(11.30 hodin)
(pokračuje Tejc)

Zaznívala včera výtka, že ten návrh je předkládán už s tím, že bude změněn, a že všichni víme, že je nekvalitní. Tak já bych chtěl upozornit na to, že sociální demokracie ten návrh považuje za kvalitní, jenom vnímáme to, že každý z nás může mít různý pohled na to, jak ta věc má být upravena. A já samozřejmě jsem vnímal v minulých dnech závažné připomínky ze strany koaličních partnerů, ale vnímal jsem i připomínky ze strany opozice a určitě budeme rádi, když v ústavněprávním výboru nebo v jakémkoli jiném budeme schopni nalézt shodu na komplexním pozměňovacím návrhu, který získá větší podporu než koalice v této sněmovně, tak aby do budoucna, ať už tady bude jakákoli vláda, zákon doznával pouze drobných změn, a nikoli změn zásadních, které by popíraly jeho smysl.

Tolik tedy na úvod. Určitě se rád pokusím zodpovědět vaše případné dotazy či připomínky, které tady mohou zaznít. A všechny vás samozřejmě srdečně zvu na seminář, který se bude konat už zítra odpoledne v Poslanecké sněmovně. Samozřejmě ty, kteří mají zájem diskutovat podrobněji o tomto problému. Je to první krok k tomu, abychom nalezli nějakou shodu napříč politickým spektrem s cílem skutečně vytvořit kvalitní zákon, který tady přetrvá nikoli jedno, ale alespoň tři volební období.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Na úvod bych chtěl říct, že jsem rád, že pan místopředseda Gazdík uznal, že máme zde na dnešním dnu na Sněmovně zákon, který je jedním z nejdůležitějších v tomto období. To potěší od zástupce TOP 09. Jsem rád, že TOP 09 došla k takovému názoru.

Myslím, že pan navrhovatel řekl v zásadě všecko potřebné, co se týče konkrétností toho zákona, a já to nechci opakovat. Spíše začnu drobnou osobní vzpomínkou. Já jsem někdy o vánočních prázdninách v roce 2002, když jsem byl studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty v Brně, studoval učebnici správní vědy, ze které jsem dělal na začátku ledna zkoušku ze správní vědy, a už tenkrát jsem se učil služební zákon, který už byl platný, nicméně nebyl účinný. A máme o jedenáct let později, uteklo jedenáct let a ten služební zákon až na některá ustanovení stále není účinný. A myslím si, že určitě to, že je dán do legislativního procesu, není tím, že by mělo jít o nějaké lustrace či podobně, ale prostě důvody jsou stále stejné, jako byly před jedenácti lety.

České republice chybí zákon, který by nějakým solidním způsobem upravoval poměry státních zaměstnanců, resp. zaměstnanců v ústřední státní správě, protože zaměstnanci - nebo pracovní poměr úředníků v samosprávě je upraven zákonem 312 z roku 2002.

Důvody toho, proč by ten zákon měl být účinný, jsou jasné. Prostě státní správa potřebuje lepší organizaci, potřebuje lepší řízení, potřebuje více kontroly a potřebuje to, aby byl oddělen politický vliv, to znamená, aby byl oddělen vliv politiky od úřednického místa. To, že toto tady chybí, to znamená není dobrá organizace, není dobré řízení, není velká kontrola, není oddělen politický vliv, znamená, že zde máme nestabilitu odborného aparátu, je zde málo vyvozována odpovědnost, je zde špatné rozdělení odpovědnosti. Samozřejmě zde máme i další důvody, také ty právní. Myslím si, že by měl být úřednický poměr řešen nejenom na základě soukromoprávního vztahu, tak jak vyplývá ze zákoníku práce, ale i na základě spíše veřejnoprávního poměru.

Takže bych chtěl jenom říct, že jsem rád, že navrhovatelé ve své důvodové zprávě jasně řekli, že sledují otevření parlamentní debaty o obsahu platného služebního zákona, to znamená, že nestojí rigidně na těch ustanoveních tak, jak je předkládají, ale jsou otevřeni diskusi. Ta diskuse bude určitě potřeba a změny budou také potřeba, protože ten návrh samozřejmě není dokonalý a je potřeba nějakého širšího politického kontextu a širší politické shody - a je potřeba nicméně, aby ten zákon nabyl účinnosti co nejrychleji.

Takže si myslím, že jsem řekl všecko. Možná to nebyla úplně tak zpravodajská zpráva, spíše zpráva s nějakým názorem. Ale pan navrhovatel v zásadě řekl všecko, co bylo potřeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Chvojkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji 14 přihlášených. Jako první přihlášený s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To bylo včera. Netušil jsem, že budeme projednávat ještě dneska, když si koaliční poslanci nezajistili projednávání po 19. hodině. Díky kvalitě mého hlasu bude moje vystoupení velmi krátké a nechám vystoupení za náš klub svým kolegům.

Použiji k tomu, že bych velmi polemizoval s vaším výrokem, pane místopředsedo, že se jedná o jeden z nejdůležitějších zákonů. Možná podle názvu. S tím souhlasím. Nebo jeden z nejdůležitějších úkolů, které před námi stojí, abychom ho přijali.

Byl jsem na ministerstvu pouhých sedm měsíců a vždycky není pravda, že vždycky přijde ministr, který vyhodí všechny úředníky a přivede si tam svoje kamarády z politické strany. To je taková pohádka, kterou tady vykládal pan předkladatel Jeroným Tejc. Možná to někteří dělají, možná že ne a je třeba se když tak dívat konkrétně, kdo to udělal.

My, kteří máme zkušenosti ze samosprávy, jsme zvyklí na to, že v čele úřadu stojí tajemník, který má na starosti veškeré personální věci včetně různého odvolání, a je to normální. Nicméně když jsem se snažil prosadit tento názor, který mají mnozí starostové a starostky, tak zkuste vyjednávat s odbory státních zaměstnanců, protože si myslím, že ten zákon se relativně osvědčil a že ho stačilo de facto přepsat směrem ke státním úředníkům. Přál bych nové koalici, aby to tak bylo. Bylo by to jenom dobře. Mým osobním názorem vždycky bylo, že by bylo dobré, kdybychom měli jeden zákon. Že úředníci slouží nebo dělají veřejnou službu ať už v samosprávě, nebo na ministerstvech či v jiných orgánech státní správy. Přece výkon státní správy dělají i radnice. Občan absolutně nerozeznává, když přijde na radnici, jestli mluví s úředníkem, který má na starosti samosprávné věci, nebo mluví či jedná s úředníkem, který má na starosti přenesený výkon státní správy. A je to v pořádku. Není třeba tím občana zatěžovat. Nicméně dlouhodobě se chystají jiné podmínky pro státní úředníky a úředníky územně samosprávních celků. Myslím si, že to není dobře.

Proč polemizuji i s názorem, že je to nejdůležitější zákon obsahově. Tak schválně, schovejme si toto znění sněmovního tisku 71 a porovnejme ho se zněním, které odejde do Senátu za pár měsíců. A pak si musíme říct, zda dneska ta schůze byla seriózním pokusem hledat shodu na dlouhodobém řešení, které bude prospěšné pro úřednictvo, ale i pro občany a voliče, protože bude kvalifikovaný výkon veřejné správy. Nic takového není. Všichni víme, že se scházíme včera a dneska proto, abychom splnili podmínku pana prezidenta. Sám jeden z předsedů koaličních stran to tady včera říkal. Já si cením otevřenosti, protože říkal: Dostali jsme tu podmínku a buď ji splníme a bude nová vláda, anebo ji nesplníme a bude vláda Jiřího Rusnoka.

Chci říct, že my jsme nikdy nehlasovali pro důvěru vládě Jiřího Rusnoka. Myslíme si, že je špatně, když vládne vláda bez politického mandátu. A že i pro opozici je dobře, když vznikne vláda s politickým mandátem z voleb. Na tom se určitě shodujeme i s těmi, kteří vytvořili vládní koalici.

My tady nejednáme proto, aby byla jmenována vláda. My tady jednáme proto, aby jeden konkrétní člověk mohl být jmenován do té vlády. Vy jste jako koalice na tu podmínku přistoupili, my si myslíme, že takové věci se dělat nemají. Že mají platit obecná pravidla pro všechny a má se postupovat a měřit všem stejně. My tomu říkáme naprosto zaslouženě Lex Babiš. Zajímavé je, že pan poslanec Babiš se jednání neúčastní, nevystupuje k tomu, nekomentuje to. Přitom jsme se včera i dneska sešli jenom kvůli jeho osobě. Protože až dneska pošlete, vy, kteří budete hlasovat pro, až pošlete návrh do dalšího čtení, tak pan prezident řekne: Byla splněna podmínka. Mohu jmenovat ne vládu - to neřekne, protože to nebyla podmínka. Ale řekne: Mohu jmenovat pana Babiše ministrem financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP