(11.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A protože podmínka, kterou dal pan prezident, která byla formulována, že parlament v prvním čtení schválí služební zákon, nic takového není, protože to není navrženo v devadesátce, tak si myslím, že když budete chtít argumentovat s panem prezidentem, tak bezesporu parlament projednává v prvním čtení tento návrh zákona. Ale vy sami říkáte, že to, co je tam napsáno, razantně a výrazně změníme.

Takže aby se z toho stal normální služební zákon, aby z toho nezůstal lex Babiš, tak si myslím, že je nejlepší dneska ten návrh zamítnout, a vy přijďte jako nová vláda, ať už cestou poslanecké iniciativy, nebo vládního návrhu, s vlastním návrhem služebního zákona. Pak to nebude žádný lex Babiš, nebude to účelové kvůli jednomu člověku, ale bude to věc, kterou opravdu Česká republika potřebuje. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi a poprosím pana předsedu poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych chtěl uklidnit svého předřečníka pana předsedu Stanjuru, který pochyboval o kvalitě svého hlasu. Byť slyšitelně chraptěl - přeji mu brzké uzdravení -, byla kvalita jeho hlasu na výrazně vyšší úrovni než předloha, která dnes před námi leží a kterou projednáváme. (Pobavení.)

Dámy a pánové, k tomu textu, který je předložen a který je údajně projednáván, se vyjádří mí kolegové z poslaneckého klubu. Mně prosím dovolte jako předsedovi klubu, abych sdělil zásadní stanovisko poslaneckého klubu a zdůvodnění, proč budeme všichni hlasovat pro zamítnutí.

My totiž neprojednáváme služební zákon. I předkladatelé uznávají, že bude zpracován komplexní pozměňovací návrh, tedy že před námi bude ležet úplně jiný text, než který teď leží na stole a který jakoby projednáváme jenom proto, že ve skutečnosti děláme něco úplně jiného. Ve skutečnosti dnes schvalujeme lex Babiš. A já připouštím, že ono lex není úplně přesné, protože lex znamená, že byla schválena nějaká legislativa. Ono se v právním řádu nezmění ani písmenko, ale spoluprací poslanců ANO, ČSSD, strany lidové a pana prezidenta Zemana se změní 23letá ústavní zvyklost, podle nás začne docházet k cynickému a účelovému porušování právního řádu, protože povinnost předkládat lustrační osvědčení je podle našeho názoru zcela jistě dána zákonem, nicméně pokud byste se chtěli držet jiného právního výkladu, začne být cynicky porušována dlouholetá, zatím do dnešního dne nezměněná ústavní zvyklost. Ta začne být porušována od zítřka. Ministry jmenuje prezident republiky, to znamená, jedině prezident republiky má právo požadovat předložení negativního lustračního osvědčení. Pan prezident vám slíbil, že pokud tento text - já si nedovolím říct ani návrh služebního zákona - projde do druhého čtení, on přestane ta negativní lustrační osvědčení vyžadovat.

Kdyby se to týkalo pouze pana předsedy ANO, pokud bychom tady dnes schválili - tedy samozřejmě bez našich hlasů, ale pokud by dnes Poslanecká sněmovna schválila paragraf, že se lustrační zákon nevztahuje na Andreje Babiše, bylo by to výrazně méně nebezpečné, protože by se to týkalo pouze pana Andreje Babiše. To, co vy dnes ve spolupráci s panem prezidentem republiky děláte, není nic jiného, než že otevíráte širokou cestu všem bývalým agentům Státní bezpečnosti, ale i všem důstojníkům Státní bezpečnosti, prostě každému, koho si pan premiér, dokud bude tato vláda a dokud bude tento prezident, usmyslí jmenovat ministry, prostě proto, že pan prezident přestane vyžadovat negativní lustrační osvědčení. To ve skutečnosti děláte. A já bych si dovolil, předpokládám, že marně, ale přesto si dovolím apelovat na poslance strany sociálně demokratické i na poslance strany lidové jako poslance dvou historických, státotvorných a bezpochyby demokratických stran, abyste to nedělali, protože otevíráte Pandořinu skříňku a připouštíte širokou možnost, že formálně poražení sametovou revolucí stanou se po 25 letech skutečnými vítězi, tak jak si to vždycky plánovali a tak jak o to vždycky usilovali.

Já bych se rád zeptal prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Hermana - on ještě před rokem s velkou odvahou a velmi kompetentně řídil Ústav pro studium totalitních režimů -, jak se cítí, když ty, jejichž činnost před listopadem 1989 dokumentoval on a jeho kolegové v Ústavu paměti národa Slovenské republiky, jak se cítí, když těmto exponentům dnešním hlasováním ve spolupráci s prezidentem republiky otevírá širokou cestu do vládních funkcí, a jak se cítí designovaný ministr, který je s těmito exponenty připraven rameno vedle ramene spolupracovat stejně ochotně jako oni kdysi spolupracovali s bývalým režimem. Já vlastně ani nechci odpověď, byť se ptám, protože neexistuje věrohodné a přitom zveřejnitelné zdůvodnění. V tomto případě buď jedno, nebo druhé. Obojí se vylučuje.

Dámy a pánové, prosím, vzpamatujte se! Poslanecký klub bude hlasovat pro zamítnutí této dohody. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a nyní už řádně přihlášený jako první je pan poslanec... Pardon, ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, přihlásil jsem se na poslední chvíli, neměl jsem to v plánu, ale bohužel pan předseda klubu Kalousek se tři dny už opakuje, tři dny přednáší nějaké argumenty, dostává na ně odpovědi. Dnes opět říká to, co jsme tady diskutovali včera před zahájením schůze. (Z pléna: Nezklamal.) Nezklamal, ano. A já asi tedy musím, byť jsme si to vysvětlili už několikrát, opět reagovat alespoň na některá slova, která zde řekl.

Za prvé. To, že připouštíme už v tuto chvíli, že bude zpracován komplexní pozměňovací návrh, přece vůbec neznamená to, že bychom připouštěli, že náš návrh je nějaký nekvalitní a je potřeba ho spravit. To, že bude zpracován komplexní pozměňovací návrh, vyjadřuje vůli najít širokou shodu, tudíž neprotlačovat naši vizi, naši představu, ale zpracovat návrh, na kterém bude široká shoda. Nevím, co je na tomto nepochopitelného.

Druhá věc. Slova o tom, že otevíráme cestu spolupracovníkům a exponentům minulého režimu. Opět, my o lustračním zákonu vůbec nehovoříme, neupravujeme ho a není možné tedy argumentovat tím, že po přijetí této novely bude otevřena cesta spolupracovníkům Státní bezpečnosti. A už jsem to zde říkal včera a opakuji to, a zejména tedy, pane kolego - prostřednictvím předsedajícího - Kalousku, pokud vy tady kladete otázky, jak se cítí pan Herman, tak já si to nemohu odpustit a musím se zeptat, jak se cítíte vy, který nás tady moralizujete, vyzýváte k tomu, abychom se vzpamatovali, a byl jste to vy, který tady v roce 2002 hlasoval pro to, aby ministři už nemuseli mít lustrační osvědčení! Vy jste tady ten zákon schválil a teď nás tady moralizujete! (Potlesk zejména poslanců ČSSD a ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ČSSD. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Promiňte, ale cítím povinnost odpovědět. My jsme si to, pane předsedo, včera nevysvětlili. Vy jenom úporně vysvětlujete nevysvětlitelné a my se vám snažíme říct, že to bohužel není pravda. Kéž byste měl pravdu. Kdyby k odstranění povinnosti předkládat negativní lustrační osvědčení došlo po schválení zákona, a říkáte, že tam nic takového není, to znamená, nic takového nehrozí. Ono k tomu dojde dnes vaším dnešním hlasováním! Znovu opakuji, dvě ústavní instituce: většina Poslanecké sněmovny, tedy Poslanecká sněmovna, a prezident republiky se spolu dohodly... To není moje interpretace. Já interpretuji veřejný slib pana prezidenta, který zaznívá ve sdělovacích prostředcích. Já, prezident republiky, který jmenuji členy vlády, pokud projde tento text do druhého čtení, to znamená, aniž se cokoliv změní v právním řádu, tak já, prezident republiky, přestanu vyžadovat negativní lustrační osvědčení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP