Začátek schůze Poslanecké sněmovny
21. ledna 2014 v 10.00 hodin
Přítomno: 186 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Vítám vás poprvé v novém roce, přeji všem hodně zdraví, hodně úspěchů a zahajuji 5. schůzi Poslanecké sněmovny. Chci vás informovat, že tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 83 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů 13. ledna tohoto roku.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Rykala karta číslo 2.

 

Ještě než dostanu další informace o případných náhradních kartách, měli bychom nyní určit ověřovatele schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Václava Klučku a paní poslankyni. Janu Hnykovou. Zeptám se, zda je zde jiný návrh.

Pokud tomu tak není, zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli pan poslanec Klučka a paní poslankyně Hnyková, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 109 kolegyň a kolegů, pro 97. Konstatuji, že jsme pana poslance Klučku a paní poslankyni Hnykovou určili ověřovateli této schůze.

 

Nyní bych vám chtěl přečíst omluvy, tak jak jsem je do této chvíle obdržel. Z jednání se omlouvají tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Bebarová Rujbrová - zdravotní důvody, pan poslanec Benda - rodinné důvody, pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, paní poslankyně Dobešová - rodinné důvody, pan poslanec Gabal - zdravotní důvody, pan poslanec Jakubčík - zahraniční cesta, pan poslanec Kádner - ale až od čtvrté hodiny odpolední z pracovních důvodů, pan poslanec Klaška - zahraniční cesta, pan poslanec Lank - zahraniční cesta, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody pan poslanec Pospíšil - zdravotní důvody, pan poslanec Stupčuk - osobní důvody, pan poslanec Šenfeld - zahraniční cesta. Paní poslankyni Zelienkovou tady vidím, mám zde uvedenou vaši omluvu, ale to je asi omyl. Pan poslanec Zimola do 12 hodin z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády Rusnok z pracovních důvodů, pan ministr Koníček - pracovní důvody, pan ministr Lukl - pracovní důvody, pan ministr Toman - rovněž pracovní důvody.

Já vás již tradičně požádám o mírné snížení hladiny hluku v sále, protože přistoupíme ke stanoven pořadu 5. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a tento pořad také nelze rozšiřovat.

Mám zde první přihlášku, je to přihláška pana předsedy klubu TOP 09, pana poslance Miroslava Kalouska. Pane poslanče, já vám slovo neprodleně udělím - ale ještě jednou prosím, opravdu, poslouchejme se a poslouchejme argumenty pana poslance Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. I mně dovolte popřát hodně sil do celého zbytku letošního roku 2014 a dovolte mi sdělit stanovisko poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové ke svolání této mimořádné schůze a jejího programu.

Nikdo nezpochybňuje, že tituly zařazené na program mimořádné schůze jsou tituly závažných návrhů zákonů, které mají být projednány. Otázkou je samozřejmě, která předloha by měla být nosičem. To se týká zejména služebního zákona. Ale hovoříme-li o názvech zákonů, jsou nepochybně potřebné a je zapotřebí, aby je Poslanecká sněmovna projednala a v nějaké podobě schválila. Problém ale je, že to není ten důvod, proč se tady dnes, 21. ledna, scházíme na mimořádné schůzi a proč je na programu pět návrhů zákonů, z nich čtyři jako účelová zástěrka a ten skutečný důvod je ten pátý, to je novela služebního zákona. Jinými slovy, ten jediný důvod je, aby byla splněna podmínka pana prezidenta republiky, který slíbil, že nebude vyžadovat negativní lustrační osvědčení od ministrů, projde-li do té doby prvním čtením novela služebního zákona. To není můj výmysl, čerpám z otevřených zdrojů, toto řekl pan prezident, toto koneckonců řekl i pan předseda ANO Babiš. Když odcházel od pana prezidenta, řekl: Pan prezident mě informoval, že je možné vyřešit to tím, když bude urychleně projednán služební zákon. Proto se tady dnes scházíme.

Pan prezident vznesl podle našeho názoru právně zcela nesmyslnou a velmi nebezpečnou podmínku a Poslanecká sněmovna této podmínce zcela nedůstojně a podle našeho názoru pobuřujícím způsobem vyhovuje.

Za prvé je velmi nedůstojné pro Poslaneckou sněmovnu, že přistupuje na nesmyslnou podmínku prezidenta republiky a v podstatě mu tím předává určitou faktickou část pravomocí při jmenování vlády, která vychází ze svobodných voleb nikoli prezidentských, ale voleb do Poslanecké sněmovny. Je ale velmi nebezpečný obsah té podmínky. Projednáním jakéhokoli zákona v prvním čtení se nezmění v právním řádů vůbec nic. Nezmění se v právním řádu ani písmenko. Nicméně pan prezident republiky říká: Projde-li tento zákon prvním čtením, já budu ignorovat ustanovení lustračního zákona a budu ignorovat dosavadní ústavní zvyklosti při jmenování ministrů a začnu se chovat jinak. Koneckonců ústavní zvyklosti jsou idiotské, proč by je nemohl měnit, když byl zvolen přímou volbou.

Prosím, to je postoj pana prezidenta republiky a máme takového pana prezidenta, jakého jsme si zvolili. Ale to, že tomu vychází vstříc většina Poslanecké sněmovny a že většina Poslanecké sněmovny si je vědoma toho, že ačkoli o lustračním zákoně není v textech dnešních předloh jedno jediné slovo, je tím dnešním prvním čtením připravena lustrační zákona fakticky zrušit na ministerstvech - ne změnou úpravy, ale tím, že vyjdete vstříc podle našeho názoru pobuřujícím názorům a chování prezidenta republiky. Ve spolupráci s ním budete v prvním čtení tohoto zákona tím samotným prvním čtením nepřímo novelizovat lustrační zákon.

To je něco, na co my prostě nemůžeme přistoupit. Pokládáme to za nedůstojné, pokládáme to za nebezpečné. Za nebezpečné jak z hlediska respektování právního řádu, tak z hlediska vyrovnání se s minulostí. Proto nemůžeme podpořit program této schůze. Děkuji. (Potlesk z lavic TOP 09.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP