(10.40 hodin)

 

Poslanec Stanislav Polčák: Musím závěrem pouze říci, že mě nepříjemně překvapila poměrně ostrá slova, která na adresu této normy pronesl pan kolega předseda Faltýnek, protože já jsem si podpisu tohoto návrhu ze strany poslanců ANO poměrně vážil. Nečekal jsem to, respektive byla to pro mě prostě otevřená norma, kterou jsem si nikterak nepřivlastnil. Jedinou snahou bylo, aby tuto normu skutečně předložilo co nejvíce poslanců. Proto jsem si vážil i podpisů kolegů z KDU-ČSL, samozřejmě i pana Babiše. A to, co prostě řekl včera pan Faltýnek, na to bych nejradši zapomněl, protože to vůbec neodpovídá realitě a radši si odpustím určitá peprná vyjádření na adresu těchto vyjádření.

Já pevně doufám, že pokud se tedy ještě pan zpravodaj vyjádří ve vztahu k případnému prodloužení té lhůty, s čímž tedy budu souhlasit jako zástupce navrhovatelů, aby toho kompromisu bylo dosaženo co nejdříve. Přesto je jasné, že zákon, ten prováděcí, by měl být projednáván v návaznosti na projednávání novely. A pouze avizuji, že v případě, že ta norma postoupí do dalšího čtení, ta Ústava, tak bych tedy žádal, aby prováděcí zákon byl projednáván ještě rozvolněji nebo do jisté míry zaparkován v prvním čtení, dokud se nenajde ten právě předpokládaný ústavní kompromis nad textem novely Ústavy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci navrhovatelů a ptám se pana zpravodaje k jeho závěrečné zprávě. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Dobré skoro poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já v podstatě zopakuji jenom stanovisko ze svého úvodního vystoupení, to znamená propustit zákon do druhého čtení a kromě ústavněprávního výboru přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu a kontrolnímu výboru, a zároveň navrhuji prodloužit lhůtu k projednání o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pane zpravodaji, ale já eviduji návrh minimálně dvou poslanců na vrácení předloženého návrhu k dopracování.

 

Dobře, nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu, který předložili páni poslanci Stanislav Grospič a pan poslanec Petr Fiala, o vrácení předloženého návrhu k dopracování. Ano?

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 14, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 14. Z přítomných 155 pro 53, proti 74, návrh nebyl přijat.

 

V tom případě budeme postupovat podle návrhů, které padly v rozpravě.

 

Nejdříve rozhodneme o přikázání předloženého návrhu k projednání ústavněprávnímu výboru, které rozhodl předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím, a to hlasováním pořadové číslo 15, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 15. Z přítomných 157 pro 156, proti nikdo.

 

Dalším návrhem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 16. Z přítomných 158 pro 156, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme hlasováním pořadové číslo 17 o přikázání kontrolnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 17. Z přítomných 158 pro 154, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a kontrolnímu výboru.

Zbývá nám odhlasovat lhůtu k projednání prodlouženou o 30 dnů. Rozhodneme hlasováním číslo 18, které jsem zahájil a... (Poslanec Polčák vznáší námitku.) Stanovisko, ano, to jsem zapomněl. Prohlašuji hlasování číslo 18 za zmatečné a ptám se na stanoviska předkladatele a zpravodaje.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já se omlouvám, možná jsem to zbytečně zkomplikoval. Ale skutečně, jak jsem již řekl, souhlasím s prodloužením té lhůty za předkladatele.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan zpravodaj? (Souhlas.) Čili budeme hlasovat.

 

hlasování pořadové číslo 19, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 19. Z přítomných 158 pro 155, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Končím tedy bod číslo 3 s tím, že jsme rozhodli jak o přikázání, tak o prodloužení lhůty k projednání.

 

Pokračujeme bodem číslo 4. Jak zástupce navrhovatelů, tak zpravodaj zůstávají stejní, protože jde o tisk číslo 44. Jde o

4.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

Nyní už tedy žádám zástupce navrhovatelů pana poslance Stanislava Polčáka, aby přednesl uvedený návrh.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní již tedy skutečně pouze ve stručnosti. Odkazuji na poměrně podrobnou debatu, která se zaměřila i na text prováděcí normy k Ústavě, která právě v předchozím hlasování prošla do dalšího čtení. Prováděcí zákon se samozřejmě musí odvíjet od textu schválené ústavní změny, nebo předpokládané schválené ústavní změny. Textace vychází opět plně, jak jsem již poukázal v té minulé debatě, z diskusí, které byly vedeny, a již bylo dosaženo ústavního kompromisu na půdě této Sněmovny v minulém období. A v zásadě i odráží podle mého názoru debatu, která proběhla v Senátu na úrovni právě diskuse nad Ústavou.

Já toto své vystoupení nebudu dále protahovat, protože vše, co zaznělo, by mělo zaznít, s jedinou výjimkou. Podle mého názoru by bylo vhodné, aby lhůta pro projednání tohoto zákona byla přiměřeně delší, než je lhůta pro projednání té ústavní změny, tak aby mohlo být dosaženo výsledné shody nad jak ústavním textem, a právě proto nad textem zákona.

Dávám také ke zvážení, aby ten prováděcí zákon nebyl ve Sněmovně schvalován dříve, než bude schválena i změna Ústavy na úrovni Senátu. Jinými slovy, aby bylo nejprve definitivně jisté, že změna Ústavy prošla oběma komorami Parlamentu České republiky, a teprve následně by byl text zákona projednáván zde na půdě Poslanecké sněmovny. A pak už by tedy procházel standardním legislativním čtením. Nechtěl bych své kolegy spolupředkladatele, ctěné pány poslance, vlastně postavit do určitého světla, ve kterém jsme se octli minule, kdy byl i zákon schválen zde. Bylo na něm tedy hodně odpracováno podle mého přesvědčení a následně i tento zákon spadl pod stůl, protože nebyla schválena změna Ústavy. Z tohoto důvodu je podle mého názoru správnější, než se dostat do stejné pozice jako minule, aby byl nejprve schválen ústavní text a poté byl schvalován text zákona. Já jsem také původně považoval za možná vhodnější, aby tento zákon byl stažen z této schůze, aby tedy nebyl projednáván. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP