(12.50 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Děkuji za pozornost. To byla určitá výtka samotnému zákonu a rád bych se pokusil o takové ze svého pohledu zhodnocení působení či práce organizace či sdružení Rekonstrukce státu.

Já jsem jeden z těch, kteří před volbami podepsali závazek spolupráce s Rekonstrukcí státu, a přiznám se, že souhlasím se všemi devíti základními programovými body, a myslím si, že to jsou body, které jsou ku prospěchu nejen občanům či politikům, ale hlavně celé České republiky. Opakuji, abych nebyl napadán v médiích, že jsem nějaký nepřítel, protože Rekonstrukce státu je dneska něco, na čem stát stojí. Když se podíváme do médií, opakuji, souhlasím se všemi devíti programovými body, a tak jak jsem závazek podepsal, tak jsem to tam také uvedl, že souhlasím.

Nicméně o jednotlivých konkrétnostech každého návrhu je potřeba se bavit. A v tom je podle mě základní problém. Organizace Rekonstrukce státu nemá ráda, když má poslanec-suverén na věc jiný názor. Tato organizace by chtěla, abychom schválili návrhy tak, jak oni je předloží, s tím, že bohužel musím říct, že častokrát jejich legislativní práce nejsou dobré a že toto od nás nemůžu čekat. Dám příklad ze svého poslaneckého života, kdy se mi stává, že už se na mě obrátilo nějakých 20-25 lidí z této organizace, třetí člověk neví, že se mnou komunikuje pátý, sedmý neví, že se mnou komunikuje první. V pondělí mi píše paní Jitka na mail, pak mi píše SMS, že mně psala mail a že jsem ještě neodpověděl. V úterý mně volá pan Miloš, jestli podporuji Rekonstrukci státu, a takto ta organizace funguje.

Myslím si, že by to chtělo trošku profesionality. Vím, že tento názor nemám jenom já samotný, ale že ho má spousta z vás. Nicméně není dneska úplně módní se proti této organizaci nějakým způsobem vymezovat. Já jsem se o to pokusil, protože přece jenom práce této organizace občas zavání až stalkingem, protože přece jenom ty SMS a maily a volání i v noci nejsou úplně košer.

Děkuji za pozornost a případně se dál ujmu slova jako zpravodaj. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Na základě žádosti poslaneckého klubu ODS, která přišla během projevu pana poslance, a vzhledem k tomu, že se nám blíží obědová pauza, dovoluji si vyhlásit přestávku na oběd a zároveň těch osm minut, které zbývají, na jednání poslaneckého klubu ODS. Sejdeme se prosím ve 14.30 hodin tady a budeme pokračovat v tomto bodě.

Zároveň připomínám členům, že ve 13.05 hodin se má sejít organizační výbor. Děkuji a vyhlašuji pauzu do 14.30.

 

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP