(19.40 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Je to pro mne těžké proto, protože v okamžiku, kdy jsem učinil kroky v Dopravním podniku v jiných oblastech ekonomického zájmu, dostal jsem varování: Když to budeš dělat, něco na tebe najdeme. To varování jsem dostal opakovaně, zvlášť v okamžiku, kdy se začalo hovořit o tom, jaké sumy odcházejí z Dopravního podniku z každého lístku. To je ta problematika Opencard. To je velmi zvláštní pocit, když to, proti čemu jste celý život bojoval, dnes někdo dokáže použít proti vám. Z toho důvodu já také říkám, že rozumím tomu, že budu vydán. Souhlasím s tím, nemám s tím žádný problém.

To, co je ještě jedna velmi zvláštní věc - slyšeli jste tady zprávu, kterou přečetl zpravodaj o tom, jak zní obžaloba. Pro mne je prostě neakceptovatelné, nepochopitelné, že mohu být obviněn jako člověk ve zločinném spolčení, protože nás je - bylo by nás jedenáct, jeden chyběl, takže deset, a že tam může být napsáno, že jsem konal s úmyslem. Z toho zasedání existuje zápis a existuje zvukový záznam. Na tom zvukovém záznamu já se ptám - a dotazy padají i od ostatních radních - na všechny věci, které jsou tady kladené jako chybné rozhodnutí. Na všechny ty otázky nám odpovídají právníci, externí znalci odborníci tak, že říkají: Jediná možná cesta tohoto řešení je tato.

Ta situace byla taková, že rozhodnutí o tom, že bude Opencard pokračovat - a já znovu říkám, není to projekt, který bych vytvořil já nebo vytvořila rada a zastupitelstvo pod mým vedením, je to projekt, který jsme zdědili s problémem, který by měl být řešen a do dneška řešen není. A byli jsme v situaci, kdy stál ten projekt 850 milionů, a my kdybychom nerozhodli o jeho pokračování, tak těch 850 milionů podle toho, jak jsme dostali informaci, by skončilo a druhý den by se začaly vydávat papírové lístky. Naše rozhodnutí bylo opřeno o všechny znalecké posudky. Bylo opřeno o názory odborníků, kteří byli z našeho pohledu, a stále jsou, nezpochybnitelní. Naše rozhodnutí se také opíralo o to, že jsme do toho rozhodnutí dali klauzuli, že ta smlouva, její prodloužení, se uzavírá na dobu jednoho roku a v průběhu toho roku že se bude rada a zastupitelstvo snažit najít řešení, které by umožnilo projekt Opencard, tedy projekt elektronické karty, změnit, najít pro něj jiného emitenta a najít jiné ekonomické řešení.

Jenom úplně okrajově - ti, kteří píší posudky pro vyšetřovatele, nemají oprávnění na ten znalecký posudek, který dělají, a vycházejí z čísel, která jsou údaji z jiného malého města, kolik tam taková Opencard stojí. V okamžiku, kdy se to prvně platilo, majitelů Opencard bylo řádově okolo 150 tisíc, dneska je jich milion. Samozřejmě že cena za poskytované služby se tím řádově mění. A není možné srovnávat hrušky s jablky. To opravdu nejde.

Já znovu opakuji, že za svou osobu i za všechny radní se cítím naprosto nesmyslně obviněn. Je to skutečně věc, kterou já vnímám jako politické obvinění, protože ten případ vždycky eskaluje v okamžiku, kdy já řeknu, že budu kandidovat nebo když jsem něco rozhodl. V tom okamžiku dostanu upozornění, že to konečně už přijde na pořad dne, ať si to dobře rozmyslím, co dělám. Znovu se to objevilo v okamžiku, kdy jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny a projevil jsem svoji představu, jak by se měla politika vyvíjet a jak bych ji chtěl v Poslanecké sněmovně hájit.

To je věc, která se týká všech poslanců, nejenom mne. Týká se to strašlivým způsobem všech komunálních zastupitelů, a tady vás sedí celá řada, kteří vědí, o čem mluvím. Já znovu opakuji: Máte před sebou problém, který máte řešit. Opatříte si všechny znalecké posudky, máte tam právníky, máte tam odbor, odborný odbor, který se tím zabývá, a všichni vám říkají svorně a jedním hlasem: Toto je jediné možné řešení. Ptám se, jak byste hlasovali. Zdvihli byste ruku pro to, že to řešení je špatné a že tedy 850 milionů můžeme vyhodit?

Nic to nemění na tom, co říkám, že jsem připraven se hájit před jakýmkoliv soudem, protože kdyby ten soud rozhodl, že jsem já úmyslně, s úmyslem získat nějakou výhodu pro sebe nebo pro někoho takto hlasoval, pak bych se domníval, že v zemi to nejsou právní podmínky, ve kterých je možné cokoliv dělat, a velmi bych zvažoval, jestli v takové zemi má smysl se snažit o to, co jsem celou svou politickou kariérou prací dělal a prosazoval.

Mám za sebou, už jsem to jednou nebo několikrát říkal, mám za sebou výhrůžky, fyzická napadení, výbušninu poslanou v zásilce poštovní - všechno jsem vydržel a přežil. Ale to, kdybych já a radní, kteří se mnou hlasovali pro to, měl být obviněn - co obviněn? - odsouzen za úmyslný trestný čin ve spolčení, to potom, nezlobte se na mne, tím by pro mne právní prostředí v této zemi končilo.

Všechno je na vás, jak rozhodnete. Já znovu říkám: Jsem připraven! Děkuji. (Potlesk z lavic v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Radek Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zazněla tu řečnická otázka, jak budu hlasovat - to bylo zajímavé. Je pravda, že jsem to ve svém příspěvku měl nachystané, ale malým písmem na konci toho papíru a v tom zápalu jsem to tady zapomněl říct. Můj názor je v té věci konzistentní. Já budu hlasovat pro vydání, a to z jednoho prostého důvodu - v podstatě odpověděl už pan poslanec Svoboda -, že to trestní stíhání je jaksi v reakci na to, že se začínal plést do situace na Dopravním podniku, když tam chtěl něco změnit. Už z toho vyplývá, že skutečně to nemá nic společného s výkonem mandátu poslance. Je to věc, která se děla v hlavním městě Praha a jedná se o komunální záležitost.

Já si myslím, že tato země potřebuje rozhodnutí nezávislého soudu, že pan Svoboda je nevinný, že je zproštěn obžaloby. Potřebuje to mnohem víc než rozhodnutí naše, že nebude vydán k trestnímu stíhání. Poslanecká sněmovna nemůže být nějaká schovávačka, nějaký úkryt před trestním stíháním. Nejedná se o útok na tuto instituci.

V závěru znovu říkám: Držím panu poslanci Svobodovi palce. Považuji to obvinění za absurdní a připojuji se k tomu s myšlenkou, kdo by nám ty starosty a primátory dělal, kdyby se za toto mělo stíhat. Ale ať toto vyřkne nezávislý soud. Nenahrazujme práci soudu zde v této Sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou se přihlásila paní ministryně spravedlnosti. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, pane kolego poslanče Svobodo, já bych vás chtěla ujistit, že i tím, že jsem převzala odpovědnost za resort spravedlnosti, jsem si vědoma toho, jakou velkou důvěru a odpovědnost na mne ta situace vložila, a jsem přesvědčena o tom, že udělám všechno pro to, aby ti, kteří budou vydáni, nebo nebudou, ale předpokládám, brzy budeme vědět konečné rozhodnutí - mohli se spoléhat na nestrannou justici, na to, že trestní stíhání bude vedeno skutečně nestrannými státními zástupci a soudci. A udělám pro to všechno.***
Přihlásit/registrovat se do ISP