(14.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

A panu poslanci Zlatuškovi prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl říct, že za prvé já jsem nesouhlasil s tím, že se pan ministr Štys odvolával na nějaký můj podpis nebo na nějakou mou dohodu. Ani jsem s tím souhlasit nemohl, protože v době, kdy tady působila Rusnokova vláda, jsem nebyl ani poslancem ani v žádné jiné funkci.

Ale to, co chci říct na závěr, je to nejpodstatnější. Jestliže kluci rozbijí okno, tak jim těžko pomůže, že budou říkat, že před rokem to okno rozbil někdo jiný. A já si myslím, že odvolávat se neustále na to, co dělala Nečasova vláda a co dělaly vlády předtím, vám nepomůže. Teď jste ve vládě vy a vy nesete politickou odpovědnost a z toho se nemůžete vyvléknout poukazem na to, co se dělo někdy v minulosti. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik. Po něm pan ministr Chládek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo, pane předsedo přeji hezký dobrý den. Na konto dosavadní diskuse musím jenom dvě poznámky. Sněmovna je místo politických diskusí. Kde jinde se politické debaty mají odehrávat než právě na půdě Sněmovny? A pojďme si hned ze začátku říci, že Poslanecká sněmovna není a ani nemůže být pouhou fabrikou na zákony! Že ten politický střet, který běží v demokratické společnosti a probíhá volbami a následně potom po volbách celým tím volebním obdobím, kde je jakási vládní koalice, jakási opozice, ten je přirozený. A já bych byl ten poslední, který by chtěl bránit politickým debatám a politickým diskusím.

Má-li někdo pocit, že tady dnes probíhá planá diskuse, planá debata, tak na to jsou potřeba vždycky dva. Jeden, který planou debatu vyprovokuje, a druhý, který mu na to naskočí. Rád bych, abychom v této chvíli planých debat nechali a rozhodli o programu a věnovali se práci. Děkuji. (Potlesk klubu KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr Chládek má slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se v krátkosti vyjádřil k vysokoškolské novele. Měl pravdu bývalý ministr pan Fiala. Ano, to okno je rozbité. Okno je rozbité už tři čtvrtě roku. Já to okno chci zasklít. Nabízím vám pomocnou ruku, pojďme to zasklít společně, ať už jste zleva, nebo zprava. Pojďme. Proto jsem to posunul na příští týden, abych vytvořil časový prostor pro toto jednání s tím, že tam mám jednoduchou legislativní úpravu, jak tento návrh upravit. Vzhledem k tomu, že nám tam čeká dnes 85 profesorů, když se tady budeme hádat ještě týden, tak jich bude 150, pak jich bude 250. Čím déle bude to okno rozbité, tak tím víc profesorů bude lítat z toho okna ven. Takže bych vás chtěl požádat, pojďme se o tom bavit pak při debatě o zákonu samotném.

A chtěl bych zároveň říci panu poslanci prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem i zjednal nápravu předchůdce pana ministra Štyse, který obešel zákon tím, že neoslovil vysoké školy. Dnes tento zákon šel normálním procesem i dopisem ministra na Radu vysokých škol a na Českou konferenci rektorů k vyjádření. To byla zásadní připomínka vysokých škol. Jejich zásadní připomínka nebyla, že jsou proti tomu, že by jmenoval profesory předseda Senátu, ale že to předložila vláda bez legitimity a že obešla vysokoškolský zákon.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura má slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hned první den se ukazuje, že ministři premiéra neposlouchají, že premiér nás vyzval, ať nedebatujeme o školském zákonu, načež jak člen koalice, tak ministr školství o tom debatují - tak já už se přidám. Není pravda, že 85 profesorů čeká na to, co udělá Poslanecká sněmovna. Osmdesát pět profesorů čeká na to, až prezident republiky splní své povinnosti a podepíše to, co podepsat má! Tak si neříkejme, že je to jinak! Můžeme změnit zákon, ale těchto lidí se to vůbec netýká. Ti už měli být řádně jmenováni, oni všechny podmínky splnili, tak si nenechme vnutit, že na nás záleží, jestli ti profesoři budou, nebo nebudou. Tito lidé se na to dlouhodobě připravovali, museli splnit přísná kritéria a čekají úplně na něco jiného. Na to, že pan prezident republiky prostě nechce vykonávat tuto svoji pravomoc a nechce to udělat! Tak ať nám ministr školství neříká, že se čeká na Poslaneckou sněmovnu. Na nás se tedy nečeká. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Než dám slovo panu ministrovi - jsem sice benevolence sama a nijak nebudu omezovat rozpravu, ale upozorňuji, že se bavíme o programu schůze a o stanovení pořadu schůze, nikoliv o vysokoškolském zákoně, a bylo by vhodné, abychom debatovali k věci. Nicméně, pane ministře, máte přednostní právo a řečnický pult je váš.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, jenom krátkou reakci na předřečníka. Neřekl jsem, že to má vyřešit Poslanecká sněmovna. Řekl jsem, že to chci společně s vámi vyřešit. To je bod číslo jedna.

A pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, když jste s tím chtěl něco dělat, tak už jste s tím mohl něco dělat jako poslanec tři čtvrtě roku! Tak podejte kompetenční žalobu, řešte to s panem prezidentem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, ale pokládám za nezbytné, abychom si rozuměli. Tak já bych se to pokusil ještě jednou vysvětlit. Problém nemusíme řešit, ten je vyřešen, protože máme platnou legislativu. Máme-li platnou legislativu, nechť se podle ní postupuje. Chápu, že teď přichází trochu nová doba, že projde-li nějaký zákon prvním čtením, jako třeba služební, tak si prostě čtyři pánové dohodnou, že už platná legislativa neplatí a že není potřeba vyžadovat negativní lustrační osvědčení. Ale já jsem doufal, že jde o exces. Tohle je to samé. Platí vysokoškolský zákon. V tom zákoně je napsáno, že nějaká ústavní instituce má svoji povinnost konat. Ústavní instituce řekne: Mně se konat nechce. A ostatní ústavní instituce řeknou: No tak když se mu chudáčkovi konat nechce, tak to musíme přehodit na něco jiného. A co až ta osoba, v tuto chvíli tedy pan prezident republiky, někdy příště bude zvolena třeba předsedou Senátu? Co budete dělat potom? Potom to budete přendavat zase na někoho jiného?

Opravdu tady chcete měnit zákony pro jednoho jediného člověka a pro vrtochy jednoho jediného člověka, protože prostě nechcete trvat na tom, že když platí legislativa, tak platí? Ten problém je vyřešen! Legislativu máme, ne že ji nemáme. A Poslanecká sněmovna ji vůbec řešit nemusí. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stajnura má slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ministr školství říkal, že jsem mohl něco řešit sedm měsíců jako poslanec. Tak možná pro připomenutí: Byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna, byly předčasné volby, takže poslanecké návrhy se podávat nedalo, nemohly být. Na druhé straně, pokud mě paměť neklame, tak ministr školství je člen sociální demokracie, což je politická strana, která vyjádřila podporu a důvěru Rusnokově vládě, která to řešit mohla. A současně, pokud mě paměť neklame, je ministr školství senátor. Senát nebyl rozpuštěn, už jste to mohl lepit zleva zprava v Senátu. Už to tady dávno mohlo být jako senátní návrh ve vaší podobě. Tak si nehledejte to, že sedm měsíců jsme někdo něco mohli řešit. Když jsme byli my ve vládě, tak to bylo jednoduché. Vzpomeňte si: Za předchozích prezidentů žádný problém neexistoval! Tak si to aspoň říkejme otevřeně. Ale my to prostě řešit nemusíme. Když budeme trvat na tom, že se má dodržovat Ústava a platné zákony, tak to prostě řešit nemusíme vůbec. Dá se to stáhnout a nemusíme se k tomu vracet. Pokud ovšem nebudeme společně - a podotýkám společně, všechny parlamentní strany - trvat na tom, aby pan prezident své povinnosti vykonával a plnil to. Jediné, proč to my máme řešit - protože prezident to nechce dělat! Tak proto budeme upravovat zákon. To je jediný důvod. Nemusíme to dělat a určitě nám za to jak Rada vysokých škol, tak Kolegium českých rektorů poděkuje, když to nebudeme řešit vůbec. (Potlesk z lavic ODS.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP