(11.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Myslím, že v rámci projednávání se můžu soustředit na jiné body než těch pět, které uvádějí předkladatelé, nicméně dovolte mi, abych se vyjádřil, poukázal na některá rizika či nedomyšlenosti či nedostatky těch navržených bodů.

Zveřejnění seznamu osob, které se na tvorbě legislativního textu podílely. My určitě nemám problém s tím, aby pokud někdo podal pozměňující návrh na výboru, aby o tom byl jasný záznam. Nemáme žádný problém s tím, aby hlasování na výborech bylo dohledatelné jako hlasování na plénu. Nicméně pokud to vezmeme doslova, tak v případě, že to bude vládní návrh a bude to připravovat nějaký legislativní odbor ministerstva, bude součástí vládního návrhu seznam těchto lidí? Pokud se udělá nějaký seminář, na kterém vystoupí i dotčené osoby, zájmové skupiny, což je naprosto legitimní a naprosto běžné, bude i seznam těchto lidí a těchto organizací? A pokud ano, budeme k tomu chtít, jestli je stát platí, nebo ne? Já si myslím, že ano. Že by každý měl uvádět, zda je, či není.

Chci říct, že je o tom potřeba vést ještě podrobnou debatu, aby se neřeklo, že jediný, za kým bude legislativní stopa, bude poslanec, který podá pozměňující návrh, protože lidí, kteří se podílejí na přípravě legislativy, je velmi mnoho, a víte, že nejdůležitější je původní materiál. Každá změna, a vy jako vládní poslanci to poznáte, se bude těžko prosazovat, protože se bude říkat, že to je vládní návrh, ať do toho Sněmovna moc nezasahuje. Prosil bych předkladatele a všechny, kteří se tím budou zabývat, abychom tohle ještě podrobně diskutovali, aby logická, a já myslím, že to je naprosto oprávněná potřeba, vědět, kdo to navrhl a jak jsem hlasoval ve výboru, já s tím nemám žádný problém, abychom to nepřehnali a pak jsme neměli stovky, tisíce jmen u každého návrhu zákona, kdo jenom prošel kolem, a každého referenta na legislativním odboru.

Druhá věc, která zní velmi dobře a logicky, je prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Musím říct, že tak jak je to navrženo, správný název je, že u opozičních návrhů se lhůta prodlouží mezi druhým a třetím čtením, protože tady se zachovává možnost Sněmovně to snížit na 48 hodin, bez možnosti veta dvou klubů. A protože jsem tady sice teprve druhé volební období, ale nějakou praxi mám, když to navrhne vláda, tak to vládní většina schválí a bude 48 hodin. Když navrhne opozice, že chce snížit z deseti dnů nebo čtrnácti na 48 hodin, tak to vládní koalice zamítne. Takže tento návrh je pro opoziční návrhy, ne pro vládní, ale budiž, bude to komplikovat život především vládě, protože buď narušíme šestitýdenní cyklus schůzí a vymyslíme nějaký jiný, sedmitýdenní, nebo zkrátíme výborové týdny nebo nevím jak, anebo bude materiál druhé čtení na jedné schůzi a třetí čtení na druhé.

Současně je navrženo, aby se návrh zákona dal stáhnout ještě na začátku třetího čtení. Vznikají tady týdny a měsíce na politickou úvahu, zda třeba vláda v okamžiku, kdy se nevyvíjí projednávání zákona ve Sněmovně tak, jak si vláda představovala, aby to byla schopna ještě týdny analyzovat a případně ho stáhnout. Nevím, jestli je to dobře.

Je tam snaha, snížit možnost obstrukcí pro opozici. Zvažte. My teď jsme v opozici, taky nás to napadlo, když jsme vládli. Nakonec jsme tomu pokušení vždycky odolali. Jestli chcete, prosaďte si to tam, že nechcete obstrukce při projednávání programu. Myslím si, že zejména předsedové poslaneckých klubů mají vlastní zkušenost s tím, že stejně má někdo neomezenou možnost vystupování, tak je to docela zbytečné a my to nedoporučujeme. Když jsme odolali jako vládní strana, tak odoláme i jako opoziční, protože je to i proti nám.

Není žádný problém s tím, aby se korupční rizika připojovala k návrhům zákona. Myslím si, že to je v pořádku, velmi často se to podceňuje. Nicméně nesmí to být tak formální. A je to třeba říct kriticky na minulé volební období, jak se posuzuje dopad na veřejné rozpočty státní, krajské či obecní. Velmi často jsou nepravdivé věty, že to nemá dopad na krajské a obecní samosprávy. Návrh zákona. A zeptejte se pak starostů, kolik peněz jim to bere, kolik musí přijmout úředníků, aby zajistili novou povinnost. Má to velmi často dopad. Takže bych poprosil, abychom to zpřesnili, jak finanční dopad, tak dopad na vznik potenciálních korupčních rizik.

Pak si myslím, že tam je jeden návrh, který je podle mě na hraně ústavnosti, ale zase veďme o tom debatu, nechci tady pronášet nějaké silné věty. Tam se v zásadě říká, nebo v zásadě navrhovatelé chtějí bojovat s porcováním medvěda, i když se už medvěd roky neporcuje. Je to trošku s křížkem po funuse, ale proč ne. Ale jak chtějí bojovat s medvědem? Neříkají, že nemůže být přímá dotace někomu. Říkají, že kdo si to vylobbuje na ministerstvu, a už to přijde v rámci vládního návrhu zákona, tak je to v pořádku. A když to navrhne poslanec, tak to musí nejdřív projednat úředník. To si myslím, že není dobře. Buď to nesmí nikdo, anebo to mohou všichni. A sami si představte, jaký bude ohlas, když někdo z těchto 200 členů Sněmovny přijde a v rámci projednávání státního rozpočtu navrhne změnu: Já navrhuji poslat 10 milionů do své obce, protože jsem zástupce tohoto volebního regionu. Za prvé to nepřejde a za druhé bude mít mediální ostudu. Takže ten boj je podle mě zpožděný o x let a navíc si myslím, pokud chceme bojovat, tak si to promysleme, aby úředník neměl větší výsadu než poslanec.

Poslední věc, kterou bych chtěl, kterou chceme podpořit, to, že se zpřesní možnost uzavření projednávání na výborech. Myslím si, že je to dobře - ale zase, možná nám mohli i v rámci diskuse předkladatelé zákona říct, kolikrát se to stalo. Já jsem tady byl necelé jedno volební období, to zkrácené. Byl jsem členem postupně tří výborů. Ani jednou nikdo nenavrhl uzavření části jednání. To je problém, který podle mého názoru opravdu neexistuje, a současně s ním bojujeme. To je taková hezká práce, bojovat s něčím, co reálně neexistuje. Na tom se shodneme, pak si zatleskáme, ale efekt je žádný.

Poslední diskutabilní věc je přílepek či přílepky. Asi se shodujeme na tom, že přílepky jsou špatně. Na čem se však neshodujeme - na tom, kdo posoudí, že se jedná o přílepek. Kdo to posoudí? Reálně je to tak, že to posuzuje vládní většina. Když se vládní většina rozhodne, že to přílepek není, tak to prostě přílepek není. Když se rozhodne, že to přílepek je, tak to přílepek je. Nemám na to recept, protože skutečně říct zákonem, že nesmějí být přílepky... Vy jste před pár dny hlasovali u návrhu státního rozpočtu na rok 2014 o změně státního rozpočtu na rok 2013. My tvrdíme, že to je přílepek, že tam žádná souvislost, jak píšete, s návrhem zákona není. Vy jste usoudili, že to přílepek není, a prošlo to.

Já to nechci zlehčovat. Opravdu si myslím, že není dobře, když budeme v zákonu o daních řešit azylové právo, nebo naopak. Ale je to o interpretaci, o zdravém selském rozumu nás, o zdravém selském rozumu těch, kteří chtějí případně otevření toho zákona využít k nějaké drobné změně někde jinde, ale zase si myslím, že jsme pod takovou kontrolou, že reálně nějaké opravdu zvlášť nebezpečné či úplně nesouvisející přílepky nevznikají. Ale proč ne. Jenom bych poprosil kolegyně a kolegy, až to budeme probírat na výborech, abychom se zkusili zamyslet nad formu, aby to nebylo tak, že přílepek je to, o čem rozhodne většina v Poslanecké sněmovně, protože takhle je to v této chvíli navrženo.

Současně si myslím, že my nemáme problém podpořit prodloužení lhůty po projednání ve výborech, protože si myslím, že by bylo dobré na tom najít výraznou shodu mezi koaličními i opozičními kluby, a abychom svá pravidla projednávání neměnili příliš často. Jenom říkám, že možná ještě některé další body, které ten parlamentní život už přinesl, se pokusíme navrhnout při projednávání ve výborech, a doplnit návrh o další podněty. Ale bude to ve stejné rovině jako u pěti navržených. Budeme hledat shodu s vámi se všemi, abychom ta pravidla velmi často neprojednávali.

Nedá mi to, abych nevzpomněl to, co říkal pan předseda Hamáček. Ano, byl to zrovna návrh zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kde zůstal jenom nadpis a zbytek jsme vyměnili. A já jsem byl v té většině, která to vyměnila. Ale bylo to proto, že nám to navrhl Senát. Že přišly dva stejné návrhy. A do senátního jsme nesáhli jediným písmenkem, protože si myslím, že Senát má plné právo upravit si vnitřního pravidla svého života, fungování, jako Poslanecká sněmovna má právo si upravit svá pravidla vnitřního fungování.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je paní poslankyně Putnová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP