Začátek schůze Poslanecké sněmovny
4. února 2014 ve 14.00 hodin
Přítomno: 194 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 6. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Chtěl bych vás informovat, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 6. schůze 21. ledna tohoto roku a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby tentýž den.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Chtěl bych říci, že zatím mám informaci od kolegy Tejce, který hlasuje s kartou číslo 1. Kolega Hašek - karta číslo 2 a kolega Fiala - karta číslo 3.

Poprosím vás, abyste zaujali svá místa, a poprosím vás o snížení hladiny hluku v sále. (Zvoní na zklidnění atmosféry.) Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprvé mezi námi vítám prezidentem jmenovanou novou vládu České republiky a chtěl bych požádat jejího předsedu pana Bohuslava Sobotku, aby nám jednotlivé členy vlády představil.

Pane premiére, prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi velkou ctí, že vám dnes, tak jak je tradicí v Poslanecké sněmovně, mohu představit osobně novou vládu České republiky, která byla jmenována prezidentem republiky na základě koaliční smlouvy, kterou uzavřely Česká strana sociálně demokratická, hnutí ANO a KDU-ČSL. Tato vláda tedy vznikla na základě minulých voleb do Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi nyní, abych vám jednotlivé členy vlády představil:

Prvním místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí je pan Andrej Babiš. (Potlesk.)

Místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace je pan Pavel Bělobrádek. (Potlesk.)

Ministrem zahraničních věcí je pan Lubomír Zaorálek. (Potlesk.)

Novým ministrem obrany je pan Martin Stropnický. (Potlesk.)

Ministrem vnitra je pan Milan Chovanec. (Potlesk.)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vede Jan Mládek. (Potlesk.)

Novou ministryní spravedlnosti je paní Helena Válková. (Potlesk.)

Ministryní práce a sociálních věcí je paní Michaela Marksová. (Potlesk.)

Ministrem dopravy je pan Antonín Prachař. (Potlesk.)

Novým ministrem zemědělství je pan Marian Jurečka. (Potlesk a zleva výkřik "bravo!".)

Ministrem zdravotnictví je pan Svatopluk Němeček. (Potlesk.)

Ministrem školství je pan Marcel Chládek. (Potlesk.)

Novou ministryní pro místní rozvoj je paní Věra Jourová. (Potlesk.)

Ministerstvo životního prostředí vede pan Richard Brabec. (Potlesk.)

Ministrem kultury v nové vládě je pan Daniel Herman. (Potlesk.)

A konečně ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu je pan Jiří Dienstbier. (Potlesk.)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, to je tedy nová vláda České republiky. Dovolte mi, abych za všechny její členy vyjádřil naději v dobrou, efektivní spolupráci mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou, mezi vládou a jednotlivými kluby zastoupenými v Poslanecké sněmovně v zájmu občanů České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane premiére. Já rovněž přeji nové vládě hodně úspěchů a za nás za všechny asi mohu říci, že se těším na spolupráci.

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů schůze. Ale jestli chce pan předseda klubu TOP 09 využít svého přednostního práva, nijak ho nebudu omezovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte, dámy a pánové, abych jménem poslaneckého klubu TOP 09 popřál vládě hodně úspěchů, hodně dělného času a také hodně štěstí, které budeme jistě všichni potřebovat. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní bychom tedy přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Pavla Čiháka a pana poslance Jiřího Miholu. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak.

Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom určili tyto dva ověřovatele, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 174, pro 170, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 6. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Čiháka a poslance Miholu.

 

Chtěl bych vám sdělit, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Běhounek do čtvrté hodiny z pracovních důvodů, paní poslankyně Dobešová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Holeček z rodinných důvodů, pan poslanec Janulík - osobní důvody, pan poslanec Kaňkovský - pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody a pan poslanec Volčík - rovněž zdravotní důvody.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 6. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Dovolte mi, než otevřu rozpravu, abych vás seznámil se závěry dnešního grémia.

Nejprve vám sděluji, že jsem obdržel dopis předsedy vlády, kterým vláda bere zpět tyto sněmovní tisky: tisk 46, 50, 55, 56, 88, 96 a 97. Proto vás prosím, abyste si v návrhu pořadu schůze škrtli body 30, 31, 7, 8, 12, 45 a 46.

Pro vaši informaci, vláda dále bere zpět i tisk číslo 12 a tisk číslo 14, tyto ovšem nejsou součástí 6. schůze.

Z grémia navrhujeme zařadit do bloku Volby nový bod. Bod by se jmenoval Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Dále jsem obdržel dopis pana předsedy vlády, kterým požádal, aby vláda mohla předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat o vyslovení důvěry. Navrhujeme této žádosti vyhovět, zařadit tento bod do této schůze a projednat ho v úterý 18. února od 11 hodin. To znamená tento bod pevně zařadit na úterý 18. února od 11 hodin.

Dále bod 19, což je sněmovní tisk 62, navrhujeme zařadit jako první bod v bloku prvních čtení.

Dále pan bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala požádal o zařazení nového bodu a současný ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek tento návrh podpořil. Jedná se tedy o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to celé jako sněmovní tisk 99 v prvém čtení, a my ho navrhujeme zařadit jako druhý bod v bloku prvních čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP