(14.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Protože není to jenom vláda, která na základě Ústavy může zákon stáhnout, je to také Sněmovna, která na základě svého hlasování může rozhodnout o tom, že legislativní proces nepokračuje. Čili je to nyní v rukách Poslanecké sněmovny a bude záležet na hlasování poslanců a poslankyň o tom, jestli ten zákon bude dále pokračovat v legislativním procesu a v jaké podobě nakonec ten legislativní proces dokončí.

To znamená, snažili jsme se zachovat věcně, racionálně, odhlédnout od nějakých politických sympatií nebo antipatií k předcházející vládě Jiřího Rusnoka a předkládáme tyto návrhy zákonů tak, aby mohlo racionálně pokračovat jejich projednávání tady, na půdě Sněmovny. A to, že o některých z nich bude bouřlivá diskuse, to je zřejmé. A to, že to bude zejména novela zákona o vysokých školách, to je myslím z té probíhající rozpravy také zřejmé. Já bych možná jenom v zájmu racionálního jednání Poslanecké sněmovny navrhoval, že bychom si diskusi k novele vysokoškolského zákona mohli nechat na okamžik, kdy ten bod bude zařazen na program schůze Poslanecké sněmovny a kdy k němu bude probíhat obecná rozprava. Protože jinak tady jenom zvyšujeme zmatek a myslím si, že pro občany je docela nesrozumitelné, jestliže v rámci projednávání programu tady diskutujeme o novele vysokoškolského zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Sklenák, po něm pan předseda ODS Fiala. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, na základě návrhů, které zde zaznívají, a po konzultaci s panem ministrem Mládkem si dovolím vznést ještě alternativní návrh k návrhu grémia Poslanecké sněmovny ohledně tisku 99, a to abychom ho zařadili na dnešní schůzi, a to pevně jako první bod zítra. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Fiala.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já možná pro některé překvapivě nebudu diskutovat o novele vysokoškolského zákona, ale chci říct jinou věc, která vysvětlí debatu, která zde probíhala. My jsme řekli, že chceme být konstruktivní opozicí, a to také jsme, a chtěli jsme k tomu přistoupit velmi pozitivně, umožnit nové vládě pana premiéra Sobotky, aby stáhla všechny předcházející zákony, předložila je znovu podle svého, a byli jsme připraveni toto podpořit a očekávali jsme to jako logický krok. Ta naše vstřícnost by tady byla absolutní. Pokud to nechcete udělat - tak a teď se dostávám k tomu, čím bych reagoval na otázku nebo na nesouhlas pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího -, právě proto, že jsme konstruktivní opozice, jsme chtěli také vládě pomoci vyjasnit, jaké to vládní zákony jsou vlastně předloženy ve Sněmovně. Takže si myslím, že teď jsme jim pomohli a je to opravdu jasné. Vše, co budeme projednávat a je to vládní návrh, tak jsou návrhy vlády pana premiéra Sobotky. Já myslím, že to je zcela jasné a že je dobré to občanům říci, protože někdo za to musí nést politickou odpovědnost a to je vláda pana premiéra Sobotky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak, teď mám tady jednu faktickou poznámku pana poslance Zlatušky, ten má prostor, a pak pan vicepremiér Babiš a paní ministryně Válková.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedo, děkuji za udělení slova. Já bych chtěl navázat na toto, co zde říkal teď pan předseda ODS. Je dobré toto občanům říkat. Ale je dobré si vzpomenout, jak stejní lidé, kteří tady dneska kážou, před pár měsíci dělali pravý opak. Když jsem byl ještě jako člen předsednictva Rady vysokých škol za ministrem školství Štysem spolu s předsednictvem a ten nám vysvětloval, proč bude předkládat ten zákon o jmenování profesorů, argumentoval jedinou věcí, že toto slíbil předcházejícímu ministrovi, předkládá jeho návrh, jeho jméno tam také celou dobu pod tím bylo. Takže samozřejmě je možné si tady dělat veliká gesta, vzkazovat něco občanům, ale rád bych, kdybyste příležitostně, pane předsedo, mohl panu předsedovi ODS říci, že dneska dělá úplně něco jiného, než dělal předtím vůči ministrům Rusnokovy vlády. A panu Kalouskovi kdybyste mohl vzkázat, že se zde zdaleka nejedná jenom o Rusnokovu vládu, ale že zde máme stopy po Nečasově vládě. (Slabý potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan vicepremiér Babiš, potom paní ministryně Válková, potom pan předseda Fiala. Není to tak možné úplně přehazovat, takže nyní pan vicepremiér.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. V nejbližších dnech za svůj resort tady předložím čtyři návrhy zákonů. Jsou to dva zákony o dluhopisech, jeden o rozpočtu a jeden o dvojitém zdanění. A tyto návrhy jsou návrhy tří vlád, vlády pana Kalouska, vlády pana Rusnoka a vlády pana Sobotky. Dělali je, respektive dávali je do podkladů a do oběhu ti stejní náměstci jako pan Gregor, paní Anderová. Takže nevím, o čem je tato debata. Myslím, že chceme, abychom přijali tyto zákony, jsou potřebné a toť vše. Děkuji. (Slabý potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Než dám slovo paní ministryni Válkové, tak vysvětlím ty faktické poznámky. Já bych správně neměl pustit ani jednu, nicméně já jsem nejprve pustil jednu z řad opozice, pak jsem pustil jednu z řad vládní koalice. Tím to pokládám za vyrovnané, ale teď už žádnou nepřipustím. Takže pouze přednostní práva nebo poslanci a poslankyně, kteří něco navrhují.

Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, moje poznámka bude víceméně rázu technického co do rozsahu. Co do obsahu by měla znamenat apel na nás, abychom skutečně nechali těchto politických debat. Máme plný program, bohatý program návrhů zákonů a jiných důležitých věcí. Mě překvapuje, jakým způsobem plýtváme čas voličů, který nám dali pro úplně něco jiného.

To, co tady zaznělo, myslím ve zkratce lze shrnout těmito slovy: Někdo se snaží zpochybnit legitimitu v tom politickém smyslu slova nové vlády hned od počátku tím, že poukazuje, že se zdráhá převzít politickou odpovědnost za návrhy zákonů, které předkládá, byť - jak všichni dobře víme - nejsou jejím dílem. Rozhodně tuto politickou odpovědnost my na sebe bereme, ale současně tady nebudeme alibisticky evokovat v někom dojem, že jsme s těmi zákony bezezbytku spokojeni.

Jeden z těch zákonů, které tady budu předkládat jako ministryně spravedlnosti, je toho dobrým příkladem. Pokud transpoziční lhůta už v prosinci 2013 uplynula, nebo uplyne v dubnu 2014, tak moc velký prostor k manévrování nemáte, přinejmenším časový. I proto jsem se třeba osobně po dlouhém váhání rozhodla takový návrh předložit. A pochopitelně beru i politickou odpovědnost za to, že v rámci druhého čtení bude upraven do podoby, která bude z hlediska našeho resortu spravedlnosti optimální. Za standardních podmínek by ten návrh byl již v prvním čtení předložen takový, jaký bych si představovala, že by měl být.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Fiala, potom pan předseda klubu KSČM Kováčik.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl jenom paní ministryni Válkové říci, že my vůbec nezpochybňujeme legitimitu vlády ani se ji nesnažíme narušit, ba právě naopak. My jsme rádi, že je politická vláda, snažíme se ve vašem zájmu vaši legitimitu posílit a snažíme se vám navrhnout, abyste nepřijímali legislativní návrhy, které předložila vláda, která se netěšila takovému mandátu, jaký máte nebo budete mít vy. Takže ta situace je zcela opačná. My vaši legitimitu nijak nezpochybňujeme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP