(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Než přejde ke stolku, tak si dovolím omluvit z dnešní schůze pana předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka z důvodu oficiální návštěvy Slovenské republiky, pana poslance Pavla Blažka z osobních důvodů a pana ministra Františka Koníčka z důvodu jiných neodkladných pracovních záležitostí.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já se vrátím k předmětu jednání. Nebudu tady polemizovat o politických souvislostech této schůze. Byla prostě svolána na podpisy, jak to činily všechny vládní koalice, všechny opozice v minulosti i v současnosti. Nemyslím si, že to je něco nenormálního v parlamentním systému demokracie. Prostě jenom někteří v tom vidíme něco víc, než to je.

Pokud jde ještě o jednu připomínku před samotným zákonem, víte, samotný lustrační zákon by se mohl jmenovat zákon Rita Klímová. Protože někdo měl zájem při přijímání tohoto lustračního zákona odvolat Ritu Klímovou z pozice velvyslance v Kanadě a nahradit ji někým jiným, tak je tam prostě jedna věta, jeden odstavec, jedno písmeno, které to řešilo. Prostě ano, všechny politické síly po listopadu, ale i před ním, i za první republiky, dělaly zákony, které měly nějaký účel. Prostě chtěj nechtěj, právo je pouze vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon.

Já se vrátím ke služebnímu zákonu. Zákon č. 218/2002 Sb. je už dvanáct let platný a dosud neúčinný. Možná, že bychom se měli více zamyslet nad tím, proč je neúčinný a proč žádná z vládních koalic, ať byla vedena sociální demokracií, ODS, ať v ní byly KDU-ČSL nebo Strana zelených, která také slibovala jiný směr, nebo TOP 09, která také slibovala v roce 2009 jiný směr stejně jako Věci veřejné, k účinnosti toho zákona nikdy nesáhly, přestože při každé návštěvě Bruselu tvrdily, že tak učiní.

A ta účelovost je z toho vidět vždycky, a mě to velmi mrzí, protože tak nedojde nikdy ke stabilizaci státní správy a státní služba bude vždycky postavena jakoby služba, která je svým způsobem preferovaná a svým způsobem odmítaná.

Já bych byl rád, abychom se vypořádali s tím, že ani návrh, který teď projednáváme, ale ani návrh, který vznikl ve vládě, v podstatě neřeší to, co řešit má, protože buď nevypořádal připomínky jednotlivých resortů, jak je tomu ve vládě, i když k tomu dala souhlas předsedkyně Legislativní rady vlády asi z dobrého důvodu, aby se tady vůbec objevila jakási norma, která bude akcentovat to, že přece jen tak jednoduché řešení, které tady předkládá skupina poslanců, to není, ale ani tento návrh nevznikl tak, že by se vypořádal se všemi připomínkami jednotlivých resortů.

Dovolte mi to ukázat na jedné prosté věci. Jestliže máme mít nezávislý Úřad pro hospodářskou soutěž a má předsedu úřadu a jeho místopředsedy jmenovat generální ředitel státní služby jako toho posledního úředníka, tak se ocitáme někde, kde se ocitnout nechceme. A prosil bych, abyste příště nepodceňovali vy, kteří šijete zákon, ty, kteří jsou buď v koaličních lavicích, nebo v lavicích opozičních, ale nepodceňujte ani českou veřejnost. Ta vám to vždycky sečte, protože na něco takového přijde. Já si dovedu představit, kolik věcí před Úřadem pro hospodářskou soutěž bude ať už ve věci fúzí, prodejů, ať už ve věcech dalších, a takto ponížit Úřad pro hospodářskou soutěž bych si nedovolil.

Ve mně to spíš vyvolává dojem, že k novele ústavy, kterou jsme si tady dali, o Nejvyšším kontrolním úřadu, bych připojil něco o tom, jaké jsou v ústavě další nezávislé úřady, jak se k nim máme chovat, abychom si tady obyčejným zákonem nepřipustili deformaci českého právního řádu do stavu, který by byl něco mnohem horšího než je spor, vedený možná mediálně mezi prezidentem republiky a nastupující vládou.

Víte, mně to připadá, jako kdybychom chtěli poškodit sami sebe, protože nebudeme schopni reagovat na to, že v každé slušné parlamentní demokracii chodí designovaný předseda vlády za prezidentem, nebo za monarchou v evropských monarchiích, a dohaduje se, kdo bude ve vládě. Nikdy to není vůle jednoho nebo druhého, vždycky to musí být vůle společná. Jenom my si tady hrajeme na toho, kdo se lépe přetlačí. Já si myslím, že už to sebepoškozování došlo do stadia, kdy bychom se ho měli minimálně vyvarovat.

Proto mi dovolte říci svoje stanovisko, které se opírá právě o to, že si nepřeju, abychom si tady dál protahovali nějakou situaci, která vznikla díky tomu, že muselo dojít k mimořádným volbám, a to nezavinila tehdejší opozice, ani si nepřeju, aby nevznikla nová vláda, ať už jsou důvody jakékoliv pro setrvání vlády současné, ale v každém případě si přeju, aby zákon o službě státních zaměstnanců vznikl v podobě, která bude odpovídat potřebám České republiky, aby ti, kteří budou sloužit státu, České republice opravdu sloužili, abychom tady neřešili korupční kauzy, které byly předmětem každodenních sporů v této Sněmovně do roku 2013. Neexistoval jediný týden, kdy bychom něco takového neřešili a policie neměla čím dál víc práce, byť byly rozmetány specializované útvary bývalým ministrem Ivanem Langrem. Toho jsme tady byli svědky. A já si to nepřeju.

Proto i na této zmatečné normě chci odvést poctivou práci, kterou jsme tady odváděli jako poslanci nad řadou návrhů ať už poslaneckých, senátních, z krajských zastupitelstev nebo z vlády, a konečně dospět do stadia, kdy takový zákon bude nejen platný, ale bude i účinný. To je moje vyjádření. A jednu připomínku z těch mnoha, které tady mám k návrhu zákona, které si nechám na projednávání ve druhém čtení, případně ve výborech, jsem uplatnil. Uplatnil jsem ji na plénu proto, abychom věděli, že jednáme nad normou, která je nanejvýš potřebná, ale žel nemá podobu, která odpovídá potřebám České republiky v roce 2014.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Máme tady smršť faktických poznámek. S první faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem tady nový. Já to tady pozoruji, levou, pravou stranu i sebe, a přišel jsem na to, že si každý říká, co se mu zrovna hodí. Tak mně se také hodí teď něco říci. Hodí se mi říci jedna důležitá věc. Váš hejtman z vaší strany Ústeckého kraje si jako vedoucího kanceláře přinesl přímo pracovníka státní policie pana Konopáska. Říkalo se mu kaprál. A váš (pozn. sten.: myšleno nejspíše náš) hejtman dodržel zákonnost a vyhodil ho.

Tak to se mi hodilo říct. To je všechno, co vám chci říct. To je všechno. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Připraví se pan poslanec Martin Novotný.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Vy byste si, pane poslanče Schwarzi prostřednictvím pana předsedajícího přál, aby pan prezident v případě pana Babiše se choval zákonně jako komunistický hejtman, nebo nezákonně jako ódéesácký hejtman? (Smích a potlesk zprava.)

Ale to nebyl smysl mé faktické připomínky. Já jsem se chtěl obrátit na pana předsedu Filipa a říci mu, že bychom neměli být tak sebemrskačští.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, mým prostřednictvím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vaším prostřednictvím bychom neměli být tak sebemrskačští, neboť není pravda, že by v České republice rozhodoval jenom monarcha. Již několik týdnů je tu pevná dohoda a o budoucí vládě rozhoduje společná vůle monarchy a oligarchy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP