(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď byl s přednostním právem pan předseda klubu ČSSD Sklenák, potom pan předseda klubu ANO Faltýnek.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si navrhnout pevné zařazení bodu 44, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách, sněmovní tisk 92, prvé čtení, a to na středu 12. února jako první bod odpoledne.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych po dohodě s panem ministrem obrany požádal o vyřazení těchto bodů z návrhu pořadu 6. chůze Poslanecké sněmovny. Konkrétně se jedná o bod číslo 14, vládní návrh novely zákona čísla 221, a dále bod číslo 33, vládní návrh o zrušení vojenského újezdu Brdy, a současně bych si vás dovolil poprosit, požádat o pevné zařazení bodu číslo 69, Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí roku 2013, sněmovní tisk 16, a to na tento čtvrtek 6. února jako pevný bod, po zprávě veřejného ochránce práv, která byla navržena jako pevný bod na 11. hodinu, čili po této zprávě veřejného ochránce práv. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní mám přihlášku pana poslance Grospiče, po ní pan předseda volební komise Kolovratník.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte, abych navrhl vyřazení z programu této schůze bod 33, sněmovní tisk 57, to je vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy a o stanovení hranic vojenských újezdů a o změně hranic a o změně souvisejících zákonů. Důvod je jednoduchý: Přestože se v důvodové zprávě uvádí, že tato věc byla projednávána a vyjadřovaly se k ní obce už v roce 2011, tak z důvodové zprávy i ze skutečností z toho vyplývá, že na této věci není shoda mezi dotčenými obcemi a není shoda ani mezi dvěma vyššími územně samosprávnými celky, tzn. Plzeňským krajem a Středočeským krajem, což nakonec potvrzují i rozdílná usnesení obou krajských rad.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To je de facto identický návrh s tím, co přednesl pan poslanec Faltýnek, tzn. vyřadit bod 33, tisk 57.

Pak tu mám ještě přihlášku pana předsedy Kolovratníka a pak pana poslance Polčáka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moc děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych vás požádal o pevné zařazení následujících volebních bodů na pořad této schůze Poslanecké sněmovny. Jsou to body 61- Návrh na odvolání členů správní rady VZP, bod 62 - Návrh odvolání členů dozorčí rady VZP, následně body 63 - Návrh na volbu nových členů správní rady VZP, bod 64 - Návrh na volbu nových členů dozorčí rady VZP, a konečně bod číslo 66 - Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, plus před chvílí zařazený bod Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Prosil bych tyto body vyhlásit jako pevné na čtvrtek 6. února před vyhlášením polední přestávky, tzn. zhruba ve 12.30. Je to z toho důvodu, aby volební komise poté během přestávky mohla provést součet výsledků a poté vás s nimi okamžitě seznámit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan poslanec Polčák, potom pan poslanec Stanjura, pokud je dohoda.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Dovolil bych si dát zdvořile protinávrh k návrhu grémia, který vzešel na žádost předsedkyně mandátového a imunitního výboru, a to je tedy otázka žádosti policie o vydání pana docenta Svobody, která má být z rozhodnutí grémia hlasována, resp. projednávána dnes jako první bod. Já jsem v návrhu pořadu schůze neseznal, že to bude jako první bod, nebylo to dokonce ani zařazeno a nevěděl jsem o tom do dnešních dopoledních hodin. Dovoluji si tedy zdvořile navrhnout, protože jsem sněmovní zpravodaj, nemám tu spis, nemám podklady, aby tento bod byl přeřazen jako první bod po pevně zařazených bodech na čtvrtek po 11. hodině, tzn. v bloku zpráv. Rovněž chci poukázat na to, že mám za to, že jsou zde přednostnější záležitosti. Mluvil jsem o tom i s panem docentem Svobodou, ten by s tímto problém neměl. Pokud mi Sněmovna v této věci nevyhoví, tak mi nezbude nic jiného než mluvit alespoň spatra.

Opakuji tedy znovu, že jsem o tom bohužel nevěděl až do dnešních hodin, tedy před jednáním Sněmovny. Dávám tedy procedurální návrh na přeřazení návrhu na projednání této žádosti jako první bod po pevně zařazených bodech na čtvrtek po 11. hodině po pevně zařazených bodech v části žádostí a zpráv.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. S tím se budeme muset asi vypořádat hlasováním. Za předpokladu, že není dohoda v rámci mandátového a imunitního výboru, tak to pokládám za hlasovatelné a ve chvíli, kdy se dostaneme k hlasování návrhu z grémia, tak o tom samozřejmě nechám hlasovat jako o protinávrhu.

Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám dvě věci. Za prvé technické upřesnění po debatě paní poslankyně Němcové s panem ministrem zahraničí. Upřesňujeme návrh, že by bod o Ukrajině mohl být zařazen na příští čtvrtek 13. února pevně v 11 hodin.

Ale já jsem se přihlásil do rozpravy úplně s něčím jiným. Obdrželi jsme pozvánku, na které bylo zhruba 40 vládních návrhů. Považuji za rozumné, že vláda, jiná vláda, nová vláda stáhla... Předpokládali jsme, že nová vláda stáhne všechny vládní návrhy předchozí Rusnokovy vlády, a chci se tedy zeptat přímo pana premiéra, zda návrhy, které zůstaly v programu, které nejsou staženy, jestli je ode dneška ve shodě s námi budeme označovat jako návrhy Sobotkovy vlády, protože jiná interpretace není možná. Zažili jsme to u rozpočtu, kdy se k němu nikdo nehlásil, přesto pro něj většina hlasovala, ale všichni tvrdili: "To není náš rozpočet." Dobře, stalo se. Myslím, že tady je dostatek nových zákonů, které jsou na samotném startu legislativního procesu, a mělo by nám být všem jasné, i voličům, zda to jsou návrhy Rusnokovy vlády, nebo Sobotkovy vlády. My to samozřejmě považujeme za návrhy Sobotkovy vlády, ale rádi bychom slyšeli názor předsedy vlády, zda s tímto názorem souhlasí, nebo tady potom v debatě budeme slýchat: Já to tady sice obhajuji za vládu, nicméně to navrhla předchozí vláda, my s tím nemáme nic společného, případně my to tady potom celé přepíšeme a z původního návrhu zůstane pouze jen název a jsme rádi, že můžeme o tom vůbec debatovat.

Takže poprosil bych pana předsedu vlády, aby nám na přímo položenou otázku odpověděl. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Hlásí se pan premiér? Pokud ano, tak mu samozřejmě udělím slovo. Po něm vystoupí pan ministr Dienstbier.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po pravdě řečeno, vláda si dala velmi ambiciózní úkol. Vzhledem k tomu, že byla jmenována minulý týden, a vzhledem k tomu, že schůze Poslanecké sněmovny začínala právě dnes a všechny návrhy zákonů byly z logiky věci zařazeny již na program této schůze Poslanecké sněmovny, požádal jsem ministry, aby velmi rychle, fakticky během víkendu, zhodnotili současný stav legislativy a analyzovali se svými spolupracovníky návrhy zákonů, které byly předloženy vládou do legislativního procesu. Výsledkem rychlé analýzy bylo rozhodnutí vlády, kdy se vláda rozhodla na základě doporučení příslušných resortních ministrů, tzn. výhradně v případě, že to stažení doporučil příslušný ministr, který je odpovědný za daný resort, tyto návrhy stáhnout z legislativního procesu. Tam, kde se příslušný ministr takto jasně nevyjádřil a nepožádal vládu o stažení z legislativního procesu, vláda toto rozhodnutí neučinila a návrhy budou dále projednávány.

Pokud jde o hlavní důvody, vzhledem k tomu, že od voleb už uplynuly tři měsíce a vláda Jiřího Rusnoka, která byla vnímána jako dočasná a přechodná, se přece jen také věnovala legislativní činnosti v řadě případů, které pokládala za nezbytné, tzn. byla pod určitým časovým tlakem, a pokládala za důležité, aby předložila návrhy řešení např. v oblasti transpozice předpisů z Evropské unie, tam, kde čas už běží a odpovědná vláda musela konat, tak je evidentní, že v takovýchto případech, kde vidíme jistou naléhavost z časového hlediska, kde vidíme jako racionální, abychom pokračovali v legislativním procesu a šetřili čas, tak v takovýchto případech vláda souhlasila s tím, aby legislativní proces pokračoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP