(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším. Požádám kolegy v levém rohu o to, jestli by přesunuli své debaty mimo jednací sál. Nechci jmenovat jednotlivě, ale bych byl rád, aby tady byl klid na přednes toho, kdo je vyzván ke slovu. Děkuji.

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Dali jsme vám možnost, abyste znovu zvážili celou situaci, a chtěli jsme vás svým způsobem také trošičku ochránit před tím, abyste zcela ostudně na závěr při výročí takzvaného Palachova týdne přijali to, co se chystáte přijmout. Totéž udělala ráno další opoziční strana. Jak tak tady slyším z kuloárů reakce, nesetkává se to s úspěchem.

Nicméně nabízím ještě poslední řešení, abychom měli čisté svědomí, že jsme vyčerpali kromě účelových obstrukcí prakticky všechny možnosti. Proto nyní vznáším ve světle stanoviska Rusnokovy vlády k tomu, co jste tady dneska předložili, návrh, o kterém bych chtěl, aby se hlasovalo okamžitě, a to procedurální návrh, aby bylo přerušeno projednávání tohoto bodu do doby, než do Sněmovny přijde a budeme se moci zabývat návrhem, který projednala Rusnokova vláda s kladným výsledkem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Ale samozřejmě o jeho procedurálním návrhu dám hlasovat, ale předtím ještě před hlasováním se přihlásil předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji za slovo. Já bych v prvé řadě požádal, jestli byste zagongoval, protože při minulých hlasováních tomu tak nebylo a někteří kolegové, kteří chtěli hlasovat, se nemohli dostavit. A za druhé bych rád navrhl pozměňovací návrh k tomuto vznesenému procedurálnímu návrhu, abychom přerušili tuto schůzi na 15 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď vám, pane předsedo, nerozumím, jestli chcete, abych dal hlasovat o přerušení na 15 minut, jestli je to procedurální návrh jako takový, nebo jestli žádáte o přestávku na poradu klubu. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Roman Sklenák: Já předpokládám, že v souladu s jednacím řádem je možné k návrhu, který byl vznesen, podat pozměňovací návrh. Pan kolega Laudát navrhl přerušení na nějakou dobu a já jsem k tomuto dal pozměňovací návrh přerušení na 15 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Čili jste nevyužil svého práva, které vám dává jednací řád jako předsedovi klubu, ale dáváte pozměňovací návrh k návrhu procedurálnímu kolegy Laudáta. Dobře.

Nejdříve nechám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Romana Sklenáka o tom, abychom přerušili projednávání na 15 minut. Gongoval jsem. Ještě vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O přerušení na 15 minut rozhodneme v hlasování pořadové číslo 23, jakmile se ustálí počet přítomných poslanců v sále. Zdá se, že už to nepřibývá.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 23 a ptám se, kdo je pro přerušení na 15 minut. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 23 z přihlášených 147 pro 40, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o návrhu kolegy Františka Laudáta, a to v hlasování pořadové číslo 24, teď prosím kolegu Františka Laudáta, aby mě dobře poslouchal, že přerušujeme projednávání tohoto bodu do předložení vládního návrhu zákona o službě státních zaměstnanců.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 24 a ptám se, kdo je pro procedurální návrh Františka Laudáta. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 159 pro 35, proti 85. Ani tento procedurální návrh nebyl přijat.

 

Proto budeme pokračovat. Jenom se zeptám. Pan kolega Pavel Ploc se hlásil k faktické poznámce? Ne. Děkuji. Takže řádně přihlášená paní poslankyně Anna Putnová. Připraví se paní poslankyně Věra Jourová. (Hluk v sále neutichá.) Ještě požádám o klid v sále! Opravdu, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, pokud chcete něco projednávat s designovaným premiérem, prosím, přesuňte tuto debatu mimo jednací sál! I ostatní debaty přesuňte mimo jednací sál, ať může paní poslankyně Anna Putnová řádně vystoupit v rozpravě, která je otevřena. Děkuji vám.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji vám, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Během včerejška a dneška jsme vyposlechli řadu důvodů, skrytých důvodů i těch formálně deklarovaných důvodů pro svolání této mimořádné schůze. Chtěla bych obrátit vaši pozornost ještě k některým aspektům, o kterých tady nebyla řeč. Dovolte mi, abych shrnula data. Projednávaná novela přišla na posouzení vládě v demisi pana premiéra Rusnoka. Slovy pana premiéra Rusnoka: "Mimo správnou výrobní funkci jsme zařadili mimořádné jednání vlády, abychom posoudili tento služební zákon, a shledali ho jako zákon nevyhovující." Koneckonců dva členové vlády a současně dva členové vládní koalice jsou tady přítomni a mohou jistě toto stanovisko potvrdit. Tento nevyhovující, nezpůsobilý zákon jsme připravili k projednávání a rodící se koalice je připravena protlačit ho legislativním procesem. Současně připouští, že bude vyžadovat tak zásadní změny, že se připravují expertní skupiny, které budou a začnou teprve pracovat na jeho finální podobě. V danou chvíli můžeme říct, že tato novela je trojským koněm, kterého tlačíme do dalšího čtení. Nikdo z nás, a obávám se, že ani z poslanců koalice, vlastně neví, co bude tento trojský kůň vevnitř obsahovat.

Mluvila jsem také o tom, že jsou ještě některé další aspekty této mimořádné schůze, o kterých bych se chtěla zmínit. My jsme včera schvalovali a poslali jsme do jednání ve výborech také novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Slibovali jsme si od toho, že tato novela přinese transparentnější projednání a ve výsledku zkvalitní legislativní proces. Je skutečně ironií, že na stejné schůzi projednáváme zákon, který můžeme nazvat lex Babiš, já mu říkám trojský kůň, a to všechno pod záminkou, abychom dokázali a přesvědčovali veřejnost, že nám jde o urychlení a zkvalitnění zákonných procesů. Myslím si, že tato mimořádná schůze vejde do kroniky tohoto volebního období nejenom díky tomu, že byla mimořádně svolaná, ale i díky té zvláštní kombinaci, která ukazuje na to, že jakýkoliv dobrý úmysl, který celou dobu byl podporován řadou mladých idealistických lidí, voličů, může být prostřednictvím účelovosti zcela zhacen. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP