálním obsazením jednotlivých mandátů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP